Legionella

In Hoofdstuk 4 ‘Legionellapreventie’ van het Drinkwaterbesluit (de artikelen 35 tot en met 44a) wordt expliciet verwezen naar een drietal beoordelingsrichtlijnen in verband met legionella en wel de volgende:

Praktische informatie over hoe aan de regelgeving voor legionellapreventie kan worden voldaan, is te vinden op www.legionellavraagbaak.nl een www.zorgplicht-legionella.nl (beide websites zijn in beheer van Stichting ISSO). In het bijzonder wordt verwezen naar de webpagina https://www.legionellavraagbaak.nl/leidingwaterinstallaties/downloads/ en dan vooral naar de volgende onderdelen daarvan:

Zie ook het artikel Legionellagevaar aanzienlijk in koudwaterleidingen.

Tevens wordt hierbij gewezen op het ISSO-kleintje Legionellapreventie (2012). Het betreft een praktijkgericht boekje in zakformaat waarin de praktische informatie uit de ISSO-publicaties 1en 55.2 is samengevat. Het gaat vooral om uitvoeringstaken van buitendienstmedewerkers van water-technische advies- en installatiebedrijven, zoals schouwen en in kaart brengen van (delen van) de installatie voor de risico-inventarisatie, aanleg-, uitbreidings- en herstelwerkzaamheden, uitvoering van technische beheersmaatregelen en onderhoud.

Zie ook de webpagina https://www.infodwi.nl/wet-en-regelgeving/legionella en de webpagina https://installq.nl/legionella-preventie.