• Home
  • Winning

Publiekrechtelijke regelgeving bij Winning

Abonneer op rss feed

De relevante publiekrechtelijke regelgeving op het gebied van de winning van (oever)grondwater ten behoeve van de bereiding van drinkwater wordt beschreven in hoofdstuk 2 ‘Wet- en regelgeving’ van de in voorbereiding zijnde praktijkcode PCD 13-1 ‘Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater; Algemeen’. Deze praktijkcode zal eind 2019 verschijnen.