Controle van installaties

Conform Artikel 24 van de Drinkwaterwet (lid 2 voor de primaire of toestelbeveiliging en lid 1 voor de secundaire of frontbeveiliging) worden installaties voor drinkwater door drinkwaterbedrijven gecontroleerd. Dat gebeurt op basis van een

De Inspectierichtlijn omvat werkafspraken tussen ILT en de drinkwaterbedrijven.

(de versie van 2022 is in voorbereiding). De controletaak wordt uitgevoerd door de drinkwaterbedrijven in het kader van het toezicht dat aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is opgedragen. Belangrijk zijn een verdere uniformering van de beoordeling van installaties en doorvoering van het lik-op-stuk-beleid bij gebreken in de naleving van de verplichtingen in het kader van legionella-preventie.
In de Inspectierichtlijn is aangegeven waarop de drinkwaterbedrijven bij controles van drinkwaterinstallaties letten. De uitvoering van de wettelijke controletaak van de drinkwaterbedrijven wordt onderling en met de ILT afgestemd in het Platform Controle en Handhaving (PCH), dat als volgt is samengesteld (augustus 2023):

 • Simcha Geleynse (Kiwa Nederland, secretaris namens de ‘samenwerkende drinkwaterbedrijven’);
 • Niels Beerse (Waternet, vice-voorzitter)
 • Jørgen Hornung (PWN);
 • Arie Kuijt (Dunea);
 • John Tusveld (Oasen);
 • Hendrik-Jan Schuurman(Waterbedrijf Groningen);
 • Gerard Koops (WMD Drinkwater);
 • Sabrina Jans (WML);
 • Wendi Buijs (Brabant Water);
 • Rick Langen (Evides Waterbedrijf, voorzitter);
 • Theo Hofman (Vitens);
 • Marijke Driessen (ILT)
 • Flores Boom (ILT, agendalis);
 • Harrie Timmer (Vewin, agendalid);
 • Leonard Treur (Waternet, agendalid);

Die indeling gebeurt op basis van het document ‘Risicoklasse -indeling van drinkwaterinstallaties’ (versie 3.6 van maart 2022) , zie webpagina Documenten – InfoDWI.

Bij de uitvoering van de controletaak door de drinkwaterbedrijven wordt de eigenaar van de drinkwaterinstallatie zo nodig aangesproken op verbetering van de veiligheid van de installatie. In de Inspectierichtlijn staat dat ernstige overtredingen met belangrijke nadelige risico’s voor de gezondheid van de gebruiker van drinkwater worden overgedragen aan de Inspectie. De ILT volgt daarbij de strategie volgens de webpagina’s https://www.ilent.nl/over-ilt/handhaving-en-toezicht/interventie/ (algemeen), Drinkwaterbedrijven | Over de ILT | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl) (drinkwaterbedrijven) en https://www.ilent.nl/over-ilt/handhaving-en-toezicht/interventie/interventiestrategie-per-werkterrein/legionella (legionella).