Beproeven van leidingen op waterdichtheid

Het op waterdichtheid beproeven van leidingen voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 11 ‘Beproeven van leidingen op druk’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’. In dit hoofdstuk wordt de beproeving van nieuw aangelegde en bestaande leidingen beschreven om de integriteit daarvan ten aanzien van waterdichtheid aan te tonen.

In 2018 is een ‘voortraject’ (oriëntatie) uitgevoerd voor de verdere verbetering van dit hoofdstuk. In 2019 zal dit traject een vervolg krijgen, zodat in de loop van dat jaar een gewijzigde editie van het hoofdstuk tegemoet kan worden gezien. Het zal dan vooral gaan om materiaal-specifieke beproevingsmethoden en berekeningswijzen.

Historie (chronologisch)

  • De eerste editie van de Richtlijn was een uitgave van VEWIN in 2003 met het VEWIN-nummer 2003/25/5218
  • De tweede editie van de Richtlijn was het rapport KWR 2010.094 van 2010.
  • Uitgever
    KWR, M.A. Meerkerk en R.H.S. Beuken
  • Datum
    2017

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten