• Home
  • Installaties drinkwater

Ingebruikneming van Installaties

Abonneer op rss feed

Voor de ingebruikneming van drink- en leidingwaterinstallaties wordt verwezen naar de volgende Waterwerkbladen:

  • WB 2.3 ‘Persproef’
  • WB 2.4 ‘Ingebruikstelling, reiniging en desinfectie’

Drinkwater in nieuw gebouwde woningen bevat vaak verhoogde concentraties lood, nikkel en koper, waardoor het drinkwater in deze woningen niet voldoet aan de criteria en grenswaarden volgens Bijlage A van het Drinkwaterbesluit. Dit probleem kan worden verholpen door voor de oplevering langdurig en tijdens de eerste maanden van bewoning dagelijks ’s ochtends de kranen een aantal minuten te laten lopen. Hiervoor wordt verwezen naar het RIVM-rapport  ‘Drinkwaterkwaliteit in nieuwbouwwoningen’. Een protocol over de ingebruikneming van woninginstallaties is opgenomen op pagina 15 daarvan.