• Home
 • Installaties drinkwater

Aanleg van Installaties

Abonneer op rss feed

Voor de aanleg van drink- en leidingwaterinstallaties wordt verwezen naar de volgende Waterwerkbladen:

 • WB 1.4 A ‘Leidingwaterinstallaties in agrarische bedrijven’
 • WB 1.4 B ‘Leidingwaterinstallaties in gebouwen en inrichtingen voor behandeling van afvalwater’
 • WB 1.4 C ‘Leidingwaterinstallaties bij boor- en winlocaties voor gas en olie’
 • WB 1.4 D ‘Leidingwaterinstallaties in radionucliden-laboratoria’
 • WB 1.4 H ‘Tijdelijke leidingwaterinstallaties’
 • WB 3.1 ‘Aanleg van leidingwaterinstallaties; Algemeen’ met Toelichting
 • WB 3.2 ‘Aanleg van leidingwaterinstallaties; Indeling in groepen’
 • WB 3.3 ‘Aanleg van leidingwaterinstallaties; Afsluit- en aftapmogelijkheden’
 • WB 3.4 ‘Aanleg van leidingwaterinstallaties; Leidingen in gebouwen’
 • WB 3.5 ‘Aanleg van leidingwaterinstallaties; Leidingen buiten gebouwen (in of boven de grond)’
 • WB 3.6 ‘Aanleg van leidingwaterinstallaties; Bevestiging van leidingen’
 • WB 3.7  ‘Aanleg van leidingwaterinstallaties; Verschillende installaties in één perceel’

Hierbij wordt benadrukt dat ook andere Waterwerkbladen en dan met name de onder ‘Ontwerp van installaties’ genoemde, relevant kunnen zijn voor de aanleg van drink- en leidingwaterinstallaties.

Kwaliteitsborging

In verband met de aanleg van installaties wordt gewezen op de webpagina https://www.infodwi.nl/voorwaarden,-normen-en-uitwerking/aansluitvoorwaarden-drinkwater-2011 voor de aansluitvoorwaarden.

Het ‘Voorwoord’ van de VewinModel Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2011’ verwijst naar de ‘Regeling voor Erkenning van Watertechnische Installateurs’: ‘Aangezien de aanleg en het beheer van de installatie vanzelfsprekend op een deskundige wijze dienen te geschieden, verdient het dringend aanbeveling om voor deze werkzaamheden een gecertificeerd installateur (KOMO-Instal) in te schakelen of een installateur die is erkend ingevolge de Regeling voor de Erkenning van Watertechnische Installateurs.’ De ‘Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012’ van Vewin stellen in lid 2 van artikel 5 ‘De drinkwaterinstallatie’: ‘Watertechnische werkzaamheden aan de drinkwaterinstallatie dienen te worden uitgevoerd door personen die over de nodige vakbekwaamheid en outillage beschikken, een en ander met inachtneming van de aansluitvoorwaarden van het bedrijf.’ Voor kwaliteitsborging binnen de installatiesector wordt verwezen naar de onafhankelijke stichting InstallQ (www.installq.nl en https://installq.nl/over-installq). Voor watertechnische installaties wordt daarbij onderscheid gemaakt (zie https://installq.nl/Water) tussen erkennen (zie https://installq.nl/watertechnische-installaties) en certificeren (zie https://installq.nl/watertechnische-installaties-certificeren). Bij erkenning moet worden voldaan aan bepaalde vakbekwaamheidseisen. Certificatie van de aanleg van installaties vindt plaats op basis van de beoordelingsrichtlijn BRL 6000-07 ‘Leidingwaterinstallaties van individuele woningen’ of BRL 6000-08 ‘Leidingwaterinstallaties van bouwwerken’.