Optimale samenstelling van drinkwater

Het gaat in het rapport KWR 2013.069 om aanbevelingen voor de optimale samenstelling van drinkwater. Die aanbevelingen zijn opgesteld met de bedoeling om:

 • De afgifte van de metalen lood, koper en nikkel vanuit het leidingnet en drinkwaterinstallaties zo veel mogelijk te beperken, met als uitgangspunt dat de maximum waarden volgens volgens de tabellen van Bijlage A van het Drinkwaterbesluit niet worden overschreden;
 • De aantasting van leidingmaterialen te beperken en de vorming van beschermende deklagen te bevorderen;
 • Kalkafzetting te beperken;
 • Sterke veranderingen van de pH in het leidingnet te beperken.

Een in 2018 uitgevoerd ‘voortraject’ met dit rapport heeft niet geleid tot een projectplan voor de actualisatie daarvan, maar wel tot het projectplan ‘Inzicht in de invloed van waterkwaliteit op uitloging van cementhoudende leidingmaterialen’ in verband met de parameter Saturatie Index (SI), mede omdat die parameter is opgenomen in Bijlage A van het Drinkwaterbesluit. In 2021 is het rapport BTO 2021.052 ‘De invloed van de drinkwatersamenstelling op uitloging van cementhoudende leidingmaterialen: een model’ met de modelbeschrijving (voor onderzoekers) beschikbaar gekomen. In een vervolgproject in 2022 is het betreffende model gevalideerd aan de stand van de wetenschap. Vervolgens is een gevoeligheidsstudie uitgevoerd. In 2022 is het rapport BTO 2022.045 ‘De invloed van de drinkwatersamenstelling op uitloging van cementhoudende leidingmaterialen: modelvalidatie en gevoeligheidsanalyse’ met de uitkomsten beschikbaar gekomen. De uitkomsten daarvan suggereren dat het inderdaad wenselijk zou zijn om (rond de parameter SI met betrekking tot uitloging) in de toekomst een aangepaste aanbeveling voor de drinkwatersamenstelling wenselijk is. Daarbij moet worden opgemerkt dat de gevoeligheidsstudie een aantal invloedfactoren op uitloging bloot legde die op zichzelf geloofwaardig zijn, maar wel opmerkelijk ver afdwalen van de verwachtingen op basis van de bestaande wetenschappelijke literatuur. In 2023 en 2024 worden daarom activiteiten in het bedrijfstakonderzoek (BTO) gestart om die specifieke, opmerkelijke modeluitkomsten te toetsen met fysieke experimenten, voordat hierop een nieuwe aanbeveling wordt gebaseerd.

Historie (chronologisch)

 • KIWA-Mededeling 54 ‘Wisselwerking tussen drinkwater en leidingmateriaal; Kwaliteitseisen in verband met de stabiliteit van het te distribueren drinkwater’ uit 1978
 • Kiwa-Mededeling 100 ‘Optimale samenstelling van drinkwater’ uit 1988

Downloads

KWR 2013.069 ‘Conditionering: de optimale samenstelling van drinkwater’.

 

 • Uitgever
  P.G.G. Slaats, M.A. Meerkerk en C.H.M. Hofman-Caris (KWR)
 • Datum
  2013

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten