Desinfectiemiddelen

Zie PCD 1-1:2020 ‘Hygiënecode Drinkwater; Algemeen’, hoofdstuk 3 ‘Inleiding chemische veiligheid’, § 3.3 ‘Publiekrechtelijke regelgeving’, § 3.3.4 ‘Producten op basis van een of meer stoffen met een biocidewerking’ voor de wet- en regelgeving van biociden in de drinkwatervoorziening.

Volgens artikel 18 van hoofdstuk 5 ‘Biociden’ van de Regeling en artikel 20 van de Drinkwaterregeling is voor desinfectiemiddelen primair een toelating door het Ctgb vereist en vervolgens een erkende kwaliteitsverklaring volgens (zie ‘Toelaatbaarheid van chemicaliën’) de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening.