• Home
  • Behandeling

Zuiveringsstappen en –processen

Abonneer op rss feed

Opbrengsten

Filter op

Opbrengst Auteur(s) / uitgever Datum
Ontzuring KWR G.K. Reijnen
Ontharding KWR G.K. Reijnen en W.G. Siegers
Oxidatie microverontreinigingen
UV/H2O2-omzetting microverontreinigingen
Ozonomzetting microverontreinigingen
Desinfectie
UV-desinfectie
Poederkooldosering
Ionenwisseling
Filtratie over alternatieve adsorbentia
Overige zuiveringsprocessen
Vaststellen kalkafzettende eigenschappen van drinkwater KWR M.A. Meerkerk
Membraanfiltratie
Snelfiltratie
Langzame-zandfiltratie
Actieve-koolfiltratie
Referentiedocument AMVD (effectiviteit zuivering) Dr.ir. P. Smeets (KWR) 01/01/2017
Inspectierichtlijn Microbiologische veiligheid (AMVD) VROM-Inspectie: A.M. de Roda Husman (RIVM) en G.J. Medema (KWR)
Vlokvorming (coagulatie en flocculatie)
Lucht voor de zuivering Robin van Leerdam (KWR) 01/11/2012
Beluchting
Milieugerichte LevensCyclusAnalyse (m-LCA) VEWIN en Kiwa Onderzoek en Advies 01/07/1999
Geëxtrudeerde kool en gebroken korrelkool (vers)