Gremia i.v.m. certificatie – TAC-FZ

Filterzand

In de TAC Filterzand zijn belanghebbende partijen op het gebied van zand en grind ten behoeve van de bereiding van drinkwater vertegenwoordigd. Vooralsnog beheert de commissie één beoordelingsrichtlijn waarin zand is gedefinieerd als materiaal met een effectieve korrelgrootte (= ‘de korreldiameter die correspondeert met de fractie waarvan 10% (m/m) de zeef passeert’) < 2,0 mm en grind als materiaal met een effectieve korrelgrootte ≥ 2,0 mm.

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

Beoordelingsrichtlijnen

Titel beoordelingsrichtlijn Nummer Ingangsdatum Vervaldatum Link
Zand en grind voor de drinkwaterproductie BRL-K240, versie 5 08-09-2017 08-09-2022