Gremia i.v.m normalisatie – Normcommissie - KLS

Kunststof leidingsystemen

Onder de normcommissie Kunststofleidingsystemen zijn op nationaal niveau diverse normen ontwikkeld. Daarnaast volgt de normcommissie de activiteiten van:

 • ‘Technical Committee 155’ (CEN/TC 155) ‘Plastics piping systems and ducting systems’ (normen CEN/TC 155) van het Europese normalisatie-instituut CEN
 • ‘Technical Committee 138’ (ISO/TC 138) ‘Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids’ (normen ISO/TC 138) van het mondiale normalisatie-instituut ISO, waarbij de volgende ‘Subcommittees’ met name worden genoemd:
  • Subcommittee 1 ‘Plastics pipes and fittings for soil, waste and drainage (including land drainage)’ (ISO/TC 138/SC 1);
  • Subcommittee 2 ‘Plastics pipes and fittings for water supplies’ (ISO/TC 138/ SC 2);
  • Subcommittee 5 ‘General properties of plastics pipes, fittings and valves of plastics materials and their accessories – Test methods and basic specifications’ (ISO/TC 138/ SC 5);
  • Subcommittee 8 ‘Rehabilitation of pipeline systems’ (ISO/TC 138/SC 8)

Een en ander impliceert een relatief grote portefeuille aan normen voor deze normcommissie. De voor drinkwater relevante normen worden hieronder expliciet genoemd.

Samenstelling commissie is voor het laatst bijgewerkt in juli 2023

Commissieleden

 • Rob Kotte (secretaris)
  NEN - NEN
 • Edwin Blaauwgeers
  Vitens N.V. - Vewin (stuurgroep Bodem en Infra)
 • Ruud de Boer
  Pipelife Nederland - BureauLeiding
 • Hans den Boer
  Kiwa Nederland
 • Jan Breen
  Quality Services Testing B.V.
 • Johannes de Bruin
  Liander N.V. - Netbeheer Nederland
 • M. Hekman
  Dynaflow Research Group
 • Hielke Hoekstra
  Pipelife Nederland B.V. - BureauLeiding
 • Wouter Huisman
  Brabant Water
 • Lodewijk Niemöller
  DYKA B.V. - BureauLeiding
 • René Rustemeijer
  Wavin Nederland B.V. - BureauLeiding
 • Will Simons
  Akatherm - Aliaxis Nederland
 • Peter Verlaan
  Wavin Technology & Innovation - BureauLeiding
 • Bert Wikkerink
  Kiwa Technology B.V. namens Netbeheer Nederland
 • J.M. Venegas (agendalid)
  Rollepaal

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Kunststofleiding- en mantelbuissystemen – Systemen buitenshuis voor het transport van water of afvalwater – Praktijkrichtlijnen voor ondergrondse aanleg NPR-CEN/TR-1046 01-01-2014
Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding – Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) – Deel 1: Algemeen NEN-EN-ISO 1452-1 01-12-2009
Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding – Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) – Deel 2: Buizen NEN-EN-ISO 1452-2 01-12-2009
Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding – Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) – Deel 3: Fittingen (corrected and reprinted) NEN-EN-ISO 1452-3 01-10-2010
Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding – Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) – Deel 4: Afsluiters NEN-EN-ISO 1452-4 01-12-2009
Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding – Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) – Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het systeem NEN-EN-ISO 1452-5 01-12-2009
Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening – Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) – Deel 6: Leidraad voor de installatie NVN-ENV 1452-6 01-12-2001
Kunststofleidingen voor het transport van gas, drinkwater en afvalwater – Stuiklassen van PE-buizen en PE-hulpstukken NEN 7200 01-07-2017
Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken NEN 8828+A1 01-08-2019