• Home
  • Winning

Publiekrechtelijke regelgeving bij Winning

Abonneer op rss feed

De relevante publiekrechtelijke regelgeving op het gebied van de winning van (oever)grondwater ten behoeve van de bereiding van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 2 ‘Nederlandse wet- en regelgeving’ van de praktijkcode PCD 13-1 ‘Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater; Deel 1: Algemeen’.