Gremia i.v.m. certificatie – TAC-ATLP

Alternatieve Technieken Legionellapreventie

In het Drinkwaterbesluit wordt in verband met Legionella een drietal beoordelingsrichtlijnen expliciet genoemd, zie https://www.praktijkcodesdrinkwater.nl/opbrengst/legionella/. Twee daarvan betreffen Kiwa-beoordelingsrichtlijnen (met een deel 1A en een deel 1B), die door deze TAC worden beheerd. Een aparte TAC is bezig met de herziening van deel 2 voor elektrochemische technieken en weer een andere TAC is bezig met het opstellen van deel 3 (nieuw) voor chemische technieken.

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

Beoordelingsrichtlijnen

Titel beoordelingsrichtlijn Nummer Ingangsdatum Vervaldatum Link
Legionellapreventie met fysische technieken; Deel 1A: Fysische point-of-entry techniek inclusief de beheerinstructie voor het product en de installatie BRL-K14010, deel 1A 02-08-2021 02-08-2026
Legionellapreventie met fysische technieken; Deel 1 B Fysische point-of-use techniek inclusief beheerinstructie voor het product en de installatie BRL-K14010, deel1B, versie 2 02-08-2021 02-08-2026
Legionellapreventie met alternatieve technieken; Deel 2 Elektrochemische technieken: koper/zilver-ionisatie en anodische oxidatie BRL-K14010, deel 2, versie 1 24-02-2009 24-02-2014