• Home
  • Overzicht gecertificeerde producten

Overzicht gecertificeerde producten; met hyperlinks naar die producten en de leveranciers daarvan

Voor zover beschikbaar worden in het onderstaande overzicht op alfabetische volgorde voor een scala aan product(groep)en in het traject van winpunt tot tappunt (‘van bron tot tap’) hyperlinks gegeven naar de website van Kiwa GmbH (Duitsland, via het zoekscherm op die website). Ondanks het feit dat Kiwa Nederland de enige ‘erkende certificatie-instelling’ volgens Hoofdstuk 4 ‘Erkende kwaliteitsverklaring’ van de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening is, is het niet meer mogelijk een dergelijk overzicht via het zoekscherm op de website van die certificatie-instelling te genereren (dit is een ‘Certificaatzoeker’, waarmee uitsluitend op ‘Bedrijfsnaam’ of ‘Certificaatnummer’ kan worden gezocht).

In de eerste kolom van het onderstaande overzicht zijn ‘materialen’ in zwarte letters, ‘chemicaliën’ in oranje letters en ‘middelen’ in groene letters weergegeven. Een toelichting op dit onderscheid wordt hier gegeven.

Klik op een van de onderstaande letters om direct naar de bijbehorende product(groep) te navigeren. Voor handelsnamen van gecertificeerde producten, zie de laatste kolom van dit overzicht, waarin de stand van zaken van november 2022 wordt weergegeven).

A | B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | O | PR | S | T | U | V | WZ

 

Product(groep) Gecertificeerde producten Toepassingsgebied
Aansluiteenheden (voor watermeters)
Via BRL-K662-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K662
Transport en distributie
Aansluitleidingen, flexibel
Via BRL-K14028-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K14028

Via BRL-K14006-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K14006

Via BRL-K622-2022: gecertificeerde bedrijven en producten K622

Installaties
Actieve-kool (poederkool, gebroken korrelkool en geëxtrudeerde kool) gecertificeerde bedrijven en producten actieve kool HA3014 Behandeling – Actieve-koolfiltratie en poederkooldosering
Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen) gecertificeerde bedrijven en producten bentonieten HA3012 Winning
Afdichtingsmiddelen (voor metalen schroefverbindingen; zie ook ‘Lijmen, voor epoxy en andere materialen’) gecertificeerde bedrijven en producten afdichtingsmiddelen HA3006 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Afdichtingsmiddelen (voor kabeldoorvoeren) Via BRL-K15013-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K15013 Opslag
Afdichtingsringen (in diverse vormen, bijvoorbeeld O- en pakkingringen van rubber (SBR, EPDM en NBR)) Via BRL-K17504-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K17504

Via BRL-K17505-1-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K17505

Via BRL-K17505-2-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K17505

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Afsluiters Via BRL-K602-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K602 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Antiscalants gecertificeerde bedrijven en producten antiscalants HA3010

gecertificeerde bedrijven en producten K15003

Behandeling – Membraanfiltratie
Antischuimmiddelen gecertificeerde bedrijven en producten antischuimmiddelen HA3010 Behandeling
Antraciet gecertificeerde bedrijven en producten diversen 3002 Behandeling
Apparatuur voor drinkwaterbehandeling in installaties Via BRL-K14022-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K14022

 

Installaties
Behuizingen van zuiveringsstappen, beton (d.w.z. direct contact met voor menselijke consumptie bestemd water; in het geval van geen direct contact, zie ‘Coatings, voor minerale ondergronden’) Volgens ‘voorlopig beoordelingskader’, zie brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Behandeling
Behuizingen van zuiveringsstappen, metaal (d.w.z. direct contact met voor menselijke consumptie bestemd water; in het geval van geen direct contact, zie ‘Coatings, voor metalen ondergronden’) Voor metalen in direct contact met drinkwater of het daarvoor bestemde water, zie 4MS Initiative positieve lijst voor metalen d.d. 10 januari 2023 en dan vooral onderdeel III ‘Steel/iron’. Voor behuizingen uit RVS, zie hier. Behandeling
Bekleding (van voorraadbekkens, voorraadsystemen voor ruwwater), diverse materialen Winning
Bellenbeluchters (in voorraadbekkens) Winning
Bellenschermin (in voorraadbekkens) Winning
Beluchters Via BRL-K628-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 628 Installaties
Bentonieten Zie afdichtingsmaterialen (voor kleilagen)’
Betonreparatiemiddelen gecertificeerde bedrijven en producten betonreparatiemiddelen HA3018 Opslag
Beugels van kunststof (voor koperen en kunststof drinkwaterbuizen) Via BRL-K506-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K506 Installaties
Beugels van metaal (voor drinkwaterleidingen van koper) Via BRL-K627-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K627 Installaties
Biociden Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Boorhulpmiddelen gecertificeerde bedrijven en producten HA3021 Winning
Borgingsmiddelen Zie ‘Afdichtingsmiddelen’
Brandkranen Via BRL-K614-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 614 Transport en distributie
Buisrenovatiesystemen Via BRL-K17201 deel 1-2023 en via BRL-K17202 deel 2-2023: gecertificeerde bedrijven en producten K17201

Via BRL-K15013-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K15013

Transport en distributie
Buizen, cementgebonden, beton Via BRL-K260-2016: gecertificeerde bedrijven en producten K260 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Buizen, cementgebonden, inwendige cementmortelbekleding van stalen en gietijzeren leidingen (bestaand) Via BRL-K778-2012: gecertificeerde bedrijven en producten K778 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Buizen, cementgebonden, inwendige cementmortelbekleding van stalen en gietijzeren buizen (nieuw) Via BRL-K778-2012: gecertificeerde bedrijven en producten K778 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Buizen, kunststof, diverse materialen met aluminium barrièrelaag Via BRL-K536 deel K-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K536 K Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof (binnenbuis voor drinkwater), voor stadsverwarming Via BRL-K17401 deel A-2020: gecertificeerde bedrijven en producten K17401 deel A Transport en distributie
Buizen, kunststof, epoxy Via BRL-K17104-2016: gecertificeerde bedrijven en producten K17104 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PB
Via BRL-K536 deel C-2015: gecertificeerde bedrijven en producten 536 C

gecertificeerde bedrijven en producten PB HA3000

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE Via BRL-K17105-2023: gecertificeerde bedrijven en producten K17105 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE met kunststof barrièrelaag Via BRL-K17102-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K17102 Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE/Al Via BRL-K17101-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K17101 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE-RT Via BRL-K536 deel H-2015: gecertificeerde bedrijven en producten K536 H
Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE-RT/Al Via BRL-K536 deel G-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K536 G
Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE-X Via BRL-K536 deel D-2015: gecertificeerde bedrijven en producten K536 D
Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE-X/Al Via BRL-K536 deel E 2018: gecertificeerde bedrijven en producten K536 E Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, polyester Via BRL-K17605-2023: gecertificeerde bedrijven en producten K17605 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PP-R Via BRL-K536 deel B-2015: gecertificeerde bedrijven en producten K536 B Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PP-R/Al Via BRL-K536 deel F-2015: gecertificeerde bedrijven en producten K536 F Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, (biaxiaal verstrekt) PVC Via BRL-K17301-2021: gecertificeerde bedrijven en producten K17301 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PVC-C Via BRL-K536 deel A-2015: gecertificeerde bedrijven en producten K536 A Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, koper Via BRL-K760-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K760 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, koper, uitwendig beschermd Via BRL-K761-2012: gecertificeerde bedrijven en producten K761 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, koper, inwendig vertind Via BRL-K19005-2012: gecertificeerde bedrijven en producten K19005 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, koper, dunwandig en uitwendig beschermd Via BRL-K10018-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K10018 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, nodulair gietijzer Via BRL-K772-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K772 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, ongelegeerd staal Via BRL-K771-2015: gecertificeerde bedrijven en producten K771

Via BRL-K762-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K762

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, RVS Via BRL-K762-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K762 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Calciumcarbonaat gecertificeerde bedrijven en producten calciumcarbonaat HA3044 Behandeling – Ontzuring (filtratie)
Cascades   Behandeling – Ontzuring (beluchting)
Chloorbleekloog Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Chloordioxide Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Closetcombinaties inclusief closetpotten en stortbakken Via BRL-K619-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K619

Via BRL-K620-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K620

Via BRL-K621-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K621

Installaties
Coatings, voor metalen ondergronden Via BRL-K759-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K759

Voor het appliceren van coatings op metalen ondergronden (proces) is er de BRL-K746-2012: gecertificeerde bedrijven K746

Winning (reservoirs voor ruwwater)

Behandeling (buizen)

Opslag (reservoirs)

Transport en distributie (buizen)

Coatings, voor minerale ondergronden Via BRL-K19002-2020: gecertificeerde bedrijven en producten K19002

Voor het appliceren van coatings op minerale ondergronden (proces) is er de BRL-K19004-2020: gecertificeerde bedrijven K19004

Winning (reservoirs)

Behandeling (buizen)

Opslag (reservoirs)

Transport en distributie (buizen)

Combinatiekleppen Via BRL-K14004-2022: gecertificeerde bedrijven en producten K14004 Installaties
Compensatoren Transport en distributie
Corrosie-inhibitors gecertificeerde bedrijven en producten corrosie-inhibitors HA3008 Installaties
Curing compounds Behandeling – Betonnen filterbakken

Opslag – Betonnen reservoirs

Transport en distributie – Betonnen buizen

Desinfectiemiddelen, voor de chemische desinfectie van oppervlakken (met naspoelen) en van het drinkwater (continue dosering) gecertificeerde bedrijven en producten desinfectiemiddelen HA3057 Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Deuren (waterdicht), RVS Voor producten uit RVS, zie hier. Opslag
Dolomiet gecertificeerde bedrijven en producten dolomiet HA3045 Behandeling – Ontzuring (filtratie)
Douchekoppen Via BRL-K658-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K658 Installaties
Douches (nood- en oogdouches) Via BRL-K14034-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K14034 Installaties
Doucheslangen Via BRL-K668-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K668

Via BRL-K14026-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K14026

Installaties
Expansievaten Via BRL-K14021-2011: gecertificeerde bedrijven en producten K14021 Installaties
Filterbakken, beton, zonder coating Zie ‘Behuizingen van zuiveringsstappen, beton’
Filterdoppen Zie ‘Spoeldoppen’
Filterzand en -grind Via BRL-K240-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K240 Behandeling – Filtratie (snelfiltratie en langzame-zandfiltratie)
Fittingen Zie ‘Hulpstukken’
Folies, HDPE Via BRL-K538-2023: gecertificeerde bedrijven en producten K538 Winning (ruwwater)

Opslag (drinkwater)

Folies, LDPE Via BRL-K546-2023: gecertificeerde bedrijven en producten K546 Winning (ruwwater)

Opslag (drinkwater)

Folies, weekgemaakt PVC Via BRL-K519-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K519 Winning (ruwwater)

Opslag (drinkwater)

Glijmiddelen Via BRL-K535-2012: gecertificeerde bedrijven en producten K535 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Granaatzand gecertificeerde bedrijven en producten granaatzand HA3015 Behandeling – Ontharding (entzand)
Grind Zie ‘Filterzand en –grind’
Hulpstukken, cementgebonden, beton Via BRL-K260-2016: gecertificeerde bedrijven en producten K260 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, cementgebonden, inwendige cementmortelbekleding ten behoeve van stalen en gietijzeren hulpstukken Via BRL-K778-2012: gecertificeerde bedrijven en producten K778 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, kunststof Zie ‘Buizen, kunststof’ (diverse materialen)
Omdat de beoordelingsrichtlijnen betrekking hebben op leidingsystemen (buizen + hulpstukken) moet uit de certificaten blijken of het om gecertificeerde buizen en/of hulpstukken gaat.Via BRL-K522-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K522
Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Hulpstukken, metaal, nodulair gietijzer Via BRL-K772-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K772

Via BRL-K773-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K773

Via BRL-K775-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K775

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, metaal, knel-, klem- en insteekfittingen Via BRL-K640-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K640 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, metaal, metalen fittingen met explosiepatroon Via BRL-K626-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K626 Transport en distributie

Installaties

Hulpstukken, metaal, knelfittingen voor gebruik in combinatie met koperen buizen Via BRL-K639-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K639
Transport en distributie

Installaties

Hulpstukken, metaal, soldeer en/of schroefdraadverbindingen aan koperen buizen Via BRL-K623-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K623 Transport en distributie

Installaties

Hulpstukken, metaal, klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat Via BRL-K774-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K774 Transport en distributie

Installaties

Inlaatcombinaties
Via BRL-K630-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K630
Installaties
Ionenwisselaars gecertificeerde bedrijven en producten ionenwisselaars HA3035 Behandeling – Ontharding
Kaarsenfilters Behandeling
Kaliumpermanganaat gecertificeerde bedrijven en producten permanganaat HA3002 Behandeling – Verwijdering van arseen en nikkel
Kalk, geblust gecertificeerde bedrijven en producten gebluste kalk HA3002

gecertificeerde bedrijven en producten gebluste kalk HA3046

Behandeling – Ontharding

Behandeling – Ontzuring (dosering)

Kalk, ongeblust gecertificeerde bedrijven en producten ongebluste kalk HA3002

gecertificeerde bedrijven en producten ongebluste kalk HA3046

Behandeling – Ontharding

Behandeling – Ontzuring (dosering)

Kalkmelk gecertificeerde bedrijven en producten kalkmelk HA3002

gecertificeerde bedrijven en producten kalkmelk HA3046

Behandeling – Ontharding

Behandeling – Ontzuring (dosering)

Keerkleppen Zie ‘Terugstroombeveiligingen’
Kitten (voor dilatatievoegen) Opslag
Kleibrokjes Zie ‘Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen)’ Winning
Kogelkranen Zie ‘Afsluiters’
Kooldioxide gecertificeerde bedrijven en producten kooldioxide HA3055 Behandeling – Conditionering
Kranen, stopkranen Via BRL-K665-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K665 Transport en distributie

Installaties

Kranen, aansluitkranen
Via BRL-K604-2022: gecertificeerde bedrijven en producten K604
Transport en distributie

Installaties

Kranen, dienstkranen (metaal en kunststof) Via BRL-K611-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K611

Via BRL-K660-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K660

Transport en distributie

 

Kranen, aftapkranen Via BRL-K613-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K613 Transport en distributie

Installaties

Lasmiddelen Voor metalen in direct contact met drinkwater of het daarvoor bestemde water, zie 4MS Initiative positieve lijst voor metalen d.d. 10 januari 2023 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Legionella-preventie Via BRL-K14010 deel 1A-2021, BRL-K14010 deel 1B-2021 en BRL-K14010-2-2009: gecertificeerde bedrijven en producten K14010 Installaties
Lijmen, voor epoxy en andere materialen gecertificeerde bedrijven en producten lijmen etc. HA3013 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Lijmen, voor PVC(-C) Via BRL-K525-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K525 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Lock joint koppelingen Via BRL-K15013-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K15013 Transport en distributie
Lucht Er wordt gebruik gemaakt van (gefilterde) buitenlucht Behandeling – Flotatie

Behandeling – Aeratie

Behandeling – Spoelen snelfilters

Opslag – Beademing

Mangaten (waterdicht), RVS Voor producten uit RVS, zie hier. Behandeling

Opslag

Materialen voor kunstmatige infiltratie (‘gewone’ infiltratie, diepinfiltratie en duininfiltratie) Behandeling (kunstmatige infiltratie wordt gezien als onderdeel van de zuivering)
Meet- en regelapparatuur, sensoren voor druk, flow en temperatuur, niveau, pH (kwartsglas) Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Membraanfiltratie-elementen, voor UF, NF en RO inclusief drukbuizen, en keramische membranen Gelet op de begripsomschrijving van ‘chemicaliën’ volgens Artikel 1 van het Drinkwaterbesluit zouden membraanfiltratie-elementen als zodanig kunnen worden gekwalificeerd en dan met name in verband met het ‘bewerkstelligen van een kwaliteitsverandering van het te behandelen water’.

Via BRL-K14037-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K14037

gecertificeerde bedrijven en producten membranen HA3016

Behandeling – Membraanfiltratie
Microzeven Voor producten uit RVS, zie hier. Behandeling
Monstermaterialen (materialen voor monsternemingen) Voor producten uit RVS, zie hier. Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Natriumcarbonaat gecertificeerde bedrijven en producten natriumcarbonaat 3047 Behandeling – Conditionering
Natriumchloride Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten K15003 Behandeling – Regeneratie van ionenwisselaars
Natriumhydroxide (natronloog) gecertificeerde bedrijven en producten natriumhydroxide en natronloog HA3048 Behandeling – Conditionering

Behandeing – Ontzuring (dosering)

Natriumhypochloriet Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Natriumpermanganaat gecertificeerde bedrijven en producten permanganaat HA3002 Behandeling – Verwijdering van arseen en nikkel
Omstortingsgrind Omstortingsgrind moet in de toepassing van de winning van (oever)grond- en duinwater eigenlijk worden gezien als ‘filtermateriaal’, zie ‘filterzand en -grind’. Winning
Ontkistingsmiddelen Behandeling – Betonnen filterbakken

Opslag – Betonnen reservoirs

Transport en distributie – Betonnen buizen

Ozon Zie ‘Zuurstof’ (precursor voor in situ bereid ozon)
Pall-ringen Via BRL-K15013-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K15013 Behandeling – Aeratie

Behandeling – Ontzuring (beluchting)

Behandeling – Verwijdering methaan en vluchtige organische microverontreinigingen

Plaatbeluchters Behandeling – Aeratie

Behandeling – Ontzuring (beluchting)

Behandeling – Verwijdering methaan en vluchtige organische microverontreinigingen

Pompen, distributiepompen, onderwaterpompen (pomphuis, waaier, afdichtingen (rubbers) en smering) met stroomkabel (voor (oever)grondwater) en ruwwaterpompen (voor oppervlaktewater) Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Reinigingsmiddelen gecertificeerde bedrijven en producten reinigingsmiddelen HA3058 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Relining systemen Zie ‘Buisrenovatiesystemen’
Remineralisatiemiddelen gecertificeerde bedrijven en producten diversen HA3002 Installaties
Reparatieklemmen Via BRL-K777-2016: gecertificeerde bedrijven en producten K777 Transport en distributie
Reservoirs, beton, zonder coating Volgens ‘voorlopig beoordelingskader’, zie brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Opslag
Reservoirs, kunststof (met coating of met bekleding van panelen) gecertificeerde bedrijven en producten HA3031

Zie ook ‘Coatings’

Opslag
Reservoirs, metaal, RVS Voor producten uit RVS, zie hier. Opslag
Reservoirs, metaal, staal Ongelegeerd staal mag volgens de regelgeving niet onbeschermd worden toegepast. Zie ‘Coatings, voor metalen ondergronden’. Opslag
Roerwerken Voor producten uit RVS, zie hier. Behandeling – Coagulatie en flocculatie
Schuifafsluiters Zie ‘Afsluiters’
Schuimstraalmondstukken Via BRL-K617-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K617 Installaties
Slangen voor brandblusinstallaties Via BRL-K14031-2020: gecertificeerde bedrijven en producten K14031 Installaties
Smeermiddelen Het gaat om smeervet voor draaiende delen (ook voor onderwaterpompen), waarbij onder normale omstandigheden geen sprake is van contact met (drink)water.

gecertificeerde bedrijven en producten smeermiddelen HA3020

Winning

Behandeling

Transport en distributie

Soldeermiddelen Via BRL-K624-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K624 Opslag

Transport en distributie

Installaties

Spoeldoppen Behandeling – Filtratie (snelfiltratie en langzame-zandfiltratie)

Behandeling – Ontharding

Behandeling – Ontzuring

Sproeiers Behandeling – Aeratie

Behandeling – Ontzuring (beluchting)

Behandeling – Verwijdering methaan en vluchtige organische microverontreinigingen

Statische mengers Behandeling
Steunlaag (M-stenen) in zand- en grindfilters Behandeling – filtratie (snelfiltratie en langzamezandfiltratie)
Tanks Zie ‘Reservoirs, metaal’
Tapkranen (inclusief thermostatische mengkranen, labkranen en sanitaire kranen met cartridges)
Via BRL-K610-2012: gecertificeerde bedrijven en producten K610

Via BRL-K644-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K644

Via BRL-K608-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K608

Via BRL-K669-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K669

Via BRL-K14008-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K14008

Via BRL-K14025-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K14025

Via BRL-K652-2022: gecertificeerde bedrijven en producten K652

Via BRL-K607-2022: gecertificeerde bedrijven en producten K607

Via BRL-K14007-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K14007

Via BRL-K14018-2012: gecertificeerde bedrijven en producten K14018

Via BRL-K14001-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K14001

Via BRL-K14040-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K14040

Installaties
Terugstroombeveiligingen Via BRL-K629-2012: gecertificeerde bedrijven en producten K629

Via BRL-K646-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K646

Via BRL-K648-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K648

Via BRL-K14030-2014: gecertificeerde bedrijven en producten K14030

Transport en distributie

Installaties

Tijdelijke drinkwaterinstallaties Via BRL-K14036-2016: gecertificeerde bedrijven en producten K14036 Installaties
Torenbeluchters Behandeling – Aeratie

Behandeling – Ontzuring (beluchting)

Behandeling – Verwijdering methaan en vluchtige organische microverontreinigingen

Trappen (RVS) Voor producten uit RVS, zie hier. Opslag
Trillingsdempers Zie ‘Compensatoren’
UV-desinfectieapparatuur gecertificeerde bedrijven en producten HA3002 Behandeling – Desinfectie (fysisch)
Ventielen Via BRL-K14003-2022: gecertificeerde bedrijven en producten K14003 Installaties
Vertinningspasta’s Zie ‘Soldeermiddelen’
Vlinderkleppen Zie ‘Afsluiters’
Vloeimiddelen Zie ‘Soldeermiddelen’
Vlok(hulp)middelen, diversen gecertificeerde bedrijven en producten vlok(hulp)middelen HA3003 Behandeling – Coagulatie en flocculatie
Vlokmiddelen, op basis van aluminium gecertificeerde bedrijven en producten vlokmiddelen aluminium HA3050 Behandeling – Coagulatie
Vlokmiddelen, op basis van aluminium en ijzer gecertificeerde bedrijven en producten vlokmiddelen aluminium en ijzer HA3051 Behandeling – Coagulatie
Vlokmiddelen, op basis van ijzer gecertificeerde bedrijven en producten vlokmiddelen ijzerchloride HA3052

gecertificeerde bedrijven en producten vlokmiddelen ijzerchloridesulfaat HA3053

gecertificeerde bedrijven en producten ijzer(II)sulfaat HA3054

Behandeling – Coagulatie
Vlotterkranen Via BRL-K615-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K615

Via BRL-K616-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K616

Installaties
Volumestroombegrenzers Via BRL-K635-2017: gecertificeerde bedrijven en producten K635 Installaties
Vullichamen Zie ook ‘Pall-ringen’ Behandeling – Aeratie

Behandeling – Ontzuring (beluchting)

Behandeling – Verwijdering methaan en vluchtige organische microverontreinigingen

Warmteoverdrachtsmedia gecertificeerde bedrijven en producten warmteoverdrachtsmedia HA3008
Warmtewisselaars Via BRL-K656-2021: gecertificeerde bedrijven en producten K656 Installaties
Watermeterbeugels Via BRL-K645-2019: gecertificeerde bedrijven en producten K645 Transport en distributie
Watermeters Via BRL-K618-2020: gecertificeerde bedrijven en producten K618 Transport en distributie
Waterslagdempers Via BRL-K632-2018: gecertificeerde bedrijven en producten K632 Installaties
Waterstofperoxide, UV/peroxide-proces gecertificeerde bedrijven en producten waterstofperoxide HA3002

gecertificeerde bedrijven en producten K15003

Behandeling – Omzetting microverontreinigingen
Waterstofperoxide, chemische desinfectie Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Winmiddelen, (oever)grondwater (materialen ten behoeve van de winning van (oever)grondwater zoals filterbuizen, stijgbuizen en pompkamer) Voor producten uit RVS, zie hier. Winning
Winmiddelen, oppervlaktewater (materialen ten behoeve van de winning van oppervlaktewater zoals materialen voor de inlaat viswering en vuilrooster) Voor producten uit RVS, zie hier. Winning
Zand Zie ‘Filterzand en –grind’
Zoutzuur gecertificeerde bedrijven en producten zoutzuur HA 3049 Behandeling – Conditionering
Zuurstof
gecertificeerde bedrijven en producten zuurstof HA3056
Behandeling – Beluchting en ozonisatie
Zwavelzuur gecertificeerde bedrijven en producten zwavelzuur HA3002 Behandeling – Conditionering
Zwelklei Zie ‘Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen)’

 

+ Lees meer

KWR in cijfers

  • Medewerkers
  • Man/Vrouw
  • Publicaties
  • Citaties