Beproeven van leidingen op waterdichtheid

Het op waterdichtheid beproeven van leidingen voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 11 ‘Beproeven van leidingen op druk’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’. In dit hoofdstuk wordt de beproeving van nieuw aangelegde en bestaande leidingen beschreven om de integriteit daarvan ten aanzien van waterdichtheid aan te tonen.

Achtergrond informatie is hier terug te vinden.