Normen

Hieronder is een overzicht opgenomen van (inter)nationale normen, die op enige wijze een relatie hebben met de Nederlandse drinkwatervoorziening.

Hieronder is een overzicht opgenomen van (inter)nationale normen, die op enige wijze een relatie hebben met de Nederlandse drinkwatervoorziening.

Filter op

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Cement – Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten NEN-EN 197-1 01-10-2011
Sanitaire kranen – Tapkranen en mengkranen voor leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 – Algemene technische specificatie NEN-EN 200 01-07-2008
Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit NEN-EN 206 01-04-2021
Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + Nederlandse invulling van NEN-EN 206 NEN-EN 206+NEN 8005 01-12-2017
Sanitaire kranen – Straalvormers – Algemene eisen NEN-EN 246 01-11-2021
Sanitaire kranen – Algemene eis voor elektrolytisch aangebrachte chroomnikkel lagen NEN-EN 248 01-11-2002
Bouwkalk – Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria NEN-EN 459-1 01-05-2015
Vezelcement producten – Buizen en verbindingen voor drukleidingen NEN-EN 512+A1 01-09-2001
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor waterleidingen – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 545 01-09-2010
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor afvalwatertoepassingen – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 598+A1 01-07-2009
Vaste brandblusinstallaties – Brandslangsystemen – Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang NEN-EN 671-1 01-04-2012
Vaste brandblusinstallaties – Brandslangsystemen – Deel 2: Brandslangsystemen met plat-oprolbare slang NEN-EN 671-2 01-04-2012
Vaste brandblusinstallaties – Brandslangsystemen – Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslangsystemen met plat-oprolbare slang NEN-EN 671-3+C11 01-12-2015
Koper en koperlegeringen – Bepaling van het koolstofgehalte op het binnenoppervlak van koperen buizen of fittingen door verbranding NEN-EN 723 01-05-2009
Watervoorziening – Eisen aan distributiesystemen buitenshuis NEN-EN 805 01-02-2000
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 1: Algemeen NEN-EN 806-1+A1 01-09-2001
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 2: Ontwerp NEN-EN 806-2 01-05-2005
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 3: Leidingdimensionering – Vereenvoudigde methode NEN-EN 806-3 01-05-2006
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 4: Installatie NEN-EN 806-4 01-03-2010
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 5: Bedrijfsvoering en onderhoud NEN-EN 806-5 01-02-2012
Sanitaire kranen – Zelfsluitende kranen PN 10 NEN-EN 816 01-08-2017
Sanitaire kranen – Mechanisch instelbare mengkranen (PN10) – Algemene technische eisen NEN-EN 817 01-07-2008
Cast iron pipe systems and their components for the evacuation of water from works – Characteristics and test methods NEN-EN 877 01-11-2021
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Aluminiumsulfaat NEN-EN 878 01-03-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloride NEN-EN 888 01-02-2023
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (II) sulfaat NEN-EN 889 01-02-2023
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloridesulfaat NEN-EN 891 01-02-2023
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhydroxide NEN-EN 896 01-11-2012
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Zwavelzuur NEN-EN 899 01-06-2022
Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhypochloriet NEN-EN 901 01-06-2013