Ontwerp van leiding(nett)en

Het ontwerpen van leidingen en leidingnetten voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 8 ‘Ontwerp leidingnet’ van de praktijkcode PCD 3:2020 Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’. Voor het ontwerpen van die leidingen en leidingnetten zijn de hoofdstukken 4 ‘Toepassing van normen en regelgeving’ en hoofdstuk 5 ‘Eisen aan leidingen’ van de praktijkcode als uitgangspunt genomen. Hoofdstuk 8 over ontwerpen bestaat uit vier delen, achtereenvolgens (i) Functioneel ontwerp, (ii) Ligging, (iii) Constructie-technisch ontwerp en (iv) Ontwerp van appendages.

Historie (chronologisch)

  • De eerste editie van de Richtlijn was een uitgave van VEWIN in 2003 met het VEWIN-nummer 2003/25/5218
  • De tweede editie van de Richtlijn was het rapport KWR 2010.094 van 2010.
  • PCD 3:2017 – Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)
  • Uitgever
    KWR, M.A. Meerkerk en R.H.S. Beuken
  • Datum
    2017

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten