Gremia i.v.m. certificatie

Hieronder wordt op alfabetische volgorde een overzicht gegeven van de verschillende, voor de drinkwatervoorziening relevante gremia, die op het gebied van certificatie door certificatie-instelling Kiwa Nederland actief zijn. Zowel de Colleges van Deskundigen als de Technische Adviescommissies zijn zo veel mogelijk samengesteld uit alle belanghebbende partijen: producenten, leveranciers, afnemers en toepassers (soms ook een of meer adviseurs). De namen van de vertegenwoordigers vanuit de drinkwatersector zijn daarbij dikgedrukt weergegeven.

Filter op