Ontwerp van leiding(nett)en

Het ontwerpen van leidingen en leidingnetten voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 8 ‘Ontwerp leidingnet’ van de praktijkcode PCD 3:2020 Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’. Voor het ontwerpen van die leidingen en leidingnetten zijn de hoofdstukken 4 ‘Toepassing van normen en regelgeving’ en hoofdstuk 5 ‘Eisen aan leidingen’ van de praktijkcode als uitgangspunt genomen. Hoofdstuk 8 over ontwerpen bestaat uit vier delen, achtereenvolgens (i) Functioneel ontwerp, (ii) Ligging, (iii) Constructie-technisch ontwerp en (iv) Ontwerp van appendages. Bij het ontwerpen van leidingen en leidingnetten speelt ook afsluiterbeheer een belangrijk rol. Meer informatie met betrekking tot afsluiterbeheer kan gevonden worden in PCD 15.

Historie (chronologisch)

  • De eerste editie van de Richtlijn was een uitgave van VEWIN in 2003 met het VEWIN-nummer 2003/25/5218
  • De tweede editie van de Richtlijn was het rapport KWR 2010.094 van 2010.
  • PCD 3:2017 – Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)
  • Uitgever
    KWR, M.A. Meerkerk en R.H.S. Beuken
  • Datum
    2017

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten