Opslag algemeen

Alle algemeen geldende aspecten (onafhankelijk van de aard van het materiaal/de materialen waarmee het drinkwater in contact komt of kan komen) ten aanzien van het ontwerp, de realisatie, het beheer en het onderhoud van reservoirs voor drinkwater zijn in de praktijkcode PCD 4-1:2019 verdisconteerd. ‘Voor de berekening van het volume van een reservoir volgens hoofdstuk 2 ‘De capaciteit van een reservoir’ van de praktijkcode is een Excel sheet beschikbaar (zie hier).

Historie (chronologisch)

Toekomst

In 2019 – 2020 wordt een project uitgevoerd waarbij de PCD 4-serie qua indeling wordt gebracht op het niveau van de Europese norm NEN-EN 1508:1998 ‘Drinkwatervoorziening – Eisen voor systemen en onderdelen voor de opslag van water’ d.d. 1 november 1998 (preview NEN-EN 1508). Die norm beschrijft de minimale eisen voor systemen voor de opslag van drinkwater die gelden in de lidstaten van de Europese Unie. De norm vormt met die status het uitgangspunt voor voorraadsystemen die vallen onder de verantwoordelijkheid van drinkwaterbedrijven. Hierbij kan de vergelijking worden gemaakt met de ‘Richtlijn Drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’ (PCD 3:2017). Die Richtlijn is opgezet op basis van de opzet van de bovenliggende Europese norm (NEN-EN 805).

  • Uitgever
    KWR, M.A. Meerkerk
  • Datum
    2017

Downloads

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten

Duitse documenten (DVGW)