Normen

Activiteiten op het gebied van normen (algemeen) worden in Nederland gecoördineerd door het normalisatie-instituut NEN (Delft). Behalve normen of vergelijkbare documenten op nationaal niveau gaat het om normen van het Europese en van het mondiale normalisatie-instituut: CEN in Brussel respectievelijk ISO in Genève. Hieronder is een overzicht opgenomen van (inter)nationale normen, die op enige wijze een relatie hebben met de Nederlandse drinkwatervoorziening.

Activiteiten op het gebied van normen (algemeen) worden in Nederland gecoördineerd door het normalisatie-instituut NEN (Delft). Behalve normen of vergelijkbare documenten op nationaal niveau gaat het om normen van het Europese en van het mondiale normalisatie-instituut: CEN in Brussel respectievelijk ISO in Genève. Hieronder is een overzicht opgenomen van (inter)nationale normen, die op enige wijze een relatie hebben met de Nederlandse drinkwatervoorziening.

Filter op

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Vezelcement producten – Buizen en verbindingen voor drukleidingen NEN-EN 512 A1 01-09-2001
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor waterleidingen – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 545 01-09-2010
Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines – Requirements and test methods EN 545 22-09-2010
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor afvalwatertoepassingen – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 598 A1 01-07-2009
Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications – Requirements and test methods EN 598 A1 24-06-2009
Watervoorziening – Eisen aan distributiesystemen buitenshuis NEN-EN 805 01-02-2000
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 4: Installatie NEN-EN 806-4 01-03-2010
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 3: Leidingdimensionering – Vereenvoudigde methode NEN-EN 806-3 01-05-2006
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 5: Bedrijfsvoering en onderhoud NEN-EN 806-5 01-02-2012
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 1: Algemeen NEN-EN 806-1 incl. A1 01-09-2001
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 2: Ontwerp NEN-EN 806-2 01-05-2005
Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings – Requirements, test methods and quality assurance EN 877 22-09-1999
Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings – Requirements, test methods and quality assurance EN 877 A1 04-10-2006
Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings – Requirements, test methods and quality assurance EN 877 A1 AC 30-01-2008
Gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor rioleringssystemen – Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging NEN-EN 877 01-10-1999
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor gasleidingen – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 969 01-04-2009
Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines – Requirements and test methods EN 969 18-03-2009
Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties NEN 1006 01-09-2015
Buitenriolering en waterleidingen onder verschillende belastingsomstandigheden – Deel 1: Algemene eisen NEN-EN 1295-1 01-01-1998
Statische berekeningen van buitenrioleringen en waterleidingen buiten gebouwen onder verschillende belastingsomstandigheden – Deel 3: Algemene methode CEN/TR 1295-3 01-07-2007
Statische berekeningen van buitenrioleringen en waterleidingen buiten gebouwen onder verschillende belastingsomstandigheden – Deel 4: Parameters voor de betrouwbaarheid van het ontwerp NPR-CEN/TR 1295-4 01-10-2015
Buizen van vezelcement – Leidraad voor de aanleg en voor werkzaamheden op de bouwplaats NEN-EN 1444 01-01-2001
Drinkwatervoorziening – Eisen voor systemen en onderdelen voor de opslag van water NEN-EN 1508 01-11-1998
Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming NEN-EN 1717 01-12-2000
Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen NEN 2768 01-09-2016
Buitenriolering onder vrij verval – Aanleg en onderhoud NPR 3218 01-07-1984
Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 4: Aanvullende eisen voor leidingen van beton NEN 3650-4 01-06-2012
Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 5: Aanvullende eisen voor leidingen van gietijzer NEN 3650-5 01-06-2012
Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken NEN 3651 01-05-2012
Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen NEN 3654 01-02-2014