Microbiologische veiligheid (AMVD)

 

Op basis van de publiekrechtelijke regelgeving zijn drinkwaterbedrijven verplicht voor alle drinkwaterproductielocaties een risicoanalyse ten aanzien van microbiologische parameters (‘Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater’, AMVD) uit te voeren. Voor een uitgebreide introductie, achtergronden, doel, et cetera wordt verwezen naar hoofdstuk 1 ‘Inleiding’ van de praktijkcode PCD 8. Deze praktijkcode beschrijft de procedures om op een gestructureerde en geborgde wijze literatuurgegevens te verzamelen en vast te leggen als referentie bij het opstellen van AMVD’s. Daarnaast is ook beschreven hoe deze gegevens via een gebruikersinterface kunnen worden benaderd en hoe de vertaling van gegevens naar de AMVD moet plaatsvinden. Het is daarmee niet alleen een protocol voor de activiteiten die met het referentiedocument AMVD zijn gemoeid, maar ook een vastlegging van uitgangspunten en afwegingen bij het ontwikkelen van het referentiedocument AMVD. Daarbij dient deze praktijkcode als richtlijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Het referentiedocument omvat vooralsnog vier zuiveringsstappen: bodempassage, ozon-desinfectie, RO en UV-desinfectie. In de praktijkcode wordt bovendien de zuiveringsstap langzame-zandfiltratie genoemd. Verwijderingsrendementen van (zuiverings)stappen voor organismen anders dan deze vijf maken onderdeel uit van het lopende onderzoeksprogramma van de Nederlandse drinkwatersector.

Er is een website beschikbaar die kan worden gebruikt om de informatie in het referentiedocument te benaderen. Deze ‘webtool’ is toegankelijk voor de drinkwaterbedrijven via het internetadres http://qmra.kwrwater.nl met de volgende login gegevens: (i) User Name = ‘QMRA’ en (ii) Password = ‘KWR123’. Voor de webtool van vier van de vijf genoemde (zuiverings)stappen is een toelichting beschikbaar:

De zuiveringsstap langzame-zandfiltratie zal nog aan de webtool worden toegevoegd.

Een kwantitatieve risicoanalyse ten aanzien van microbiologische parameters kan ook worden vereist in het geval van grondwater als grondstof voor de bereiding van drinkwater bij ‘kwetsbare grondwaterwinningen’. In dat kader wordt in 2023 – 2024 een nieuwe praktijkcode ‘AMVD Grondwater’ (PCD 21) opgesteld.

Historie (chronologisch)

PCD 8:2017 ‘Protocol referentiedocument AMVD’ van januari 2017

  • Uitgever
    KWR, P. Smeets
  • Datum
    2017

Downloads

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten