Gremia i.v.m. certificatie – CWK

College van Deskundigen Waterketen

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) is binnen certificatie-instelling Kiwa Nederland verantwoordelijk voor het volgen en aansturen van de certificatie van producten en processen binnen de waterketen: drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering. Van oudsher ligt de nadruk daarbij op de drinkwatervoorziening. Alle partijen met belangen binnen de waterketen zijn in het CWK vertegenwoordigd.
Onder het CWK ressorteert een aantal ‘Technische AdviesCommissies’ (TAC’s), die voor hun eigen scope beoordelingsrichtlijnen opstellen en actueel houden. Vaststelling van de beoordelingsrichtlijnen vindt plaats in het CWK.
Voor verder informatie over het CWK, zie ook hier.

Hieronder wordt de ‘CWK-portefeuille’ aan uitsluitend op drinkwater betrekking hebbende beoordelingsrichtlijnen weergegeven.

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

Beoordelingsrichtlijnen

Titel beoordelingsrichtlijn Nummer Ingangsdatum Vervaldatum Link
Zand en grind voor de drinkwaterproductie BRL-K240, versie 5 08-09-2017 08-09-2022
Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van drinkwater BRL-K260, versie 3 07-11-2016 07-11-2021
Beugels van kunststof voor drinkwaterbuizen van koper of kunststof BRL-K506, versie 2 07-03-2019 07-03-2024
PE hulpstukken BRL-K522, versie 3 07-03-2019 07-03-2024
Adhesives for joints in thermoplastic piping systems for the transport of drinking water BRL-K525, versie 2 07-03-2019 07-03-2024
Glijmiddelen voor rubberringverbindingen BRL-K535, versie 2 01-02-2012 05-10-2022
Kunststofleidingsystemen van PVC-C (type 1) voor het transport van warm en koud drinkwater BRL-K536 deel A, versie 5 10-03-2015 21-10-2020
Kunststofleidingsystemen van PP-R voor het transport van warm en koud drinkwater BRL-K536 deel B, versie 5 10-03-2015 21-10-2020
Kunststofleidingsystemen van PB voor het transport van warm en koud drinkwater BRL-K536 deel C, versie 6 10-03-2015 21-10-2020
Kunststofleidingsystemen van PE-X voor het transport van warm en koud drinkwater BRL-K536 deel D, versie 5 10-03-2015 21-10-2020
Kunststofleidingsystemen van PE-X/Al voor het transport van warm en koud drinkwater BRL-K536 deel E, versie 4 13-03-2018 13-03-2023
Kunststofleidingsystemen van PP-R/Al voor het transport van warm en koud drinkwater BRL-K536 deel F, versie 6 10-03-2015 21-10-2020
Kunststofleidingsystemen van PE-RT/Al voor het transport van warm en koud en drinkwater BRL-K536 deel G, versie 5 13-03-2018 13-03-2023
Kunststofleidingsystemen van PE-RT Type II voor het transport van warm en koud en drinkwater BRL-K536 deel H, versie 3 10-03-2015 21-10-2020
Evaluation Guideline for the Kiwa Technical approval with product certificate for multilayer piping systems PE-X/Al, PE-RT/Al, PP-R/Al and PP-RCT/Al intended for transport of hot and cold drinking water inside buildings BRL-K536 deel K, versie 1 15-11-2017 15-11-2022
Afsluiters, regelkleppen en terugslagkleppen voor drinkwatertransport en –distributiesystemen BRL-K602, versie 5 04-09-2018 04-09-2023
Stop- en aansluitkranen BRL-K604, versie 8 07-01-2022 07-01-2027
Sanitaire kranen; instelbare mengkranen BRL-K607, versie 6 07-01-2022 07-01-2027
Laboratoriumkranen BRL-K608, versie 5 01-12-2018 01-12-2023
Thermostatische mengkranen BRL-K610, versie 4 01-02-2012 16-10-2020
Dienstkranen voor water BRL-K611, versie 4 12-05-2017 12-05-2022
Aftapkranen BRL-K613, versie 3 12-05-2017 12-05-2022
Brandkranen BRL-K614, versie 5 06-03-2018 06-03-2023
Vlotterkranen voor stortbakken BRL-K615, versie 4 15-09-2019 15-09-2024
Vlotterkranen in nominale maten van DN 15 (½”) tot en met DN 50 (2”) BRL-K616, versie 3 28-10-2019 28-10-2024
Schuimstraalmondstukken BRL-K617, versie 4 01-12-2018 01-12-2023
Watermeters BRL-K618, versie 8 [A1] 07-07-2020 07-07-2025
Closetpotten BRL-K619, versie 8 15-09-2019 15-09-2024
Stortbakken BRL-K620, versie 7 15-09-2019 15-09-2024
Closetcombinaties BRL-K621, versie 7 02-10-2019 02-10-2024