Legionella

Hoofdstuk 4 ‘Legionellapreventie’ van het Drinkwaterbesluit (artikel 35 tot en met 44a) verwijst expliciet naar een drietal beoordelingsrichtlijnen in verband met legionella en wel de volgende:

  • BRL 6010 ‘Nationale beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ-procescertficaat voor ‘Legionellarisicoanalyses en –beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties’’ d.d. 17-12-2018 van ISSO, die per 1 februari 2019 bindend is verklaard
    In zowel lid 3 van artikel 37 als in lid 1 van artikel 38 wordt naar deze beoordelingsrichtlijn verwezen. De BRL is opgesteld onder begeleiding van de Technische Commissie BRL 6010 van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting KvINL (Kwaliteit voor Installaties Nederland), waarin Rick Langen (Evides Waterbedrijf) en Peter Berends (Waterbedrijf Groningen) namens de drinkwaterbedrijven participeren (zie ook hier).
  • BRL-K14010/01 deel 1 [A1] ‘Legionellapreventie met alternatieve technieken; Deel 1 Fysische techniek inclusief beheersconcept voor de nageschakelde installatie’ d.d. 25-04-2007 met wijzigingsblad d.d. 21-03-2012 van Kiwa Nederland
    Lid 1 en lid 4 van artikel 44 verwijzen naar deze beoordelingsrichtlijn.
  • BRL-K14010-2/01 ‘Legionellapreventie met alternatieve technieken; Deel 2 Elektrochemische technieken: koper/zilver-ionisatie en anodische oxidatie’ d.d. 24-02-2009 van Kiwa Nederland
    Lid 2 en lid 5 van artikel 44 verwijzen naar deze beoordelingsrichtlijn.

Praktische informatie over hoe aan de regelgeving voor legionellapreventie kan worden voldaan, is te vinden op www.legionellavraagbaak.nl een www.zorgplicht-legionella.nl (beide websites zijn in beheer van Stichting ISSO). In het bijzonder wordt verwezen naar de webpagina https://www.legionellavraagbaak.nl/leidingwaterinstallaties/downloads/ en dan vooral naar de volgende onderdelen daarvan:

Zie ook het artikel Legionellagevaar aanzienlijk in koudwaterleidingen.
Tevens wordt hierbij gewezen op het ‘ISSO-kleintje Legionellapreventie; Handleiding voor de installateur en monteur bij het aanleggen, beheren en onderhouden van Legionellaveilige leidingwaterinstallaties’ (2012). Het betreft een praktijkgericht boekje in zakformaat waarin de praktische informatie uit de ISSO-publicaties 55.1 en 55.2 is samengevat. Het gaat vooral om uitvoeringstaken van buitendienstmedewerkers van water-technische advies- en installatiebedrijven, zoals schouwen en in kaart brengen van (delen van) de installatie voor de risico-inventarisatie, aanleg-, uitbreidings- en herstelwerkzaamheden, uitvoering van technische beheersmaatregelen en onderhoud.

Zie ook de webpagina https://www.infodwi.nl/wet-en-regelgeving/legionella en de webpagina https://installq.nl/legionella-preventie.