Normen

Hieronder is een overzicht opgenomen van (inter)nationale normen, die op enige wijze een relatie hebben met de Nederlandse drinkwatervoorziening.

Hieronder is een overzicht opgenomen van (inter)nationale normen, die op enige wijze een relatie hebben met de Nederlandse drinkwatervoorziening.

Filter op

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Cement – Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten NEN-EN 197-1 01-10-2011
Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + Nederlandse invulling van NEN-EN 206 NEN-EN 206+NEN 8005 01-12-2017
Bouwkalk – Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria NEN-EN 459-1 01-05-2015
Vezelcement producten – Buizen en verbindingen voor drukleidingen NEN-EN 512+A1 01-09-2001
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor waterleidingen – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 545 01-09-2010
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor afvalwatertoepassingen – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 598+A1 01-07-2009
Koper en koperlegeringen – Bepaling van het koolstofgehalte op het binnenoppervlak van koperen buizen of fittingen door verbranding NEN-EN 723 01-05-2009
Watervoorziening – Eisen aan distributiesystemen buitenshuis NEN-EN 805 01-02-2000
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 1: Algemeen NEN-EN 806-1+A1 01-09-2001
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 2: Ontwerp NEN-EN 806-2 01-05-2005
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 3: Leidingdimensionering – Vereenvoudigde methode NEN-EN 806-3 01-05-2006
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 4: Installatie NEN-EN 806-4 01-03-2010
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 5: Bedrijfsvoering en onderhoud NEN-EN 806-5 01-02-2012
Gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor rioleringssystemen – Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging NEN-EN 877 01-10-1999
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Aluminiumsulfaat NEN-EN 878 01-03-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloride NEN-EN 888 01-12-2004
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (II) sulfaat NEN-EN 889 01-12-2004
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloridesulfaat NEN-EN 891 01-12-2004
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhydroxide NEN-EN 896 01-11-2012
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Zwavelzuur NEN-EN 899 01-04-2009
Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhypochloriet NEN-EN 901 01-06-2013
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Waterstofperoxide NEN-EN 902 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Kooldioxide NEN-EN 936 01-12-2013
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloriet NEN-EN 938 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Zoutzuur NEN-EN 939 01-06-2016
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor gasleidingen – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 969 01-04-2009
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloride voor de regeneratie van ionenuitwisselaars NEN-EN 973 01-09-2009
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Fosforzuur NEN-EN 974 01-11-2003
Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties NEN 1006+A1 01-06-2018
Aanmaakwater voor beton –Specificatie voor monsterneming, beproeving en beoordeling van geschiktheid van water, inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als aanmaakwater voor beton NEN-EN 1008 01-08-2002