• Home
  • Overzicht met gecertificeerde producten

Met hyperlinks naar die producten en de leveranciers daarvan

Overzicht met gecertificeerde producten

Voor zover beschikbaar worden in het onderstaande overzicht op alfabetische volgorde voor een scala aan product(groep)en in het traject van bron tot leveringspunt hyperlinks gegeven naar de website van certificatie-instelling Kiwa Nederland (via zoekscherm op Kiwa-website) als enige ‘erkende certificatie-instelling’ volgens hoofdstuk 4 ‘Erkende kwaliteitsverklaring’ (artikelen 12 t/m 17) van de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening. Soms moet/kan een eerste overzicht van een groep met gecertificeerde bedrijven en producten via het aanklikken van een ‘filter’ (bijvoorbeeld via ‘Water mark’) verder worden gepreciseerd. Certificaten kunnen worden ingezien via ‘Bekijk certificaat’.

In de eerste kolom van het onderstaande overzicht zijn ‘materialen’ niet gemarkeerd, ‘chemicaliën’ oranje gekleurd en ‘middelen’ groen gekleurd.

Klik op een van de onderstaande letters om direct naar de bijbehorende product(groep) te navigeren (voor handelsnamen van gecertificeerde producten, zie de laatste kolom van het overzicht per 1 september 2019):

A | B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | O | PR | S | T | U | V | WZ

 

Product(groep) Gecertificeerde producten Toepassingsgebied
Aansluiteenheden (voor watermeters) Via BRL-K662: gecertificeerde bedrijven en producten 662 Transport en distributie
Actieve-kool (poederkool, gebroken korrelkool en geëxtrudeerde kool) gecertificeerde bedrijven en producten actieve kool 3014 Behandeling – Actieve-koolfiltratie en poederkooldosering
Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen) gecertificeerde bedrijven en producten bentonieten 3012 Winning
Afdichtingsmiddelen (voor metalen schroefverbindingen; zie ook ‘Lijmen, voor epoxy en andere materialen’) gecertificeerde bedrijven en producten afdichtingsmiddelen 3006 Behandeling

Opslag

Transport en Distributie

Installaties

Afdichtingsringen (in diverse vormen, bijvoorbeeld O- en pakkingringen van rubber (SBR, EPDM en NBR)) Via BRL-K17504: gecertificeerde bedrijven en producten 17504 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Afsluiters Via BRL-K602: gecertificeerde bedrijven en producten 602

Via BRL-K651 (op basis van deze BRL worden geen certificaten meer afgegeven): gecertificeerde bedrijven en producten 651

Winning

Behandeling

Transport en distributie

Antiscalants gecertificeerde bedrijven en producten  antiscalants 3010 Behandeling – Membraanfiltratie
Antischuimmiddelen gecertificeerde bedrijven en producten antischuimmiddelen 3010 Behandeling
Behuizingen van zuiveringsstappen, beton (d.w.z. direct contact met drinkwater; in het geval van geen direct contact, zie ‘Coatings, voor minerale ondergronden’) Behandeling
Behuizingen van zuiveringsstappen, metaal (d.w.z. direct contact met drinkwater; in het geval van geen direct contact, zie ‘Coatings, voor metalen ondergronden’) Voor metalen in direct contact met drinkwater of het daarvoor bestemde water, zie 4MS compositielijst voor metalen d.d. 5 maart 2019 en dan vooral onderdeel III ‘Steel/iron’. Voor behuizingen uit RVS, zie hier. Behandeling
Bekleding (van voorraadbekkens[1]), diverse materialen Winning
Bellenbeluchters (in voorraadbekkens) Winning
Bellenschermen (in voorraadbekkens) Winning
Bentonieten Zie ‘Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen)’ Winning
Betonreparatiemiddelen gecertificeerde bedrijven en producten betonreparatiemiddelen 3018 Opslag
Boorhulpmiddelen Winning
Borgingsmiddelen Zie ‘Afdichtingsmiddelen’
Brandkranen Via BRL-K614: gecertificeerde bedrijven en producten 614

BRL-K649 (op basis van deze BRL worden geen certificaten meer afgegeven): gecertificeerde bedrijven en producten 649

Transport en distributie
Buisrenovatiesystemen Via BRL-K17201 deel 1 en via: BRL-K17201 deel 2: gecertificeerde bedrijven en producten 17201 Transport en distributie
Buizen, cementgebonden, beton Via BRL-K260: gecertificeerde bedrijven en producten 260 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Buizen, cementgebonden, inwendige cementmortelbekleding van bestaande stalen en gietijzeren leidingen Via BRL-K770: gecertificeerde bedrijven en producten 770 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Buizen, cementgebonden, inwendige cementmortelbekleding van stalen en gietijzeren buizen (nieuw) Via BRL-K778: gecertificeerde bedrijven en producten 778 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Buizen, kunststof, epoxy Via BRL-K17104: gecertificeerde bedrijven en producten 17104 en BRL-K532: gecertificeerde bedrijven en producten 532 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PB Via BRL-K536 deel C: gecertificeerde bedrijven en producten 536 C

gecertificeerde bedrijven en producten PB 3000

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PE Via BRL-K17105: gecertificeerde bedrijven en producten 17105 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PE/Al Via BRL-K17101: gecertificeerde bedrijven en producten 17101 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PE-RT Via BRL-K536 deel H: gecertificeerde bedrijven en producten 536 H Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PE-RT/Al Via BRL-K536 deel G: gecertificeerde bedrijven en producten 536 G Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PE-X Via BRL-K536 deel D: gecertificeerde bedrijven en producten 536 D Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PE-X/Al Via BRL-K536 deel E: gecertificeerde bedrijven en producten 536 E Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, polyester Via BRL-K17605: gecertificeerde bedrijven en producten 17605 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PP-R Via BRL-K536 deel B: gecertificeerde bedrijven en producten 536 B Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PP-R/Al Via BRL-K536 deel F: gecertificeerde bedrijven en producten 536 F Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, (biaxiaal verstrekt) PVC Via BRL-K17301: gecertificeerde bedrijven en producten 17301 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PVC-C Via BRL-K536 deel A: gecertificeerde bedrijven en producten 536 A Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, koper Via BRL-K760: gecertificeerde bedrijven en producten 760 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, koper, uitwendig beschermd Via BRL-K761: gecertificeerde bedrijven en producten 761 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, koper, inwendig vertind Via BRL-K19005: gecertificeerde bedrijven en producten 19005 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, koper, dunwandig en uitwendig beschermd Via BRL-K10018: gecertificeerde bedrijven en producten 10018 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, nodulair gietijzer Via BRL-K772: gecertificeerde bedrijven en producten  772 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, ongelegeerd staal Via BRL-K771: gecertificeerde bedrijven en producten 771 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, RVS Via BRL-K762: gecertificeerde bedrijven en producten 762 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Calciumcarbonaat gecertificeerde bedrijven en producten calciumcarbonaat 3034

gecertificeerde bedrijven en producten calciumcarbonaat 3044

Behandeling – Filtratie (ontzuring)
Cascades   Behandeling – Beluchting
Chloorbleekloog Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Chloordioxide Behandeling – Desinfectie
Coatings, voor metalen ondergronden Via BRL-K759: gecertificeerde bedrijven en producten 759

Voor het appliceren van coatings op metalen ondergronden is er de BRL-K746: gecertificeerde bedrijven 746

Winning (reservoirs)

Behandeling (buizen)

Opslag (reservoirs)

Transport en distributie (buizen)

Coatings, voor minerale ondergronden Via BRL-K19002: gecertificeerde bedrijven en producten 19002

Voor het appliceren van coatings op minerale ondergronden is er de BRL-K19004: gecertificeerde bedrijven 19004

Winning (reservoirs)

Behandeling (buizen)

Opslag (reservoirs)

Transport en distributie (buizen)

Compensatoren Transport en distributie
Curing compounds Behandeling – Betonnen filterbakken

Opslag – Betonnen reservoirs

Transport en distributie – Betonnen buizen

Desinfectiemiddelen, voor de chemische desinfectie van oppervlakken (met naspoelen) en van het drinkwater (continue dosering) gecertificeerde bedrijven en producten desinfectiemiddelen 3057 Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Deuren (waterdicht), RVS Voor producten uit RVS, zie hier. Opslag
Dolomiet gecertificeerde bedrijven en producten dolomiet 3034 Behandeling – Filtratie (ontzuring)
Filterdoppen Zie ‘Spoeldoppen’
Filterzand en -grind gecertificeerde bedrijven en producten 240 Behandeling – Filtratie (snelfiltratie en langzame-zandfiltratie)
Fittingen Zie ‘Hulpstukken’
Folies, HDPE Via BRL-K538: gecertificeerde bedrijven en producten 538 Winning (ruwwater)

Opslag (drinkwater)

Folies, LDPE Via BRL-K546: gecertificeerde bedrijven en producten 546 Winning (ruwwater)

Opslag (drinkwater)

Folies, weekgemaakt PVC Via BRL-K519: gecertificeerde bedrijven en producten 519 Winning (ruwwater)

Opslag (drinkwater)

Glijmiddelen Via BRL-K535: gecertificeerde bedrijven en producten 535 Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Granaatzand gecertificeerde bedrijven en producten granaatzand 3015 Behandeling – Ontharding
Grind Zie ‘Filterzand en –grind’
Hulpstukken, cementgebonden, beton Via BRL-K260: gecertificeerde bedrijven en producten 260 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, cementgebonden, inwendige cementmortelbekleding ten behoeve van stalen en gietijzeren hulpstukken Via BRL-K778: gecertificeerde bedrijven en producten 778 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, kunststof Zie ‘Buizen, kunststof’

Omdat de beoordelingsrichtlijnen betrekking hebben op leidingsystemen (buizen + hulpstukken) moet uit de certificaten blijken of het om gecertificeerde buizen en/of hulpstukken gaat.

Via BRL-K522: gecertificeerde bedrijven en producten 522

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, metaal, nodulair gietijzer Via BRL-K772: gecertificeerde bedrijven en producten 772 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, metaal, knel-, klem- en insteekfittingen Via BRL-K640: gecertificeerde bedrijven en producten 640 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, metaal, metalen fittingen met explosiepatroon Via BRL-K626: gecertificeerde bedrijven en producten 626 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, metaal, knelfittingen voor gebruik in combinatie met koperen buizen Via BRL-K639: gecertificeerde bedrijven en producten 639 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, metaal, klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat Via BRL-K774: gecertificeerde bedrijven en producten 774 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Ionenwisselaars Behandeling – Ontharding
Kaliumpermanganaat gecertificeerde bedrijven en producten kaliumpermanganaat 3002 Behandeling – Verwijdering van arseen en nikkel
Kalk, geblust gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3002

gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3046

Behandeling – Ontharding
Kalk, ongeblust gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3002

gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3046

Behandeling – Ontharding
Kalkmelk gecertificeerde bedrijven en producten kalkmelk 3002

gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3046

Behandeling – Ontharding
Keerkleppen Via BRL-K629: gecertificeerde bedrijven en producten 629 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Kitten (voor dilatatievoegen) Opslag
Kleibrokjes Zie ‘Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen)’ Winning
Kogelkranen Zie ‘Afsluiters’
Kooldioxide gecertificeerde bedrijven en producten kooldioxide 3055 Behandeling – Conditionering
Kranen, stopkranen Via BRL-K665: gecertificeerde bedrijven en producten 665 Transport en distributie
Kranen, aansluitkranen Via BRL-K604: gecertificeerde bedrijven en producten 604 Transport en distributie
Kranen, dienstkranen Via BRL-K611: gecertificeerde bedrijven en producten 611

Via BRL-K660: gecertificeerde bedrijven en producten 660

Transport en distributie
Kranen, aftapkranen Via BRL-K613: gecertificeerde bedrijven en producten 613 Transport en distributie
Lasmiddelen Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Lijmen, voor epoxy en andere materialen (zie ook ‘Afdichtingsmiddelen (voor metalen schroefverbindingen)’) gecertificeerde bedrijven en producten epoxy etc. 3013 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Lijmen, voor PVC(-C) Via BRL-K525: gecertificeerde bedrijven en producten 525 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Lucht Vindt plaats met gefilterde buitenlucht Behandeling – Flotatie
Mangaten (waterdicht), RVS Voor producten uit RVS, zie hier. Opslag
Materialen voor kunstmatige infiltratie (‘gewone’ infiltratie, diepinfiltratie en duininfiltratie) Behandeling (kunstmatige infiltratie wordt gezien als onderdeel van de zuivering)
Meet- en regelapparatuur, sensoren voor druk, flow en temperatuur, niveau, pH (kwartsglas) Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Membraanfiltratie-elementen[2], voor UF, NF en HF, en keramische membraanfiltratie Via BRL-K14037: gecertificeerde bedrijven en producten 14037

gecertificeerde bedrijven en producten membranen 3016

Behandeling – Membraanfiltratie
Membraanfiltratie, modules en drukbuizen Behandeling – Membraanfiltratie
Microzeven Behandeling
Monstermaterialen (materiaal voor monsternemingen) Voor producten uit RVS, zie hier. Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Natriumchloride gecertificeerde bedrijven en producten natriumchloride 3002 Behandeling – Conditionering
Natriumhydroxide (natronloog) gecertificeerde bedrijven en producten natriumhydroxide en natronloog 3048 Behandeling – Conditionering
Natriumhypochloriet Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Natriumpermanganaat gecertificeerde bedrijven en producten natriumpermanganaat 3002 Behandeling – Verwijdering van arseen en nikkel
Omstortingsgrind[3] Via BRL-K240: gecertificeerde bedrijven en producten 240 Winning
Ontkistingsmiddelen Behandeling – Betonnen filterbakken

Opslag – Betonnen reservoirs

Transport en distributie – Betonnen buizen

Ozon Zie ‘Zuurstof’ (precursor voor in situ bereid ozon) Behandeling – Desinfectie en ozonisatie
Pall-ringen   Behandeling
Plaatbeluchters Behandeling – Beluchting
Pompen, distributiepompen, onderwaterpompen (pomphuis, waaier, afdichtingen (rubbers) en smering) met stroomkabel (voor (oever)grondwater) en ruwwaterpompen (voor oppervlaktewater) Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Reinigingsmiddelen gecertificeerde bedrijven en producten reinigingsmiddelen 3058 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Relining systemen Zie ‘Buisrenovatiesystemen’
Reparatieklemmen[4] Via BRL-K777: gecertificeerde bedrijven en producten 777 Transport en distributie
Reservoirs[5], in situ beton zonder coating Opslag
Reservoirs, metaal, RVS Voor zover bekend is er vooralsnog één leverancier van RVS reservoirs: de Duitse firma HydroGroup.

Voor producten uit RVS, zie hier.

Opslag
Reservoirs, metaal, staal In het geval van ongelegeerd staal dient volgens de regelgeving een coating te worden toegepast. Opslag
Reservoirs, kunststof (met coating of met bekleding van panelen) gecertificeerde bedrijven en producten bekledingsystemen 3031

Zie ‘Coatings’

Opslag
Roerwerken   Behandeling – Coagulatie en flocculatie
Schuifafsluiters Zie ‘Afsluiters’
Smeermiddelen[6] gecertificeerde bedrijven en producten 3020 Winning

Behandeling

Soldeermiddelen Via BRL-K624: gecertificeerde bedrijven en producten 624 Opslag

Transport en distributie

Spoeldoppen Behandeling – Filtratie (snelfiltratie en langzame-zandfiltratie)

Behandeling – Ontharding

Sproeiers Behandeling – Beluchting
Statische mengers Behandeling
Tanks Zie ‘Reservoirs, metaal’
Torenbeluchters Behandeling – Beluchting
Trappen (RVS) Voor producten uit RVS, zie hier. Opslag
Trillingsdempers Zie ‘Compensatoren’
UV-desinfectieapparatuur gecertificeerde bedrijven en producten Behandeling – Desinfectie (fysisch)
Vertinningspasta’s Zie ‘Soldeermiddelen’
Vlinderkleppen Zie ‘Afsluiters’
Vloeimiddelen Zie ‘Soldeermiddelen’
Vlok(hulp)middelen, diversen gecertificeerde bedrijven en producten 3003 Behandeling – Coagulatie en flocculatie
Vlokmiddelen, op basis van ijzerchloride gecertificeerde bedrijven en producten ijzerchloride 3052 Behandeling – Coagulatie
Vlokmiddelen, op basis van ijzerchloridesulfaat gecertificeerde bedrijven en producten ijzerchloridesulfaat 3053 Behandeling – Coagulatie
Vlokmiddelen, op basis van aluminium gecertificeerde bedrijven en producten aluminium 3050 Behandeling – Coagulatie
Volumestroombegrenzers Via BRL-K635: gecertificeerde bedrijven en producten 635 Transport en distributie
Vullichamen Behandeling
Watermeters Via BRL-K618: gecertificeerde bedrijven en producten 618 Transport en distributie
Waterstofperoxide, UV/peroxide-proces gecertificeerde bedrijven en producten waterstofperoxide 3002 Behandeling – Geavanceerde oxidatieprocessen (AOP)
Waterstofperoxide, chemische desinfectie Zie ‘Desinfectiemiddelen’ Behandeling – Desinfectie
Winmiddelen, (oever)grondwater (materialen ten behoeve van de winning van (oever)grondwater zoals filterbuizen, stijgbuizen en pompkamer) Winning
Winmiddelen, oppervlaktewater (materialen ten behoeve van de winning van oppervlaktewater zoals materialen voor de inlaat viswering en vuilrooster) Voor producten uit RVS, zie hier. Winning
Zand Zie ‘Filterzand en –grind’
Zoutzuur gecertificeerde bedrijven en producten zoutzuur 3049 Behandeling – Conditionering
Zuurstof gecertificeerde bedrijven en producten zuurstof 3056 Behandeling – Beluchting en ozonisatie
Zwavelzuur gecertificeerde bedrijven en producten zwavelzuur 3002 Behandeling – Conditionering
Zwelklei Zie ‘Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen)’ Winning

[1] Voorraadsystemen voor ruwwater.

[2] Gelet op de begripsomschrijving van ‘chemicaliën’ volgens het Drinkwaterbesluit zouden membraanfiltratie-elementen als zodanig kunnen worden gekwalificeerd en dan met name in verband met het ‘bewerkstelligen van een kwaliteitsverandering’.

[3] Omstortingsgrind moet in de toepassing van de winning van (oever)grond- en duinwater eigenlijk worden gezien als ‘filtermateriaal’.

[4] In de BRL gedefinieerd als ‘klem bedoeld voor repareren van scheuren, gaten en breuken en het maken van permanente verbindingen in leidingsystemen’.

[5] Voorraadsystemen voor drinkwater, inclusief ‘tussenreservoirs’, waarbij sprake is c.q. kan zijn van direct contact tussen drinkwater of het water dat daarvoor is bestemd en de verschillende materialen.

[6] Het gaat om smeervet voor draaiende delen (ook voor onderwaterpompen), waarbij onder normale omstandigheden geen sprake is van contact met (drink)water.