• Home
  • Overzicht met gecertificeerde producten

Met hyperlinks naar die producten en de leveranciers daarvan

Overzicht met gecertificeerde producten

Voor zover beschikbaar worden in het onderstaande overzicht op alfabetische volgorde voor een scala aan product(groep)en in het traject van bron tot leveringspunt hyperlinks gegeven naar de website van certificatie-instelling Kiwa Nederland (via zoekscherm op Kiwa-website) als enige ‘erkende certificatie-instelling’ volgens hoofdstuk 4 ‘Erkende kwaliteitsverklaring’ (artikelen 12 t/m 17) van de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening. Soms moet/kan een eerste overzicht van een groep met gecertificeerde bedrijven en producten via het aanklikken van een ‘filter’ (bijvoorbeeld via ‘Water mark’) verder worden gepreciseerd. Certificaten kunnen worden ingezien via ‘Bekijk certificaat’.

In de eerste kolom van het onderstaande overzicht zijn ‘materialen’ niet gemarkeerd, ‘chemicaliën’ oranje gekleurd en ‘middelen’ groen gekleurd.

Klik op een van de onderstaande letters om direct naar de bijbehorende product(groep) te navigeren (voor handelsnamen van gecertificeerde producten, zie de laatste kolom van het het overzicht van augustus 2020):

A | B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | O | PR | S | T | U | V | WZ

 

Product(groep) Gecertificeerde producten Toepassingsgebied
Aansluiteenheden (voor watermeters) Via BRL-K662-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 662 Transport en distributie
Actieve-kool (poederkool, gebroken korrelkool en geëxtrudeerde kool) gecertificeerde bedrijven en producten actieve kool 3014 Behandeling – Actieve-koolfiltratie en poederkooldosering
Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen) gecertificeerde bedrijven en producten bentonieten 3012 Winning
Afdichtingsmiddelen (voor metalen schroefverbindingen; zie ook ‘Lijmen, voor epoxy en andere materialen’) gecertificeerde bedrijven en producten afdichtingsmiddelen 3006 Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Afdichtingsmiddelen (voor kabeldoorvoeren) gecertificeerde bedrijven en producten covenant Opslag
Afdichtingsringen (in diverse vormen, bijvoorbeeld O- en pakkingringen van rubber (SBR, EPDM en NBR)) Via BRL-K17504-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 17504 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Afsluiters Via BRL-K602-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 602 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Antiscalants gecertificeerde bedrijven en producten  antiscalants 3010

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Membraanfiltratie
Antischuimmiddelen gecertificeerde bedrijven en producten antischuimmiddelen 3010

 

 

Behandeling
Behuizingen van zuiveringsstappen, beton (d.w.z. direct contact met voor menselijke consumptie bestemd water; in het geval van geen direct contact, zie ‘Coatings, voor minerale ondergronden’) Behandeling
Behuizingen van zuiveringsstappen, metaal (d.w.z. direct contact met voor menselijke consumptie bestemd water; in het geval van geen direct contact, zie ‘Coatings, voor metalen ondergronden’) Voor metalen in direct contact met drinkwater of het daarvoor bestemde water, zie 4MS compositielijst voor metalen d.d. 14 oktober 2019 en dan vooral onderdeel III ‘Steel/iron’. Voor behuizingen uit RVS, zie hier. Behandeling
Bekleding (van voorraadbekkens, voorraadsystemen voor ruwwater), diverse materialen Winning
Bellenbeluchters (in voorraadbekkens) Winning
Bellenschermen (in voorraadbekkens) Winning
Bentonieten Zie ‘Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen)’
Betonreparatiemiddelen gecertificeerde bedrijven en producten betonreparatiemiddelen 3018 Opslag
Biociden Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Boorhulpmiddelen Winning
Borgingsmiddelen Zie ‘Afdichtingsmiddelen’
Brandkranen Via BRL-K614-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 614

BRL-K649 (op basis van deze BRL worden geen certificaten meer afgegeven): gecertificeerde bedrijven en producten 649

Transport en distributie
Buisrenovatiesystemen Via BRL-K17201 deel 1 en via: BRL-K17201 deel 2: gecertificeerde bedrijven en producten 17201 Transport en distributie
Buizen, cementgebonden, beton Via BRL-K260-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 260 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Buizen, cementgebonden, inwendige cementmortelbekleding van bestaande stalen en gietijzeren leidingen Via BRL-K770-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 770 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Buizen, cementgebonden, inwendige cementmortelbekleding van stalen en gietijzeren buizen (nieuw) Via BRL-K778-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 778 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Buizen, kunststof, epoxy Via BRL-K17104-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 17104 en BRL-K532-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 532 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PB Via BRL-K536 deel C-2011: gecertificeerde bedrijven en producten 536 C

gecertificeerde bedrijven en producten PB 3000

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE Via BRL-K17105-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 17105 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE/Al Via BRL-K17101-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 17101 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PE-RT Via BRL-K536 deel H-2015: gecertificeerde bedrijven en producten 536 H Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PE-RT/Al Via BRL-K536 deel G-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 536 G Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PE-X Via BRL-K536 deel d-2015: gecertificeerde bedrijven en producten 536 D Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PE-X/Al Via BRL-K536 deel E 2018: gecertificeerde bedrijven en producten 536 E Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, polyester Via BRL-K17605-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 17605 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PP-R Via BRL-K536 deel B-2015: gecertificeerde bedrijven en producten 536 B Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PP-R/Al Via BRL-K536 deel F-2015: gecertificeerde bedrijven en producten 536 F Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, (biaxiaal verstrekt) PVC Via BRL-K17301-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 17301 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PVC-C Via BRL-K536 deel A-2015: gecertificeerde bedrijven en producten 536 A Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, koper Via BRL-K760-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 760 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, koper, uitwendig beschermd Via BRL-K761-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 761 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, koper, inwendig vertind Via BRL-K19005-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 19005 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, koper, dunwandig en uitwendig beschermd Via BRL-K10018-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 10018 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, nodulair gietijzer Via BRL-K772-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 772 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, ongelegeerd staal Via BRL-K771-2015: gecertificeerde bedrijven en producten 771 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, RVS Via BRL-K762-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 762 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Calciumcarbonaat gecertificeerde bedrijven en producten calciumcarbonaat 3034

gecertificeerde bedrijven en producten inclusief vervoer 3034plus

gecertificeerde bedrijven en producten calciumcarbonaat 3044

Behandeling – Filtratie (ontzuring)
Cascades   Behandeling – Beluchting
Chloorbleekloog Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Chloordioxide Behandeling – Desinfectie
Coatings, voor metalen ondergronden Via BRL-K759-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 759

Voor het appliceren van coatings op metalen ondergronden is er de BRL-K746-2012: gecertificeerde bedrijven 746

Winning (reservoirs)

Behandeling (buizen)

Opslag (reservoirs)

Transport en distributie (buizen)

Coatings, voor minerale ondergronden Via BRL-K19002-2020: gecertificeerde bedrijven en producten 19002

Voor het appliceren van coatings op minerale ondergronden is er de BRL-K19004-2012: gecertificeerde bedrijven 19004

Winning (reservoirs)

Behandeling (buizen)

Opslag (reservoirs)

Transport en distributie (buizen)

Compensatoren Transport en distributie
Curing compounds Behandeling – Betonnen filterbakken

Opslag – Betonnen reservoirs

Transport en distributie – Betonnen buizen

Desinfectiemiddelen, voor de chemische desinfectie van oppervlakken (met naspoelen) en van het drinkwater (continue dosering) gecertificeerde bedrijven en producten desinfectiemiddelen 3057 Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Deuren (waterdicht), RVS Voor producten uit RVS, zie hier. Opslag
Dolomiet gecertificeerde bedrijven en producten dolomiet 3034

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Filtratie (ontzuring)
Filterbakken, beton, zonder coating Het gaat om het daarvoor benodigde in situ beton Behandeling
Filterdoppen Zie ‘Spoeldoppen’
Filterzand en -grind BRL-K240-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 240 Behandeling – Filtratie (snelfiltratie en langzame-zandfiltratie)
Fittingen Zie ‘Hulpstukken’
Folies, HDPE Via BRL-K538-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 538 Winning (ruwwater)

Opslag (drinkwater)

Folies, LDPE Via BRL-K546-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 546 Winning (ruwwater)

Opslag (drinkwater)

Folies, weekgemaakt PVC Via BRL-K519-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 519 Winning (ruwwater)

Opslag (drinkwater)

Glijmiddelen Via BRL-K535-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 535 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Granaatzand gecertificeerde bedrijven en producten granaatzand 3015 Behandeling – Ontharding (entzand)
Grind Zie ‘Filterzand en –grind’
Hulpstukken, cementgebonden, beton Via BRL-K260-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 260 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, cementgebonden, inwendige cementmortelbekleding ten behoeve van stalen en gietijzeren hulpstukken Via BRL-K778-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 778 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, kunststof Zie ‘Buizen, kunststof’

Omdat de beoordelingsrichtlijnen betrekking hebben op leidingsystemen (buizen + hulpstukken) moet uit de certificaten blijken of het om gecertificeerde buizen en/of hulpstukken gaat.

Via BRL-K522: gecertificeerde bedrijven en producten 522

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, metaal, nodulair gietijzer Via BRL-K772-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 772 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, metaal, knel-, klem- en insteekfittingen Via BRL-K640-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 640 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, metaal, metalen fittingen met explosiepatroon Via BRL-K626-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 626 Installaties
Hulpstukken, metaal, knelfittingen voor gebruik in combinatie met koperen buizen Via BRL-K639-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 639 Installaties
Hulpstukken, metaal, klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat Via BRL-K774-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 774 Installaties
Ionenwisselaars Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003 Behandeling – Ontharding
Kaliumpermanganaat gecertificeerde bedrijven en producten kaliumpermanganaat 3002

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Verwijdering van arseen en nikkel
Kalk, geblust gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3002

gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3046

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Ontharding
Kalk, ongeblust gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3002

gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3046

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Ontharding
Kalkmelk gecertificeerde bedrijven en producten kalkmelk 3002

gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3046

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Ontharding
Keerkleppen Via BRL-K629-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 629Via BRL-K651 (op basis van deze BRL worden geen certificaten meer afgegeven): gecertificeerde bedrijven en producten 651 Installaties
Kitten (voor dilatatievoegen) Opslag
Kleibrokjes Zie ‘Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen)’ Winning
Kogelkranen Zie ‘Afsluiters’
Kooldioxide gecertificeerde bedrijven en producten kooldioxide 3055

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Conditionering
Kranen, stopkranen Via BBRL-K665-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 665 Transport en distributie

Installaties

Kranen, aansluitkranen Via BRL-K604-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 604 Transport en distributie

Installaties

Kranen, dienstkranen Via BRL-K611: gecertificeerde bedrijven en producten 611

Via BRL-K660: gecertificeerde bedrijven en producten 660

Transport en distributie

 

Kranen, aftapkranen Via BRL-K613-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 613 Transport en distributie

Installaties

Lasmiddelen Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Lijmen, voor epoxy en andere materialen (zie ook ‘Afdichtingsmiddelen (voor metalen schroefverbindingen)’) gecertificeerde bedrijven en producten epoxy etc. 3013 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Lijmen, voor PVC(-C) Via BRL-K525-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 525 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Lock joint koppelingen gecertificeerde bedrijven en producten covenant Transport en distributie
Lucht Er wordt gebruik gemaakt van (gefilterde) buitenlucht Behandeling – Flotatie

Behandeling – Aeratie

Behandeling – Spoelen snelfilters

Mangaten (waterdicht), RVS Voor producten uit RVS, zie hier. Behandeling

Opslag

Materialen voor kunstmatige infiltratie (‘gewone’ infiltratie, diepinfiltratie en duininfiltratie) Behandeling (kunstmatige infiltratie wordt gezien als onderdeel van de zuivering)
Meet- en regelapparatuur, sensoren voor druk, flow en temperatuur, niveau, pH (kwartsglas) Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Membraanfiltratie-elementen, voor UF, NF en HF, en keramische membraanfiltratie Gelet op de begripsomschrijving van ‘chemicaliën’ volgens het Drinkwaterbesluit zouden membraanfiltratie-elementen als zodanig kunnen worden gekwalificeerd en dan met name in verband met het ‘bewerkstelligen van een kwaliteitsverandering’.

Via BRL-K14037-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 14037

gecertificeerde bedrijven en producten membranen 3016

Behandeling – Membraanfiltratie
Membraanfiltratie, modules en drukbuizen Behandeling – Membraanfiltratie
Microzeven Voor producten uit RVS, zie hier. Behandeling
Monstermaterialen (materiaal voor monsternemingen) Voor producten uit RVS, zie hier. Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Natriumchloride Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003 Behandeling – Regeneratie van ionenwisselaars
Natriumhydroxide (natronloog) gecertificeerde bedrijven en producten natriumhydroxide en natronloog 3048

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Conditionering
Natriumhypochloriet Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Natriumpermanganaat gecertificeerde bedrijven en producten natriumpermanganaat 3002

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Verwijdering van arseen en nikkel
Omstortingsgrind Omstortingsgrind moet in de toepassing van de winning van (oever)grond- en duinwater eigenlijk worden gezien als ‘filtermateriaal’.

Via BRL-K240-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 240

Winning
Ontkistingsmiddelen Behandeling – Betonnen filterbakken

Opslag – Betonnen reservoirs

Transport en distributie – Betonnen buizen

Ozon Zie ‘Zuurstof’ (precursor voor in situ bereid ozon) Behandeling – Desinfectie en ozonisatie
Pall-ringen   Behandeling – Beluchting
Plaatbeluchters Behandeling – Beluchting
Pompen, distributiepompen, onderwaterpompen (pomphuis, waaier, afdichtingen (rubbers) en smering) met stroomkabel (voor (oever)grondwater) en ruwwaterpompen (voor oppervlaktewater) Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Reinigingsmiddelen gecertificeerde bedrijven en producten reinigingsmiddelen 3058

gecertificeerde-bedrijven en producten reinigingsmiddelen 3017

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Relining systemen Zie ‘Buisrenovatiesystemen’
Reparatieklemmen Via BRL-K777-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 777 Transport en distributie
Reservoirs, beton, zonder coating Het gaat om het daarvoor benodigde in situ beton. Opslag
Reservoirs, metaal, RVS Voor zover bekend is er vooralsnog één leverancier van RVS reservoirs: de Duitse firma HydroGroup.

Voor producten uit RVS, zie hier.

Opslag
Reservoirs, metaal, staal In het geval van ongelegeerd staal dient volgens de regelgeving een coating te worden toegepast. Zie ‘Coatings, voor metalen ondergronden’. Opslag
Reservoirs, kunststof (met coating of met bekleding van panelen) gecertificeerde bedrijven en producten bekledingsystemen 3031

Zie ‘Coatings’

Opslag
Roerwerken Voor producten uit RVS, zie hier. Behandeling – Coagulatie en flocculatie
Schuifafsluiters Zie ‘Afsluiters’
Smeermiddelen Het gaat om smeervet voor draaiende delen (ook voor onderwaterpompen), waarbij onder normale omstandigheden geen sprake is van contact met (drink)water.

gecertificeerde bedrijven en producten 3020

Winning

Behandeling

Transport en distributie

Soldeermiddelen Via BRL-K624-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 624 Opslag

Transport en distributie

Installaties

Spoeldoppen Behandeling – Filtratie (snelfiltratie en langzame-zandfiltratie)

Behandeling – Ontharding

Behandeling – Ontzuring

Sproeiers Behandeling – Beluchting
Statische mengers Behandeling
Tanks Zie ‘Reservoirs, metaal’
Torenbeluchters Behandeling – Beluchting
Trappen (RVS) Voor producten uit RVS, zie hier. Opslag
Trillingsdempers Zie ‘Compensatoren’
UV-desinfectieapparatuur gecertificeerde bedrijven en producten Behandeling – Desinfectie (fysisch)
Vertinningspasta’s Zie ‘Soldeermiddelen’
Vlinderkleppen Zie ‘Afsluiters’
Vloeimiddelen Zie ‘Soldeermiddelen’
Vlok(hulp)middelen, diversen gecertificeerde bedrijven en producten 3003

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Coagulatie en flocculatie
Vlokmiddelen, op basis van aluminium gecertificeerde bedrijven en producten aluminium 3050

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Coagulatie
Vlokmiddelen, op basis van aluminium en ijzer gecertificeerde bedrijven en producten ijzeraluminiumsulfaat 3051

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Coagulatie
Vlokmiddelen, op basis van ijzer gecertificeerde bedrijven en producten ijzerchloride 3052

gecertificeerde bedrijven en producten ijzerchloridesulfaat 3053

gecertificeerde bedrijven en producten ijzer(II)sulfaat

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Coagulatie
Volumestroombegrenzers Via BRL-K635-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 635 Installaties
Vullichamen Behandeling – Beluchting
Watermeters Via BRL-K618-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 618 Transport en distributie
Waterstofperoxide, UV/peroxide-proces gecertificeerde bedrijven en producten waterstofperoxide 3002

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Omzetting microverontreinigingen
Waterstofperoxide, chemische desinfectie Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Winmiddelen, (oever)grondwater (materialen ten behoeve van de winning van (oever)grondwater zoals filterbuizen, stijgbuizen en pompkamer) Voor producten uit RVS, zie hier. Winning
Winmiddelen, oppervlaktewater (materialen ten behoeve van de winning van oppervlaktewater zoals materialen voor de inlaat viswering en vuilrooster) Voor producten uit RVS, zie hier. Winning
Zand Zie ‘Filterzand en –grind’
Zoutzuur gecertificeerde bedrijven en producten zoutzuur 3049

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Conditionering
Zuurstof gecertificeerde bedrijven en producten zuurstof 3056

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Beluchting en ozonisatie
Zwavelzuur gecertificeerde bedrijven en producten zwavelzuur 3002

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Conditionering
Zwelklei Zie ‘Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen)’ Winning