• Home
  • Installaties drinkwater

Beheer van Installaties

Abonneer op rss feed

Voor het beheer van drink- en leidingwaterinstallaties wordt verwezen naar de volgende Waterwerkbladen:

In verband met het beheer van installaties wordt ook op de volgende webpagina’s gewezen:

Kwaliteitsborging

Op de webpagina https://www.praktijkcodesdrinkwater.nl/onderwerpen/aanleg-van-installaties/ wordt ingegaan op de kwaliteitsborging van de aanleg van installaties (erkennen of certificeren). Ook het beheer en onderhoud van installaties voor bouwwerken anders dan individuele woningen kan worden gecertificeerd. Daarvoor is er de beoordelingsrichtlijn BRL 6000-08C (met wijzigingsblad).