Opslag

Alle aspecten ten aanzien van het ontwerp, de realisatie, het beheer en het onderhoud van reservoirs voor drinkwater zijn in de praktijkcode PCD 4 verdisconteerd. Deze praktijkcode is gebaseerd op de Europese norm NEN-EN 1508:1998 ‘Drinkwatervoorziening – Eisen voor systemen en onderdelen voor de opslag van water’ d.d. 1 november 1998. Die norm beschrijft de minimale eisen voor systemen voor de opslag van drinkwater die gelden in de lidstaten van de Europese Unie. De norm vormt met die status het uitgangspunt voor voorraadsystemen die vallen onder de verantwoordelijkheid van drinkwaterbedrijven. Hierbij kan de vergelijking worden gemaakt met de ‘Richtlijn Drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’ (PCD 3). Die Richtlijn is opgezet op basis van de opzet van de betreffende bovenliggende Europese norm voor ‘distributiesystemen’ (NEN-EN 805:2000).
Voor de berekening van het volume van een reservoir volgens het onderdeel ‘Berekening capaciteit reservoir’ van subparagraaf 5.1.1 van de praktijkcode is een Excel sheet beschikbaar (zie hier).

Historie (chronologisch)

 • ‘Richtlijn voor de realisatie van betonnen drinkwaterreservoirs’, 1e editie van 22 december 1998 (uitgave van de VEWIN en samengesteld door Kiwa Certificatie en Keuringen, afdeling Beton-Bouw)
 • ‘Richtlijn voor de realisatie van betonnen drinkwaterreservoirs’, 2e editie, Kiwa in opdracht van VEWIN, Rijswijk, 2000
 • ‘Richtlijn voor het technisch beheer van betonnen drinkwaterconstructies’, versie 1, rapportnummer 2005/59/4252, VEWIN, Rijswijk, 2005
 • ‘Richtlijn voor de realisatie van betonnen drinkwaterconstructies’, 3e editie, Kiwa Nederland B.V., Rijswijk, 2011
 • KWR 2011.046 ‘Richtlijnen ten behoeve van reservoirs voor drinkwater; Ontwerp, realisatie, bedrijfsvoering en beheer’
 • ‘Richtlijn voor het technisch beheer van betonnen drinkwaterconstructies’, 2e editie, 1 juli 2012, Rijswijk, 2012
 • PCD 4:2016 ‘Reservoirs voor drinkwater; Ontwerp, realisatie, bedrijfsvoering en beheer’
 • PCD 4-1:2017 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 1: Algemeen’
 • PCD 4-2:2017 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 2: Beton’ van december 2017
 • PCD 4-3:2017 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 3: Metalen en kunststoffen’ van december 2017
 • PCD 4-1:2018 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 1: Algemeen
 • PCD 4-1:2019 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 1: Algemeen’ van november 2019
 • PCD 4-2:2019 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 2: Beton’ van mei 2019
 • PCD 4-3:2019 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 3: Metalen en kunststoffen’ van januari 2019

Normen bij deze opbrengst

 • NEN-EN 779:2012
 • NEN 1006:2015/A1:2008
 • NEN 1010:2015
 • NEN-EN 1508:1998
 • NEN 3654:2014
 • NEN 5096:2012/A1:2015
 • NEN-ISO 5667-5:2007
 • NEN-EN 10088-1:2014
 • NEN-EN-ISO 16890-1:2016
 • NEN-EN-ISO 16890-2:2016
 • NEN-EN-ISO 16890-3:2016
 • NEN-EN-ISO 16890-4:2016
 • ISO 24516-2:2019
 • ISO 29463-1:2017
 • NEN-EN-ISO 29463-2:2018
 • NEN-EN-ISO 29463-3:2018
 • NEN-EN-ISO 29463-4:2018
 • NEN-EN-ISO 29463-5:2018
 • NEN-EN-IEC 62305-1:2011  en NEN-EN-IEC 62305-1:2011/C11:2016-11
 • NEN-EN-IEC 62305-2:2012
 • NEN-EN-IEC 62305-3:2011
 • NEN-EN-IEC 62305-4:2011 en NEN-EN-IEC 62305-4:2011/C11:2016

Een overzicht van alle normen is hier terug te vinden.

 • Uitgever
  KWR, M.A. Meerkerk
 • Datum
  2017

Downloads

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten

Duitse documenten (DVGW)