Gremia i.v.m. certificatie – TAC-FZ

Filterzand

In de TAC Filterzand zijn belanghebbende partijen op het gebied van zand en grind ten behoeve van de bereiding van drinkwater vertegenwoordigd. Vooralsnog beheert de commissie één beoordelingsrichtlijn waarin zand is gedefinieerd als materiaal met een effectieve korrelgrootte (= ‘de korreldiameter die correspondeert met de fractie waarvan 10% (m/m) de zeef passeert’) < 2,0 mm en grind als materiaal met een effectieve korrelgrootte ≥ 2,0 mm.

 

Commissieleden

 • Frank Wegh (secretaris)
  Kiwa Nederland B.V. - Certificatie
 • Geo Bakker
  Vitens Drinkwaterbedrijf (afnemer)
 • Teun de Goeij
  Filcom B.V. - Leverancier
 • Caspar van den Bergh
  Kremer Speciaal Zand en Grind B.V. - Leverancier
 • Hans-Eckhardt Köpke
  Aqua-TECHNIEK B.V. - Leverancier
 • Robert Haarsma
  Kiwa Nederland B.V. - Certificatie

Beoordelingsrichtlijnen

Titel beoordelingsrichtlijn Nummer Ingangsdatum Vervaldatum Link
Zand en grind voor de drinkwaterproductie BRL-K240, versie 5 08-09-2017 08-09-2022