• Home
  • Overzicht gecertificeerde producten

Overzicht gecertificeerde producten; met hyperlinks naar die producten en de leveranciers daarvan

Voor zover beschikbaar worden in het onderstaande overzicht op alfabetische volgorde voor een scala aan product(groep)en in het traject van winning tot tappunt (‘van bron tot tap’) hyperlinks gegeven naar de website van certificatie-instelling Kiwa Nederland (via zoekscherm op Kiwa-website) als enige ‘erkende certificatie-instelling’ volgens hoofdstuk 4 ‘Erkende kwaliteitsverklaring’ (artikelen 12 t/m 17) van de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening. Soms moet/kan een eerste overzicht van een groep met gecertificeerde bedrijven en producten via het aanklikken van een ‘filter’ (bijvoorbeeld via ‘Water mark’) verder worden gepreciseerd. Certificaten kunnen worden ingezien via ‘Bekijk certificaat’.

In de eerste kolom van het onderstaande overzicht zijn ‘materialen’ niet gemarkeerd, ‘chemicaliën’ oranje gekleurd en ‘middelen’ groen gekleurd. Een toelichting op dit onderscheid wordt hier gegeven.

Klik op een van de onderstaande letters om direct naar de bijbehorende product(groep) te navigeren (voor handelsnamen van gecertificeerde producten, zie de laatste kolom van het overzicht van mei 2021):

A | B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | O | PR | S | T | U | V | WZ

Product(groep) Gecertificeerde producten Toepassingsgebied
Aansluiteenheden (voor watermeters) Via BRL-K662-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 662 Transport en distributie
Aansluitleidingen, flexibel Via BRL-K14028-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 14028

Via BRL-K14006-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 14006

Via BRL-K622-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 622

Installaties
Actieve-kool (poederkool, gebroken korrelkool en geëxtrudeerde kool) gecertificeerde bedrijven en producten actieve kool 3014

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Actieve-koolfiltratie en poederkooldosering
Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen) gecertificeerde bedrijven en producten bentonieten 3012 Winning
Afdichtingsmiddelen (voor metalen schroefverbindingen; zie ook ‘Lijmen, voor epoxy en andere materialen’) gecertificeerde bedrijven en producten afdichtingsmiddelen 3006 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Afdichtingsmiddelen (voor kabeldoorvoeren) gecertificeerde bedrijven en producten covenant Opslag
Afdichtingsringen (in diverse vormen, bijvoorbeeld O- en pakkingringen van rubber (SBR, EPDM en NBR)) Via BRL-K17504-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 17504

Via BRL-K17505-1: gecertificeerde bedrijven en producten 17505-1

Via BRL-K17505-2: gecertificeerde bedrijven en producten 17505-2

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Afsluiters Via BRL-K602-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 602 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Antiscalants gecertificeerde bedrijven en producten  antiscalants 3010

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Membraanfiltratie
Antischuimmiddelen gecertificeerde bedrijven en producten antischuimmiddelen 3010

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

 

Behandeling
Apparatuur voor drinkwaterbehandeling in installaties Via BRL-K14022-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 14022

 

Installaties
Behuizingen van zuiveringsstappen, beton (d.w.z. direct contact met voor menselijke consumptie bestemd water; in het geval van geen direct contact, zie ‘Coatings, voor minerale ondergronden’) Volgens ‘voorlopig beoordelingskader’,  zie brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Behandeling
Behuizingen van zuiveringsstappen, metaal (d.w.z. direct contact met voor menselijke consumptie bestemd water; in het geval van geen direct contact, zie ‘Coatings, voor metalen ondergronden’) Voor metalen in direct contact met drinkwater of het daarvoor bestemde water, zie 4MS Initiative positieve lijst voor metalen d.d. 19 januari 2021 en dan vooral onderdeel III ‘Steel/iron’. Voor behuizingen uit RVS, zie hier. Behandeling
Bekleding (van voorraadbekkens, voorraadsystemen voor ruwwater), diverse materialen Winning
Bellenbeluchters (in voorraadbekkens) Winning
Bellenschermin (in voorraadbekkens) Winning
Beluchters Via BRL-K628-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 628 Installaties
Bentonieten Zie afdichtingsmaterialen (voor kleilagen)’
Betonreparatiemiddelen gecertificeerde bedrijven en producten betonreparatiemiddelen 3018 Opslag
Beugels van kunststof (voor koperen en kunststof drinkwaterbuizen) ViaBRL-K506-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 506 Installaties
Biociden Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Boorhulpmiddelen gecertificeerde bedrijven en producten boorhulpmiddelen 3021 Winning
Borgingsmiddelen Zie ‘Afdichtingsmiddelen’
Brandkranen Via BRL-K614-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 614

BRL-K649 (op basis van deze BRL worden geen certificaten meer afgegeven): gecertificeerde bedrijven en producten 649

Transport en distributie
Buisrenovatiesystemen Via BRL-K17201 deel 1-2017 en via: BRL-K17201 deel 2-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 17201

gecertificeerde bedrijven en producten covenant

Transport en distributie
Buizen, cementgebonden, beton Via BRL-K260-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 260 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Buizen, cementgebonden, inwendige cementmortelbekleding van stalen en gietijzeren leidingen (bestaand) Via BRL-K770-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 770 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Buizen, cementgebonden, inwendige cementmortelbekleding van stalen en gietijzeren buizen (nieuw) Via BRL-K778-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 778 Winning

Behandeling

Transport en distributie

Buizen, kunststof, diverse materialen met aluminium barrièrelaag Via BRL-K536 deel K-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 536 K Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof (binnenbuis voor drinkwater), voor stadsverwarming Via BRL-K17401-2020: gecertificeerde bedrijven en producten 17401 Transport en distributie
Buizen, kunststof, epoxy Via BRL-K17104-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 17104 en BRL-K532-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 532 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PB Via BRL-K536 deel C-2011: gecertificeerde bedrijven en producten 536 C

gecertificeerde bedrijven en producten PB 3000

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE Via BRL-K17105-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 17105 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE met kunststof barrièrelaag Via BRL-K17102-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 17102 Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE/Al Via BRL-K17101-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 17101 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE-RT Via BRL-K536 deel H-2015: gecertificeerde bedrijven en producten 536 H Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE-RT/Al Via BRL-K536 deel G-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 536 G Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE-X Via BRL-K536 deel d-2015: gecertificeerde bedrijven en producten 536 D Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PE-X/Al Via BRL-K536 deel E 2018: gecertificeerde bedrijven en producten 536 E Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, polyester Via BRL-K17605-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 17605 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, kunststof, PP-R Via BRL-K536 deel B-2015: gecertificeerde bedrijven en producten 536 B Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PP-R/Al Via BRL-K536 deel F-2015: gecertificeerde bedrijven en producten 536 F Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, (biaxiaal verstrekt) PVC Via BRL-K17301-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 17301 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, kunststof, PVC-C Via BRL-K536 deel A-2015: gecertificeerde bedrijven en producten 536 A Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, koper Via BRL-K760-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 760 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, koper, uitwendig beschermd Via BRL-K761-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 761 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, koper, inwendig vertind Via BRL-K19005-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 19005 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, koper, dunwandig en uitwendig beschermd Via BRL-K10018-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 10018 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Buizen, metaal, nodulair gietijzer Via BRL-K772-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 772 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, ongelegeerd staal Via BRL-K771-2015: gecertificeerde bedrijven en producten 771

Via BRL-K762-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 762

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal, RVS Via BRL-K762-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 762 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Calciumcarbonaat gecertificeerde bedrijven en producten calciumcarbonaat 3034

gecertificeerde bedrijven en producten calciumcarbonaat 3044

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Ontzuring (filtratie)
Cascades   Behandeling – Ontzuring (beluchting)
Chloorbleekloog Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Chloordioxide Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Closetcombinaties inclusief closetpotten en stortbakken Via BRL-K619-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 619

Via BRL-K620-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 620

Via BRL-K621-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 621

Installaties
Coatings, voor metalen ondergronden Via BRL-K759-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 759

Voor het appliceren van coatings op metalen ondergronden (proces) is er de BRL-K746-2012: gecertificeerde bedrijven 746

Winning (reservoirs voor ruwwater)

Behandeling (buizen)

Opslag (reservoirs)

Transport en distributie (buizen)

Coatings, voor minerale ondergronden Via BRL-K19002-2020: gecertificeerde bedrijven en producten 19002

Voor het appliceren van coatings op minerale ondergronden (proces) is er de BRL-K19004-2020: gecertificeerde bedrijven 19004

Winning (reservoirs)

Behandeling (buizen)

Opslag (reservoirs)

Transport en distributie (buizen)

Combinatiekleppen Via BRL-K14004-2002: gecertificeerde bedrijven en producten 14004 Installaties
Compensatoren Transport en distributie
Corrosie-inhibitors gecertificeerde bedrijven en producten corrosie-inhibitors 3008 Installaties
Curing compounds Behandeling – Betonnen filterbakken

Opslag – Betonnen reservoirs

Transport en distributie – Betonnen buizen

Desinfectiemiddelen, voor de chemische desinfectie van oppervlakken (met naspoelen) en van het drinkwater (continue dosering) gecertificeerde bedrijven en producten desinfectiemiddelen 3057

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Deuren (waterdicht), RVS Voor producten uit RVS, zie hier. Opslag
Dolomiet gecertificeerde bedrijven en producten dolomiet 3034

gecertificeerde bedrijven en producten ATA overig

gecertificeerde bedrijven en producten dolomiet 3045

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Ontzuring (filtratie)
Douchekoppen Via BRL-K658-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 658 Installaties
Douches (nood- en oogdouches) Via BRL-K14034-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 14034 Installaties
Doucheslangen Via BRL-K668-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 668

Via BRL-K14026-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 14026

Installaties
Expansievaten Via BRL-K14021-2011: gecertificeerde bedrijven en producen 14021 Installaties
Filterbakken, beton, zonder coating
Filterdoppen Zie ‘Spoeldoppen’
Filterzand en -grind BRL-K240-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 240 Behandeling – Filtratie (snelfiltratie en langzame-zandfiltratie)
Fittingen Zie ‘Hulpstukken’
Folies, HDPE Via BRL-K538-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 538 Winning (ruwwater)

Opslag (drinkwater)

Folies, LDPE Via BRL-K546-2020: gecertificeerde bedrijven en producten 546 Winning (ruwwater)

Opslag (drinkwater)

Folies, weekgemaakt PVC Via BRL-K519-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 519 Winning (ruwwater)

Opslag (drinkwater)

Glijmiddelen Via BRL-K535-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 535 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Granaatzand gecertificeerde bedrijven en producten granaatzand 3015 Behandeling – Ontharding (entzand)
Grind Zie ‘Filterzand en –grind’
Hulpstukken, cementgebonden, beton Via BRL-K260-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 260 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, cementgebonden, inwendige cementmortelbekleding ten behoeve van stalen en gietijzeren hulpstukken Via BRL-K778-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 778 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, kunststof Zie ‘Buizen, kunststof’ (diverse materialen)
Omdat de beoordelingsrichtlijnen betrekking hebben op leidingsystemen (buizen + hulpstukken) moet uit de certificaten blijken of het om gecertificeerde buizen en/of hulpstukken gaat.
Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Hulpstukken, metaal, nodulair gietijzer Via BRL-K772-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 772

Via BRL-K773-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 773

Via BRL-K775-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 775

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, metaal, knel-, klem- en insteekfittingen Via BRL-K640-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 640 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, metaal, metalen fittingen met explosiepatroon Via BRL-K626-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 626 Transport en distributie

Installaties

Hulpstukken, metaal, knelfittingen voor gebruik in combinatie met koperen buizen Via BRL-K639-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 639 Transport en distributie

Installaties

Hulpstukken, metaal, soldeer en/of schroefdraadverbindingen aan koperen buizen Via BRL-K623-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 623 Transport en distributie

Installaties

Hulpstukken, metaal, klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat Via BRL-K774-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 774 Transport en distributie

Installaties

Inlaatcombinaties
Via BRL-K630-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 630
Installaties
Ionenwisselaars Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003 Behandeling – Ontharding
Kaarsenfilters Behandeling
Kaliumpermanganaat gecertificeerde bedrijven en producten kaliumpermanganaat 3002

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Verwijdering van arseen en nikkel
Kalk, geblust gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3002

gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3046

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Ontharding

Behandeling – Ontzuring (dosering)

Kalk, ongeblust gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3002

gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3046

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Ontharding

Behandeling – Ontzuring (dosering)

Kalkmelk gecertificeerde bedrijven en producten kalkmelk 3002

gecertificeerde bedrijven en producten (on)gebluste kalk 3046

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Ontharding

Behandeling – Ontzuring (dosering)

Keerkleppen Zie ‘Terugstroombeveiliging’
Kitten (voor dilatatievoegen) Opslag
Kleibrokjes Zie ‘Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen)’ Winning
Kogelkranen Zie ‘Afsluiters’
Kooldioxide gecertificeerde bedrijven en producten kooldioxide 3055

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Conditionering
Kranen, stopkranen Via BBRL-K665-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 665 Transport en distributie

Installaties

Kranen, aansluitkranen Via BRL-K604-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 604 Transport en distributie

Installaties

Kranen, dienstkranen (metaal en kunststof) Via BRL-K611-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 611

Via BRL-K660-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 660

Transport en distributie

 

Kranen, aftapkranen Via BRL-K613-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 613 Transport en distributie

Installaties

Lasmiddelen Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Legionella-preventie Via BRL-K14010-1-2012 en BRL-K14010-2-2009: gecertificeerde bedrijven en producten 14010 Installaties
Lijmen, voor epoxy en andere materialen gecertificeerde bedrijven en producten epoxy etc. 3013 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Lijmen, voor PVC(-C) Via BRL-K525-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 525 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Lock joint koppelingen gecertificeerde bedrijven en producten covenant Transport en distributie
Lucht Er wordt gebruik gemaakt van (gefilterde) buitenlucht Behandeling – Flotatie

Behandeling – Aeratie

Behandeling – Spoelen snelfilters

Opslag – Beademing

Mangaten (waterdicht), RVS Voor producten uit RVS, zie hier. Behandeling

Opslag

Materialen voor kunstmatige infiltratie (‘gewone’ infiltratie, diepinfiltratie en duininfiltratie) Behandeling (kunstmatige infiltratie wordt gezien als onderdeel van de zuivering)
Meet- en regelapparatuur, sensoren voor druk, flow en temperatuur, niveau, pH (kwartsglas) Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Membraanfiltratie-elementen, voor UF, NF en RO inclusief drukbuizen, en keramische membranen Gelet op de begripsomschrijving van ‘chemicaliën’ volgens Artikel 1 van het Drinkwaterbesluit zouden membraanfiltratie-elementen als zodanig kunnen worden gekwalificeerd en dan met name in verband met het ‘bewerkstelligen van een kwaliteitsverandering’.

Via BRL-K14037-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 14037

gecertificeerde bedrijven en producten membranen 3016

Behandeling – Membraanfiltratie
Microzeven Voor producten uit RVS, zie hier. Behandeling
Monstermaterialen (materialen voor monsternemingen) Voor producten uit RVS, zie hier. Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Natriumcarbonaat gecertificeerde bedrijven en producten natriumcarbonaat 3047

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Conditionering
Natriumchloride Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003 Behandeling – Regeneratie van ionenwisselaars
Natriumhydroxide (natronloog) gecertificeerde bedrijven en producten natriumhydroxide en natronloog 3048

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Conditionering

Behandeing – Ontzuring (dosering)

Natriumhypochloriet Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Natriumpermanganaat gecertificeerde bedrijven en producten natriumpermanganaat 3002

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Verwijdering van arseen en nikkel
Omstortingsgrind Omstortingsgrind moet in de toepassing van de winning van (oever)grond- en duinwater eigenlijk worden gezien als ‘filtermateriaal’.

Via BRL-K240-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 240

Winning
Ontkistingsmiddelen Behandeling – Betonnen filterbakken

Opslag – Betonnen reservoirs

Transport en distributie – Betonnen buizen

Ozon Zie ‘Zuurstof’ (precursor voor in situ bereid ozon)
Pall-ringen gecertificeerde bedrijven en producten covenant Behandeling – Aeratie

Behandeling – Ontzuring (beluchting)

Behandeling – Verwijdering methaan en vluchtige organische microverontreinigingen

Plaatbeluchters Behandeling – Aeratie

Behandeling – Ontzuring (beluchting)

Behandeling – Verwijdering methaan en vluchtige organische microverontreinigingen

Pompen, distributiepompen, onderwaterpompen (pomphuis, waaier, afdichtingen (rubbers) en smering) met stroomkabel (voor (oever)grondwater) en ruwwaterpompen (voor oppervlaktewater) Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Reinigingsmiddelen gecertificeerde bedrijven en producten reinigingsmiddelen 3058 Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Installaties

Relining systemen Zie ‘Buisrenovatiesystemen’
Remineralisatiemiddelen gecertificeerde-bedrijven en producten remineralisatiemiddelen 3017 Installaties
Reparatieklemmen Via BRL-K777-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 777 Transport en distributie
Reservoirs, beton, zonder coating Volgens ‘voorlopig beoordelingskader’,  zie

brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Opslag
Reservoirs, kunststof (met coating of met bekleding van panelen) gecertificeerde bedrijven en producten bekledingsystemen 3031

Zie ook ‘Coatings’

gecertificeerde bedrijven en producten tanks 3023

Opslag
Reservoirs, metaal, RVS Voor producten uit RVS, zie hier. Opslag
Reservoirs, metaal, staal Ongelegeerd staal mag volgens de regelgeving niet onbeschermd worden toegepast. Zie ‘Coatings, voor metalen ondergronden’. Opslag
Roerwerken Voor producten uit RVS, zie hier. Behandeling – Coagulatie en flocculatie
Schuifafsluiters Zie ‘Afsluiters’
Schuimstraalmondstukken Via BRL-K617-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 617 Installaties
Slangen voor brandblusinstallaties Via BRL-K14031-2020: gecertificeerde bedrijven en producten 14031 Installaties
Smeermiddelen Het gaat om smeervet voor draaiende delen (ook voor onderwaterpompen), waarbij onder normale omstandigheden geen sprake is van contact met (drink)water.

gecertificeerde bedrijven en producten 3020

Winning

Behandeling

Transport en distributie

Soldeermiddelen Via BRL-K624-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 624 Opslag

Transport en distributie

Installaties

Spoeldoppen Behandeling – Filtratie (snelfiltratie en langzame-zandfiltratie)

Behandeling – Ontharding

Behandeling – Ontzuring

Sproeiers Behandeling – Aeratie

Behandeling – Ontzuring (beluchting)

Behandeling – Verwijdering methaan en vluchtige organische microverontreinigingen

Statische mengers Behandeling
Tanks Zie ‘Reservoirs, metaal’
Tapkranen (inclusief thermostatische mengkranen, labkranen en sanitaire kranen met cartridges) Via BRL-K610-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 610

Via BRL-K644-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 644

Via BRL-K608-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 608

Via BRL-K669-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 669

Via BRL-K14008-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 14008

Via BRL-K14025-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 14025

Via BRL-K652-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 652

Via BRL-K607-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 607

Via BRL-K14007-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 14007

Via BRL-K14018-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 14018

Via BRL-K14001-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 14001

Installaties
Terugstroombeveiliging Via BRL-K629-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 629

Via BRL-K646: gecertificeerde bedrijven en producten 646

Via BRL-K648-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 648

Via BRL-K14030-2014: gecertificeerde bedrijven en producten 14030

Via BRL-K651 (op basis van deze BRL worden geen certificaten meer afgegeven): gecertificeerde bedrijven en producten 651

Transport en distributie

Installaties

Tijdelijke drinkwaterinstallaties Via BRL-K14036-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 14036 Installaties
Torenbeluchters Behandeling – Aeratie

Behandeling – Ontzuring (beluchting)

Behandeling – Verwijdering methaan en vluchtige organische microverontreinigingen

Trappen (RVS) Voor producten uit RVS, zie hier. Opslag
Trillingsdempers Zie ‘Compensatoren’
UV-desinfectieapparatuur gecertificeerde bedrijven en producten Behandeling – Desinfectie (fysisch)
Ventielen Via BRL-K14003-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 14003 Installaties
Vertinningspasta’s Zie ‘Soldeermiddelen’
Vlinderkleppen Zie ‘Afsluiters’
Vloeimiddelen Zie ‘Soldeermiddelen’
Vlok(hulp)middelen, diversen gecertificeerde bedrijven en producten 3003

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Coagulatie en flocculatie
Vlokmiddelen, op basis van aluminium gecertificeerde bedrijven en producten aluminium 3050

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Coagulatie
Vlokmiddelen, op basis van aluminium en ijzer gecertificeerde bedrijven en producten ijzeraluminiumsulfaat 3051

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Coagulatie
Vlokmiddelen, op basis van ijzer gecertificeerde bedrijven en producten ijzerchloride 3052

gecertificeerde bedrijven en producten ijzerchloridesulfaat 3053

gecertificeerde bedrijven en producten ijzer(II)sulfaat 3054

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Coagulatie
Vlotterkranen Via BRL-K615-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 615

Via BRL-K616-2019: gecertificeerde bedrijven en producten 616

Installaties
Volumestroombegrenzers Via BRL-K635-2017: gecertificeerde bedrijven en producten 635 Installaties
Vullichamen Zie ook ‘Pall-ringen’ Behandeling – Aeratie

Behandeling – Ontzuring (beluchting)

Behandeling – Verwijdering methaan en vluchtige organische microverontreinigingen

Warmteoverdrachtsmedia gecertificeerde bedrijven en producten warmteoverdrachtsmedia 3008 Installaties
Warmtewisselaars Via BRL-K656-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 656 Installaties
Watermeterbeugels Via BRL-K645-2012: gecertificeerde bedrijven en producten 645 Transport en distributie
Watermeters Via BRL-K618-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 618 Transport en distributie
Waterslagdempers Via BRL-K632-2018: gecertificeerde bedrijven en producten 632 Installaties
Waterstofperoxide, UV/peroxide-proces gecertificeerde bedrijven en producten waterstofperoxide 3002

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Omzetting microverontreinigingen
Waterstofperoxide, chemische desinfectie Zie ‘Desinfectiemiddelen’
Winmiddelen, (oever)grondwater (materialen ten behoeve van de winning van (oever)grondwater zoals filterbuizen, stijgbuizen en pompkamer) Voor producten uit RVS, zie hier. Winning
Winmiddelen, oppervlaktewater (materialen ten behoeve van de winning van oppervlaktewater zoals materialen voor de inlaat viswering en vuilrooster) Voor producten uit RVS, zie hier. Winning
Zand Zie ‘Filterzand en –grind’
Zoutzuur gecertificeerde bedrijven en producten zoutzuur 3049

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Conditionering
Zuurstof gecertificeerde bedrijven en producten zuurstof 3056

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Beluchting en ozonisatie
Zwavelzuur gecertificeerde bedrijven en producten zwavelzuur 3002

Via BRL-K15003-2016: gecertificeerde bedrijven en producten 15003

Behandeling – Conditionering
Zwelklei Zie ‘Afdichtingsmaterialen (voor kleilagen)’

+ Lees meer