• Home
  • Gecertificeerde producten en processen

Met hyperlinks naar die producten en de leveranciers daarvan

Overzicht van producten in contact met drinkwater en voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring volgens de Regeling

Voor zover beschikbaar worden in het onderstaande overzicht op alfabetische volgorde voor een scala aan product(groep)en in het traject van bron tot leveringspunt hyperlinks gegeven naar de website van certificatie-instelling Kiwa Nederland (via zoekscherm op Kiwa-website) als enige ‘erkende certificatie-instelling’ volgens hoofdstuk 4 ‘Erkende kwaliteitsverklaring’ (artikelen 12 t/m 17) van de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening. Soms moet/kan een eerste overzicht van een groep met gecertificeerde bedrijven en producten via het aanklikken van een ‘filter’ (bijvoorbeeld via ‘Water mark’) verder worden gepreciseerd. Certificaten kunnen worden ingezien via ‘Bekijk certificaat’.

Materialen, chemicaliën en middelen
Producten worden volgens de titel van de Regeling onderscheiden in ‘materialen’ en ‘chemicaliën’. In artikel 1 ‘Definities’ van het Drinkwaterbesluit zijn die begrippen als volgt omschreven:

  • Materialen: ‘industrieel gevormde vaste stoffen of daaruit samengestelde producten, niet zijnde chemicaliën, die gebruikt worden voor het vervaardigen en verwerken van producten die in contact kunnen komen met te behandelen water of drinkwater en daarbij kunnen worden afgegeven aan dat water’;
  • Chemicaliën: ‘stoffen of daaruit samengestelde producten, niet zijnde biociden als bedoeld in artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die ten behoeve van de bereiding van drinkwater in contact worden gebracht met te behandelen water of drinkwater, dan wel daaraan worden toegevoegd met het doel een kwaliteitsverandering van dat water te bewerkstelligen’.

Behalve ‘….. vaste stoffen ….. voor het vervaardigen en verwerken van producten die in contact kunnen met ….. drinkwater’ en ‘stoffen ….. met het doel een kwaliteitsverandering te bewerkstelligen’ zijn er ook nog producten  die niet onder deze definities vallen en op enige wijze worden ingezet bij de drinkwatervoorziening. Het gaat dan veelal om vloeibare producten zoals:

  • Curing compounds;
  • Glijmiddelen;
  • Ontkistingsmiddelen;
  • Reinigingsmiddelen;
  • Desinfectiemiddelen;

Dergelijke producten worden aangeduid als ‘middelen’

In het onderstaande overzicht zijn ‘materialen’ niet gemarkeerd, ‘chemicaliën’ grijs gekleurd en ‘middelen’ oranje gekleurd. Waterbehandelingschemicaliën met inbegrip van filtermaterialen[1] zijn voor de diverse zuiveringsstappen opgenomen onder ‘Zuivering’.

Reinigings- en desinfectiemiddelen
De Regeling maakt expliciet onderscheid tussen reinigings- en desinfectiemiddelen (de onderdelen 3.5 respectievelijk 3.6 van bijlage A). Reinigings- en desinfectiemiddelen zijn producten om oppervlakken te reinigen respectievelijk te desinfecteren en waarvan het de bedoeling is die na gebruik (bij de realisatie van bijvoorbeeld een reservoir of een leiding) volledig te verwijderen. Voor de bepaling van de grens tussen reinigings- en desinfectiemiddelen is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een ‘beslisboom’ vastgesteld, zie achtereenvolgens:

Het bestand van bedrijven en producten met een erkende kwaliteitsverklaring van certificatie-instelling Kiwa Nederland maakt het onderscheid tussen reinigings- en desinfectiemiddelen nog steeds niet. Op de betreffende certificaten worden de producten weliswaar aangeduid als ‘reinigingsmiddel’ (soms met de toevoeging ‘ontkalkend’ of ‘oxiderend’), maar het lijkt doorgaans te gaan om desinfectiemiddelen.

In tegenstelling tot reinigingsmiddelen dienen desinfectiemiddelen ten behoeve van de drinkwatervoorziening voorafgaand aan een erkende kwaliteitsverklaring over een Ctgb-toelating (een zogenoemd N-nummer) te beschikken. In het Kiwa-certificaat dient de Ctgb-toelating dan wel het N-nummer te worden vermeld.

Behalve voor het desinfecteren van oppervlakken (met de randvoorwaarde ‘intensief naspoelen met drinkwater na gebruik’) worden desinfectiemiddelen bij de drinkwatervoorziening ingezet voor het desinfecteren van drinkwater zelf (met verbruik, bijvoorbeeld de ‘nadesinfectie’ of ‘noodchloring’) en halffabrikaat (bijvoorbeeld ‘transportchloring’). In het ‘wettelijk gebruiksvoorschrift’ bij de Ctgb-toelating wordt/worden de precieze toepassing(en) vastgelegd en dient expliciet te worden overgenomen in het Kiwa-certificaat.

Producten uit roestvaststaal (RVS)
Volgens onderdeel 4 ‘Stainless steel’ van deel III ‘Steel/iron’ van de 4MS Common Approach compositielijst voor metalen d.d. 19 juni 2018 mogen producten uit RVS materialen volgens NEN-EN 10088-1:2014 ‘Roestvaste staalsoorten – Deel 1: Lijst van roestvaste staalsoorten’ en volgens  NEN-EN 10283:2010 ‘Corrosievast gietstaal’ (preview) worden toegepast in contact met drinkwater of het daarvoor bestemde water.
Overigens wordt hierbij aangetekend dat het qua toepassing van producten uit ‘metallische materialen’ in de compositielijst (pagina 6, tabel 1 met ‘productgroepen’ daarvan) vooral gaat om onderdelen van leidingen (buizen, fittingen, pompen) in distributiesystemen en/of drink- en leidingwaterinstallaties, hoewel daarin ook wel ‘water treatment works’ worden genoemd.

 

Product(groep)en

Onderverdeling

Toepassingsgebied
Afdichtingsmiddelen

Kitten (voor dilatatievoegen) (zie bijlage)

 

Voor metalen schroefverbindingen (ook borgingsmiddel), zie ook ‘Lijmen, epoxy en andere’

gecertificeerde bedrijven en producten afdichtingsmiddelen

Behandeling

Opslag

Installaties

Afdichtingsringen in diverse vormen (bijvoorbeeld O- en pakkingringen)

Rubber: SBR, EPDM en NBR

Via BRL-K17504: gecertificeerde bedrijven en producten 17504

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Afsluiters

Kogelkranen, schuifafsluiters, vlinderkleppen

Via BRL-K602: gecertificeerde bedrijven en producten 602

 

Via BRL-K651 (op basis van deze BRL worden geen certificaten meer afgegeven): gecertificeerde bedrijven en producten 651

Winning

Behandeling

Transport en distributie

Bellenbeluchters (in voorraadbekkens) Winning
Bellenscherm (in voorraadbekkens) Winning
Betonreparatiemiddelen

gecertificeerde bedrijven en producten betonreparatiemiddelen

Opslag
Brandkranen

Via BRL-K614: gecertificeerde bedrijven en producten 614

BRL-K649 (op basis van deze BRL worden geen certificaten meer afgegeven): gecertificeerde bedrijven en producten 649

Transport en distributie
Buisrenovatiesystemen

Relining systemen (zie bijlage)

Via BRL-K17201 deel 1 en via: BRL-K17201 deel 2: gecertificeerde bedrijven en producten 17201

Transport en distributie
Buizen, cementgebonden:

Beton

Via BRL-K260: gecertificeerde bedrijven en producten 260

 

Inwendige cementmortelbekleding ten behoeve van bestaande stalen en gietijzeren leidingen

Via BRL-K770: gecertificeerde bedrijven en producten 770

 

Inwendige cementmortelbekleding ten behoeve van stalen en gietijzeren buizen

Via BRL-K778: gecertificeerde bedrijven en producten 778

Winning

Behandeling

Transport en distributie

Buizen, kunststof

(biaxiaal verstrekt) PVC

Via BRL-K17301: gecertificeerde bedrijven en producten 17301

 

PE-X

Via BRL-K536 deel D: gecertificeerde bedrijven en producten 536 D

 

PE-X/Al

Via BRL-K536 deel E: gecertificeerde bedrijven en producten 536 E

 

PP-R

Via BRL-K536 deel B: gecertificeerde bedrijven en producten 536 B

 

PP-R/Al

Via BRL-K536 deel F: gecertificeerde bedrijven en producten 536 F

 

PE-RT

Via BRL-K536 deel H: gecertificeerde bedrijven en producten 536 H

 

PE-RT/Al

Via BRL-K536 deel G: gecertificeerde bedrijven en producten 536 G

 

PE

Via BRL-K17105: gecertificeerde bedrijven en producten 17105

 

PE/Al

Via BRL-K17101: gecertificeerde bedrijven en producten 17101

 

PB

Via BRL-K536 deel C: gecertificeerde bedrijven en producten 536 C

gecertificeerde bedrijven en producten PB

 

PVC-C

Via BRL-K536 deel A: gecertificeerde bedrijven en producten 536 A

 

Epoxy

Via BRL-K17104: gecertificeerde bedrijven en producten 17104 en BRL-K532: gecertificeerde bedrijven en producten 532

 

Polyester

Via BRL-K17605: gecertificeerde bedrijven en producten 17605

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Buizen, metaal

Koper

Via BRL-K760: gecertificeerde bedrijven en producten 760

 

Koper (uitwendig beschermd)

Via BRL-K761: gecertificeerde bedrijven en producten 761

 

Koper (inwendig vertind)

Via BRL-K19005: gecertificeerde bedrijven en producten 19005

 

Koper (dunwandig en uitwendig beschermd)

Via BRL-K10018: gecertificeerde bedrijven en producten 10018

 

Nodulair gietijzer

Via BRL-K772: gecertificeerde bedrijven en producten  772

 

RVS

Via BRL-K762: gecertificeerde bedrijven en producten 762

 

Ongelegeerd staal

Via BRL-K771: gecertificeerde bedrijven en producten 771

idem
Coatings

Metalen ondergrond

Via BRL-K759: gecertificeerde bedrijven en producten 759

(voor het appliceren van coatings op metalen ondergronden is er de BRL-K746: gecertificeerde bedrijven 746)

 

Minerale ondergrond

Via BRL-K19002: gecertificeerde bedrijven en producten 19002

(voor het appliceren van coatings op minerale ondergronden is er de BRL-K19004: gecertificeerde bedrijven 19004)

Winning (reservoirs)

Behandeling (buizen)

Opslag (reservoirs)

Transport en distributie (buizen)

Compensatoren (trillingsdempers) Transport en distributie
Curing compounds (voor betonnen filterbakken, reservoirs en buizen) Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Desinfectiemiddelen (voor oppervlakken en voor waterbehandeling)

gecertificeerde bedrijven en producten desinfectiemiddelen

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Deuren (waterdicht, RVS)

Zie boven ‘Producten uit roestvaststaal (RVS)

Opslag
Fittingen: zie hulpstukken
Folies

LDPE

Via BRL-K546: gecertificeerde bedrijven en producten 546

 

HDPE

Via BRL-K538: gecertificeerde bedrijven en producten 538

 

weekgemaakt PVC

Via BRL-K519: gecertificeerde bedrijven en producten 519

Winning (ruwwater)

Opslag (drinkwater)

Glijmiddelen

Via BRL-K535: gecertificeerde bedrijven en producten 535

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, cementgebonden

Beton

Via BRL-K260: gecertificeerde bedrijven en producten 260

 

Inwendige cementmortelbekleding ten behoeve van stalen en gietijzeren hulpstukken

Via BRL-K778: gecertificeerde bedrijven en producten 778

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, kunststof:

Zie ‘Buizen, kunststof’, omdat de beoordelingsrichtlijnen betrekking hebben op leidingsystemen (buizen + hulpstukken) moet uit de certificaten blijken of het om gecertificeerde buizen en/of hulpstukken gaat.

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Hulpstukken, metaal

Nodulair gietijzer

Via BRL-K772: gecertificeerde bedrijven en producten 772

 

Knel-, klem- en insteekfittingen

Via BRL-K640: gecertificeerde bedrijven en producten 640

 

Metalen fittingen met explosiepatroon

Via BRL-K626: gecertificeerde bedrijven en producten 626

 

Knelfittingen voor gebruik in combinatie met koperen buizen

Via BRL-K639: gecertificeerde bedrijven en producten 639

 

Klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat

Via BRL-K774: gecertificeerde bedrijven en producten 774

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Keerkleppen

Via BRL-K629: gecertificeerde bedrijven en producten 629

Winning

Behandeling

Transport en distributie

Kranen

Stopkranen

Via BRL-K665: gecertificeerde bedrijven en producten 665

 

Aansluitkranen

Via BRL-K604: gecertificeerde bedrijven en producten 604

 

Dienstkranen

Via BRL-K611: gecertificeerde bedrijven en producten 611 en

via BRL-K660: gecertificeerde bedrijven en producten 660

 

Aftapkranen

Via BRL-K613: gecertificeerde bedrijven en producten 613

Transport en distributie
Lasmiddelen Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Lijmen

PVC(-C)

Via BRL-K525: gecertificeerde bedrijven en producten 525

 

Epoxy en andere

gecertificeerde bedrijven en producten epoxy etc.

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Mangaten (waterdicht, RVS)

Zie boven ‘Producten uit roestvaststaal (RVS)

Opslag
Materialen voor kunstmatige infiltratie[2]

 

Materialen voor diepinfiltratie, diverse onderdelen

 

Materialen voor duininfiltratie, diverse onderdelen

Behandeling
Meet- en regelapparatuur

Sensoren voor druk, flow en temperatuur, niveau, pH (kwartsglas)

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Membraanfiltratie

Membraanfiltratie-elementen voor UF, NF en HF, en keramische membraanfiltratie-elementen, modules/drukbuizen

 

Via BRL-K14037: gecertificeerde bedrijven en producten 14037

 

gecertificeerde bedrijven en producten membranen

Behandeling
Monstermateriaal (materiaal voor monsterneming)

Zie boven ‘Producten uit roestvaststaal (RVS)

Ontkistingsmiddelen (voor betonnen filterbakken, reservoirs en buizen) Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Pompen

Distributiepompen, onderwaterpompen (pomphuis, waaier, afdichtingen (rubbers) en smering) met stroomkabel (voor (oever)grondwater) en ruwwaterpompen (voor oppervlaktewater), doseerpompen inclusief slangmateriaal

Winning

Behandeling

Opslag

Transport en distributie

Reinigingsmiddelen

gecertificeerde bedrijven en producten reinigingsmiddelen

Reparatieklemmen[3]

Via BRL-K777: gecertificeerde bedrijven en producten 777

Transport en distributie
Reservoirs (tanks)[4], inclusief elektrische bekabeling i.v.m. KB

Beton (in situ, zonder coating)

 

Kunststof bekleding

gecertificeerde bedrijven en producten bekledingsystemen

 

RVS

Voor zover bekend is er vooralsnog één leverancier van RVS reservoirs: de Duitse firma HydroGroup (http://www.hydrogroup.de/)

Zie boven ‘Producten uit roestvaststaal (RVS)

 

Staal

In het geval van ongelegeerd staal dient volgens de regelgeving een coating te worden toegepast (zie boven).

Opslag
Smeermiddelen (normaliter geen contact met drinkwater)[5]

Glycerine (zie bijlage)

gecertificeerde bedrijven en producten smeermiddelen

Winning

Behandeling

Soldeermiddelen incl. vloeimiddelen en vertinningspasta’s

Via BRL-K624: gecertificeerde bedrijven en producten 624

Opslag

Transport en distributie

Trappen (RVS)

Zie boven ‘Producten uit roestvaststaal (RVS)

Opslag
Volumestroombegrenzers

Via BRL-K635: gecertificeerde bedrijven en producten 635

Transport en distributie
Watermeters

Via BRL-K618: gecertificeerde bedrijven en producten 618

 

Aansluiteenheden

Via BRL-K662: gecertificeerde bedrijven en producten 662

Transport en distributie
Winmiddelen ((oever)grondwater)

 

Afdichtingsmaterialen voor kleilagen (bentoniet, zwelklei, kleibrokjes): gecertificeerde bedrijven en producten bentoniet

 

Boorhulpmiddelen

 

Filterbuizen, diverse materialen

 

Stijgbuizen

 

Omstortingsgrind[6]

Via BRL-K240: gecertificeerde bedrijven en producten 240 (NB Verdere selectie noodzakelijk!)

 

Pompkamer

Winning
Winmiddelen (oppervlaktewater)

 

Bekleding van voorraadbekkens[7] (diverse materialen)

 

Materialen voor de inlaat (viswering, vuilrooster)

Zie boven ‘Producten uit roestvaststaal (RVS)

Winning
Zuivering, behuizing van diverse zuiveringsstappen[8] (metaal en beton, inclusief eventuele coatings) met onderdelen

Voor behuizingen uit RVS, zie boven ‘Producten uit roestvaststaal (RVS)

Voor metalen in direct contact met drinkwater of het daarvoor bestemde water, zie 4MS compositielijst voor metalen d.d. 19 juni 2018 en dan vooral onderdeel III ‘Steel/iron’

Voor coatings op metalen en minerale ondergrond, zie boven ‘Coatings’

 

Microzeven

 

Snelfiltratie
Spoeldoppen
Filterzand en -grind: gecertificeerde bedrijven en producten 240 (NB Verdere selectie noodzakelijk!)

 

Coagulatie en flocculatie: zie ‘Vlok(hulp)middelen
Roerwerk
Vlok(hulp)middelen:
gecertificeerde bedrijven en producten vlok(hulp)middelen

gecertificeerde bedrijven en producten ijzerchloride

gecertificeerde bedrijven en producten ijzerchloridesulfaat

gecertificeerde bedrijven en producten aluminium

 

Flotatie

Lucht: flotatie vindt plaats met gefilterde buitenlucht

 

Sedimentatie

 

Actieve-koolfiltratie
Poederkool, gebroken korrelkool en geëxtrudeerde kool: gecertificeerde bedrijven en producten actieve kool

 

Poederkooldosering
Zie ‘Actieve-koolfiltratie’

 

Ontharding
korrelreactoren met filterdoppen, vullichamen, statische mengers
granaatzand: gecertificeerde bedrijven en producten granaatzand
(on)gebluste kalk: gecertificeerde bedrijven en producten calcium(hydr)oxide en gecertificeerde bedrijven en producten calcium(hydr)oxide
kalkmelk: gecertificeerde bedrijven en producten kalkmelk en gecertificeerde bedrijven en producten kalkmelk

Antischuim en antiscalant: gecertificeerde bedrijven en producten antischuim en antiscalant

Beluchting
BOT inclusief palringen, plaatbeluchters, cascades, sproeiers, torenbeluchters
Zuurstof: gecertificeerde bedrijven en producten zuurstof

 

Langzame-zandfiltratie
Spoeldoppen
Filterzand en -grind: gecertificeerde bedrijven en producten 240 (NB Verdere selectie noodzakelijk!)

 

Ozonisatie

Zuurstof (precursor voor in situ bereid ozon): gecertificeerde bedrijven en producten zuurstof

 

Ionenwisseling

 

Desinfectie, fysisch

UV-reactoren, desinfectieapparatuur (kwartsglas)

gecertificeerde bedrijven en producten

 

Desinfectie, chemisch (continue dosering aan drinkwater)

Generatoren voor de in-situ bereiding

Ozon: zie ‘Ozonisatie’

Chloordioxide

Zie boven ‘Reinigings- en desinfectiemiddelen

 

Geavanceerde oxidatieprocessen (AOP)

ozonisatie en UV/peroxide inclusief combinaties

Waterstofperoxide: gecertificeerde bedrijven en producten  waterstofperoxide

 

Membraanfiltratie
Zie boven ‘Membraanfiltratie’
Antiscalants: gecertificeerde bedrijven en producten antiscalants

 

Lamellenseparatie

 

Electrodialyse

 

Ontzuring (opharding over marmer of dolomiet)
Calciumcarbonaat: gecertificeerde bedrijven en producten calciumcarbonaat en gecertificeerde bedrijven en producten calciumcarbonaat
Dolomiet: gecertificeerde bedrijven en producten dolomiet

 

Conditionering
Kooldioxide: gecertificeerde bedrijven en producten kooldioxide
Natriumchloride: gecertificeerde bedrijven en producten natriumchloride
Natriumhydroxide c.q. natronloog: gecertificeerde bedrijven en producten natriumhydroxide en natronloog

Gecertificeerde bedrijven en producten zoutzuur
Zwavelzuur: gecertificeerde bedrijven en producten zwavelzuur

 

Verwijdering arseen en nikkel
kaliumpermanganaat: gecertificeerde bedrijven en producten kaliumpermanganaat

natriumpermanganaat: gecertificeerde bedrijven en producten natriumpermanganaat

 

Behandeling

Verder nog: gecertificeerde bedrijven en producten warmteoverdrachtsmedia en corrosieremmers

[1] Met de bovengenoemde definities behoren ‘filtermaterialen’ tot de groep ‘chemicaliën’.

[2] Kunstmatige infiltratie wordt gezien als onderdeel van de zuivering.

[3] In de BRL gedefinieerd als ‘klem bedoeld voor repareren van scheuren, gaten en breuken en het maken van permanente verbindingen in leidingsystemen’.

[4] Voorraadsystemen voor drinkwater, inclusief ‘tussenreservoirs’, waarbij sprake is c.q. kan zijn van direct contact tussen drinkwater of het water dat daarvoor is bestemd en de verschillende materialen.

[5] Smeervet voor draaiende delen, ook voor onderwaterpompen.

[6] Omstortingsgrind moet in de toepassing van de winning van (oever)grond- en duinwater worden gezien als ‘filtermateriaal’ (maar dan niet als zuiveringsstap).

[7] Voorraadsystemen voor ruwwater.

[8] Doseerapparatuur behoeft niet over een erkende kwaliteitsverklaring te beschikken.