Kwaliteitseisen en –borging van waterbehandelingschemicaliën in het volledige traject van productielocatie tot en met drinkwaterproductielocatie

In de praktijkcode PCD 17 ‘Richtlijn voor de kwaliteitsborging van chemicaliën ten behoeve van de bereiding van drinkwater; In het volledige traject van productie tot en met gebruik’ worden de eisen, de borging, de controle en de corrigerende maatregelen beschreven voor chemicaliën ten behoeve van de bereiding en behandeling van drinkwater in de gehele ‘keten’ van productieproces via transport tot en met opslag en gebruik op een drinkwaterproductielocatie. Die keten omvat verschillende onderdelen die elk zijn beschreven volgens de vier stappen van het proces van continue kwaliteitsverbetering.

Primair is voor chemicaliën ten behoeve van de bereiding en behandeling van drinkwater een erkende kwaliteitsverklaring volgens de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening vereist (zie hier). Die kwaliteitsverklaring geldt ‘tot aan de poort’ van de productielocatie van de producent van de chemicaliën. Het transport van productielocatie tot en met de drinkwaterproductielocatie blijft in het kader van de publiekrechtelijke erkende kwaliteitsverklaring buiten beschouwing, maar in het bovengenoemde praktijkcode wordt een en ander in privaatrechtelijk kader beschreven. De volgende vervoerders zijn gecertificeerd op basis van die beoordelingsrichtlijn gecertificeerd:

Overzicht gecertificeerde vervoerders

 

Historie  (chronologisch)