Aanleg van leiding(nett)en

De aanleg van leidingen en leidingnetten voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 10 ‘Aanleg’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’. Alle aspecten voor de realisatie van die leiding(nett)en conform hoofdstuk 8 ‘Ontwerp leidingnet’ komen in dat hoofdstuk 10 aan de orde. Aan het begin van het hoofdstuk zijn alle, bij die realisatie beschreven eisen (kwalificaties, voorschriften en randvoorwaarden) beschreven.

Historie (chronologisch)

  • De eerste editie van de Richtlijn was een uitgave van VEWIN in 2003 met het VEWIN-nummer 2003/25/5218
  • De tweede editie van de Richtlijn was het rapport KWR 2010.094 van 2010.
  • De derde editie is beschikbaar als PCD 3:2017: Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen. Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805-2000)
  • Uitgever
    KWR, M.A. Meerkerk en R.H.S. Beuken
  • Datum
    2017