• Home
  • Installaties drinkwater

Gebruik van Installaties

Abonneer op rss feed

Met een aantal algemene aandachtspunten kan de kans op kwaliteitsverslechtering van het drinkwater voor gebruikers van leidingwaterinstallaties worden geminimaliseerd. Zie hiervoor de ISSO-KennisKaart 71 ‘Model gebruiksinstructie leidingwaterinstallatie’ en de (uitsluitend voor leden van Techniek Nederland beschikbare) Gebruikshandleiding Woninginstallaties.