Gremia i.v.m. certificatie – TAC-ATLP

Alternatieve Technieken Legionellapreventie

In het Drinkwaterbesluit wordt in verband met Legionella een drietal beoordelingsrichtlijnen expliciet genoemd, zie https://www.praktijkcodesdrinkwater.nl/opbrengst/legionella/. Twee daarvan betreffen Kiwa-beoordelingsrichtlijnen, die door deze TAC worden beheerd.

Commissieleden

 • Rosé Derwort (secretaris)
  Kiwa Nederland - Certificatie
 • Leonard Treur
  Waternet - Drinkwaterbedrijf (afnemer)
 • Pascal Lagrand
  HG Ulfima
 • Nils de Jong
  HBM
 • Frank van Heusden
  Pentair
 • Mirjam Buijs
  Ultra Violet Star Holding
 • André Eland
  Tandrup
 • Lilian Groesbeek
  Tandrup
 • Ton van Remmen
  Van Remmen UV-Techniek
 • Jurjen Bruinsma
  PB International
 • Matthijs Westerlaken
  Blygold
 • Henk Peelen
  Hydroscope
 • Marjet Dekker
  GE
 • Dennis Pronk
  RGD
 • Eugene Pije
  Turbin
 • Jeroen Meijer
  Rada/TVVL
 • Vacature
  RIVM
 • Ton van der Mesche
  Aqua Free
 • Wietze Boonstra
  Uvidis
 • Simcha Geleynse
  Kiwa Nederland, agendalid

Beoordelingsrichtlijnen

Titel beoordelingsrichtlijn Nummer Ingangsdatum Vervaldatum Link
Legionellapreventie met alternatieve technieken; Deel 1 Fysische techniek inclusief beheersconcept voor de nageschakelde installatie BRL-K14010, deel 1 A1, versie 1 25-04-2007 25-04-2012
Legionellapreventie met alternatieve technieken; Deel 2 Elektrochemische technieken: koper/zilver-ionisatie en anodische oxidatie BRL-K14010, 2, versie 1 24-02-2009 24-02-2014

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Nodulaire gietijzeren producten voor rioleringstoepassingen ISO 7186 15-07-2011