Toelaatbaarheid van chemicaliën

Zie PCD 1-1:2020 ‘Hygiënecode Drinkwater; Algemeen’, hoofdstuk 3 ‘Inleiding chemische veiligheid’, § 3.3 ‘Publiekrechtelijke regelgeving’.

Chemicaliën voor drinkwatertoepassingen dienen volgens volgens Artikel 20a van het Drinkwaterbesluit te zijn voorzien van een ‘erkende kwaliteitsverklaring’ volgens de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening. Het ‘Kiwa Water Mark’ van de ‘erkende certificatie-instelling’ (volgens die Regeling) Kiwa Nederland is vooralsnog de enige erkende kwaliteitsverklaring.

Informatie over gecertificeerde bedrijven en producten is beschikbaar via de webpagina’s https://www.praktijkcodesdrinkwater.nl/certificatie/gecertificeerde-producten-en-processen/ (achtergrondinformatie) en https://www.praktijkcodesdrinkwater.nl/certificatie/gecertificeerde-producten-en-processen/overzicht/ (tabel met producten in alfabetische volgorde).