Normalisatie binnen de drinkwatersector (privaatrechtelijke activiteit)

Het onderscheid tussen de begrippen ‘normalisatie’ en ‘certificatie’ is beschreven in een korte notitie.

Activiteiten op het gebied van normen (algemeen) worden in Nederland gecoördineerd door het normalisatie-instituut NEN (Delft). Die activiteiten zijn ingebed in een structuur van beleidscommissies, onderliggende normcommissies en daar weer onderliggende normsubcommissies. Iedere normsubcommissie heeft een portefeuille van een of meer (inter)nationale normen. Behalve normen of vergelijkbare documenten op nationaal niveau gaat het om normen van het Europese en van het mondiale normalisatie-instituut: CEN in Brussel respectievelijk ISO in Genève. Hieronder is een overzicht opgenomen van (inter)nationale normen, die op enige wijze een relatie hebben met de Nederlandse drinkwatervoorziening. De normen kunnen via ‘filters’ desgewenst worden ‘geclusterd’.

Al dan niet voorgeschreven (inter)nationale normen mogen niet zonder meer door middel van hyperlinks beschikbaar worden gesteld gezien de volgende, op de normen vermelde tekst:

‘Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen toegestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.’

Een ‘preview’ via een hyperlink naar de website van NEN of een van de andere instituten is in het overzicht met normen opgenomen. Daarmee kan een norm in ieder geval tot of tot en met de inhoudsopgave worden ingezien en is er de mogelijkheid tot het bestellen van de betreffende norm.

Voor uitleg over normen, zie stuk ‘Overeenkomstig de norm’ in ‘BouwNieuws’ van NEN, nummer van augustus 2010.

Normalisatie binnen de drinkwatersector

Enkele (inter)nationale normen worden expliciet genoemd in het Drinkwaterbesluit. Dat is op veel grotere schaal het geval in de onderliggende ministeriële Regelingen. Ook Kiwa-beoordelingsrichtlijnen zijn mede en soms zelfs voor een belangrijk deel gebaseerd op (inter)nationale normen.

Op het gebied van de drinkwatervoorziening is binnen NEN een tweetal beleidscommissies in beeld: de Beleidscommissie Bouw en de Beleidscommissie Energiewinning, energietransport en brandstoffen. Eric van Can (Dunea) participeert namens de drinkwatersector (Vewin) in de Beleidscommissie Bouw.
Er bestaat ook een ‘Kerncommissie Gas en Water’. Vanuit de drinkwatersector participeren Eric van Can (Dunea) en Ger Ardon (Vitens) daarin.

De verschillende commissies worden hieronder genoemd en kunnen worden ingezien in verband met hun samenstelling en portefeuille aan normen:

Daarnaast wordt gewezen op een normcommissie Asset Management.

Organisatie en coördinatie normalisatie drinkwatersector

Sinds de tweede helft van 2015 is er de ‘Contactgroep Normalisatie Drinkwaterbedrijven’ (CND):

(Drinkwater)bedrijf Vertegenwoordiger(s) E-mail adres
Brabant Water Judith Berben Judith.Berben@brabantwater.nl
Kees Lombarts Kees.Lombarts@brabantwater.nl
Dunea Michel Helgers M.Helgers@dunea.nl
Marc van den Berg M.Berg@dunea.nl
Evides Francois de Dreu F.deDreu@evides.nl
Siegfried Scheffler S.Scheffler@evides.nl
Oasen Jurjen den Besten Jurjen.den.Besten@oasen.nl
Ruud Kolpa Ruud.Kolpa@oasen.nl
PWN Donald Mollée Donald.Mollee@pwn.nl
Vitens Edwin Blaauwgeers Edwin.Blaauwgeers@vitens.nl
Geo Bakker Geo.Bakker@vitens.nl
Waterbedrijf Groningen Remco van Kan R.v.Kan@waterbedrijfgroningen.nl
WMD Drinkwater Felix Timmermans F.Timmermans@wmd.nl
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) Willem van Pol W.vanPol@wml.nl
Richard Peerboom R.Peerboom@wml.nl
Waternet Linda Riemer Linda.Riemer@waternet.nl
Henk Tijssens Henk.Tijssens@waternet.nl
KWR Nellie Slaats Nellie.Slaats@kwrwater.nl
Martin Meerkerk Martin.Meerkerk @kwrwater.nl
Ralph Beuken Ralph.Beuken@kwrwater.nl

Door de CND worden alle normalisatie-activiteiten op het gebied van drinkwater geïnventariseerd, onderhouden en afgestemd.
De deelname aan (inter)nationale normalisatie wordt georganiseerd vanuit en gefinancierd door een drietal Vewin-stuurgroepen: Bodem en Infra, Bronnen en Kwaliteit, en Beveiliging en Crisismanagement.