• Home
  • Opslag

Publiekrechtelijke regelgeving bij Opslag

Abonneer op rss feed

Weliswaar is de bij de opslag van drinkwater van toepassing zijnde publiekrechtelijke regelgeving opgenomen in de huidige driedelige PCD 4-serie, maar is die niet geclusterd beschreven. In 2019 – 2020 wordt een project uitgevoerd waarbij deze serie praktijkcodes qua indeling wordt gebracht op het niveau van de Europese norm NEN-EN 1508:1998 ‘Drinkwatervoorziening – Eisen voor systemen en onderdelen voor de opslag van water’. Als onderdeel van dat project zal de publiekrechtelijke regelgeving wel geclusterd worden weergegeven.

Opbrengsten

Opbrengst Auteur(s) / uitgever Datum
Lozen van afvalwater bij Opslag