• Home
  • Transport & Distributie

Publiekrechtelijke regelgeving bij Transport en Distributie

Abonneer op rss feed

De relevante publiekrechtelijke regelgeving op het gebied van het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 4 ‘Toepassing van normen en regelgeving’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’.

Opbrengsten

Opbrengst Auteur(s) / uitgever Datum
Lozen van afvalwater bij Transport & Distributie