Gremia i.v.m. certificatie

Onder het CWK functioneert een aantal ‘Technische Adviescommissies’ (TAC’s), waarvan elk is belast met een specifieke productgroep. Zowel het CWK als deze commissies zijn zo veel mogelijk samengesteld uit alle belanghebbende partijen: producenten, leveranciers, afnemers en toepassers (soms ook een of meer adviseurs). De namen van de vertegenwoordigers vanuit de drinkwatersector zijn daarbij dikgedrukt weergegeven.

Filter op