• Home
  • Behandeling

Zuiveringsstappen en –processen

Abonneer op rss feed

Opbrengsten

Filter op

Opbrengst Auteur(s) / uitgever Datum
Ontzuring KWR G.K. Reijnen
Ontharding KWR G.K. Reijnen en W.G. Siegers
Oxidatie microverontreinigingen
UV/H2O2-omzetting microverontreinigingen
Ozonomzetting microverontreinigingen
Desinfectie
UV-desinfectie
Poederkooldosering
Ionenwisseling
Filtratie over alternatieve adsorbentia
Overige zuiveringsprocessen
Vaststellen kalkafzettende eigenschappen van drinkwater KWR M.A. Meerkerk
Membraanfiltratie
Snelfiltratie
Langzame-zandfiltratie
Actieve-koolfiltratie
Vlokvorming (coagulatie en flocculatie)
Lucht voor de zuivering Robin van Leerdam (KWR) 01/11/2012
Beluchting
Milieugerichte LevensCyclusAnalyse (m-LCA) VEWIN en Kiwa Onderzoek en Advies 01/07/1999
Geëxtrudeerde kool en gebroken korrelkool (vers)