Begrippenlijst

Deze webpagina bevat voor de Nederlandse drinkwatervoorziening algemeen van toepassing zijnde begrippen en afkortingen inclusief de bijbehorende omschrijving respectievelijk betekenis. Voor bij de winning, de bereiding, de opslag, het transport, de distributie en de behandeling van (drink)water specifieke begrippen wordt verwezen naar de van toepassing zijnde praktijkcode.
Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
D
Drinkwaterleiding

leiding ten behoeve van het transport of de distributie van drinkwater, dat voldoet aan de normen zoals die worden gesteld in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit

Bron: praktijkcode PCD 3