Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
I
Installatie

samenstel van leidingen, fittingen en toestellen dat middellijk of onmiddellijk is aangesloten op het distributienet van een drinkwaterbedrijf (lid 1 van artikel 1 van de Drinkwaterwet [16])

Bron: Drinkwaterwet [1]. Staatsblad 2009 van 18 juli 2009, nummer 370, 3 september 2013 (wetten.overheid.nl)

W
Woninginstallatie

van een woning deel uitmakend samenstel van leidingen, fittingen en toestellen, aangesloten op het leidingnet van een drinkwaterbedrijf of een collectieve watervoorziening dan wel op een collectief leidingnet (lid 1 van artikel 1 van de Drinkwaterwet) 1.3.1.39 van NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties geeft de volgende omschrijving: samenstel van leidingen, fittingen en toestellen, aangesloten op het distributienet van een drinkwaterbedrijf of van een collectieve watervoorziening of op een collectief leidingnet, en deel uitmakend van een woning OPMERKING Woning is een tot woning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt bezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden [18].

Bron: § 1.3.1.39 van NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (nen.nl)