• Home
  • Winning

(Oever)grondwater

Abonneer op rss feed

Dit betreft de winning van ruw grondwater, waarbij het water voorafgaand aan de winning op enige wijze een bodempassage ondergaat. Concreet gaat het om de winning van grondwater, oevergrondwater en water na kunstmatige infiltratie (duin- en diepinfiltratie). Daarmee wordt aangesloten bij de omschrijving van het begrip ‘winning’ in artikel 1 van de Drinkwaterwet.

Opbrengsten

Filter op

Opbrengst Auteur(s) / uitgever Datum
Ontwerp, aanleg en bedrijfsvoering van putten(velden)
Hygiënische aspecten bij de winning van (oever)grondwater