Beproeven van leidingen op waterdichtheid

Het op waterdichtheid beproeven van leidingen voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 11 ‘Beproeven van leidingen op druk’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’. In dit hoofdstuk wordt de beproeving van nieuw aangelegde en bestaande leidingen beschreven om de integriteit daarvan ten aanzien van waterdichtheid aan te tonen.

Hoofdstuk 11 over het beproeven van leidingen op waterdichtheid wordt in 2019 – 2020 geactualiseerd. Naar verwachting zal de editie met het geactualiseerde hoofdstuk 11 in het najaar van 2020 beschikbaar komen.

Historie (chronologisch)

  • De eerste editie van de Richtlijn was een uitgave van VEWIN in 2003 met het VEWIN-nummer 2003/25/5218
  • De tweede editie van de Richtlijn was het rapport KWR 2010.094 van 2010.
  • De derde editie is beschikbaar als PCD 3:2017: Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen. Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805-2000)
  • Uitgever
    KWR, M.A. Meerkerk en R.H.S. Beuken
  • Datum
    2017