Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
S
Stoffen

chemische elementen en hun verbindingen zoals deze voorkomen in de natuur of door toedoen van de mens tot stand komen (artikel 1 van de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening)

Bron: Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening Staatscourant 2011: https://wetten.overheid.nl/BWBR0030279/2017-07-01 van 29 juni 2011, nr. 11911, 18 juli 2011 (wetten.overheid.nl)