• Home
  • Winning

(Oever)grondwater

Abonneer op rss feed

Opbrengsten

Filter op

Opbrengst Auteur(s) / uitgever Datum
Certificatie door certificatie-instelling Kiwa Nederland
Kiwa/KWR-documenten op het gebied van de winning van (oever)grondwater (algemeen)
Producten met een erkende kwaliteitsverklaring
Hygiëne bij de winning van water bestemd voor de menselijke consumptie
Hygiëne bij winning van water voor de drinkwaterbereiding Ir. M.L. (Martin) van der Schans, dr.ir. P.W.M.H. (Patrick) Smeets, ing. I. (Inke) Leunk en ing. M.A. (Martin) Meerkerk (KWR Watercycle Research Institute) 01/01/2016
Werkboekje bij de ‘Hygiënecode Drinkwater; Winning’ ing. I. Leunk 01/12/2016
Kennisdocument voor putten en puttenvelden Ir. H.J. Makkink, ir. M.L.M. Balemans, ing. E.J. Schrama en ing. I. Leunk 01/12/2010
Putverstopping Kiwa (Nieuwegein) en Oasen is vermeld als 'penvoerder' 01/01/2016
Preventie van putverstopping op het puttenveld Tull en ’t Waal (Vitens) Kees van Beek (Kiwa Water Research) en Rob Breedveld (Vitens) 01/04/2007
Mechanische boringen Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) 16/04/2015
Hygiëne van waterwingebieden (grondwaterbescherming)
Richtlijnen voor de bescherming van open infiltratiegebieden
Convenant over uitwisseling van grondwaterkwaliteitsgegevens 20/11/2008