Werkboekje hygiënische aspecten

De richtlijnen volgens de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’ (PCD 1-4) zijn samengevat in een werkboekje voor de medewerkers die in de dagelijkse praktijk van aanleg en onderhoud van systemen voor opslag, transport en distributie de verantwoordelijkheid hebben voor de hygiëne. Het gaat om de PCD 1-7 “Hygiëne bij werkzaamheden aan het leidingnet; Werkboekje bij de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’’. Ondanks ‘Opslag’ in de subtitel bevat dit werkboekje daarvoor geen apart onderdeel. Gezien de aansluiting bij de hygiënische aspecten in de zuivering wordt voor de opslag van drinkwater verwezen naar het werkboekje bij de ‘Hygiënecode Drinkwater; Drinkwaterbereiding’, de PCD 1-6 ‘Hygiëne bij werkzaamheden in de  zuivering; Werkboekje bij de ‘Hygiënecode Drinkwater; Drinkwaterbereiding’’. 

Historie (chronologisch)

  • Het Kiwa-rapport BTO 2003.027 ‘Hygiëne tijdens het werk: Hoofdpunten uit de Hygiënecode Drinkwater Opslag, transport en distributie’. Hoofdstuk 5 uit deze editie van het werkboekje gaat over ‘Reinwaterkelders en watertorens’, 1e editie van augustus 2003
  • Het KWR-rapport KWR 2010.105 ‘Hygiëne tijdens het werk; Hoofdpunten uit de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’’, 2e editie van januari 2011
  • Het rapport KWR 2013.060 ‘Hygiëne tijdens het werk; Hoofdpunten uit de Hygiënecode Drinkwaterbereiding, 1e editie van september 2013