Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
T
Tappunt

plaats waar het drinkwater, huishoudwater of warm tapwater beschikbaar komt voor gebruik (artikel 1 van het Drinkwaterbesluit). ( 1.3.1.27 van NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties)

Bron: Drinkwaterbesluit. Staatsblad 2011: https://wetten.overheid.nl/BWBR0030111/2018-07-01 van 23 mei 2011, nummer 293, 21 juni 2015 (wetten.overheid.nl)