Verwijzingen vanuit de Waterwerkbladen

In de Waterwerkbladen wordt regelmatig verwezen naar beoordelingsrichtlijnen van certificatie-instelling Kiwa Nederland, die zijn gebaseerd op nationale, Europese of mondiale normen. De Waterwerkbladen verwijzen soms ook naar publicaties van de Stichting ISSO, het kennisinstituut van de Nederlandse installatiesector (www.isso.nl). De wet- en regelgeving gaat uit van minimumeisen, maar de praktijk verlangt veelal een hoger kwaliteits- en comfortniveau. Met ISSO-publicaties kan daaraan invulling worden gegeven. Bovendien bevatten deze publicaties gedetailleerde ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen waarmee aan de wettelijke eisen wordt voldaan.
Waterinstallaties moeten adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd. In dat verband wordt gewezen op publicaties op het gebied van leidingwaterinstallaties en Legionella, en bijbehorende checklists.