Hygiënische aspecten bij Transport en Distributie

De hygiënische aspecten bij de aanleg en de bedrijfsvoering van leidingen voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 12 ‘Desinfectie’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’. Het gaat om een hoofdstuk van relatief beperkte omvang, waarin vooral wordt verwezen naar de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’ (PCD 1-4) met de ‘Hygiënecode Drinkwater; Algemeen’ (PCD 1-1) en het bijbehorende werkboekje (PCD 1-7). Zowel de ‘Hygiënecode Drinkwater; Algemeen’ als de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’ zullen in 2020 worden geactualiseerd. Daarbij zullen de binnen het gezamenlijke onderzoeksprogramma in de achterliggende jaren ontwikkelde ‘RT-PCR methode’ en de methode voor ‘sneller meten’ worden geïmplementeerd. De goedkeuring van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) d.d. 12 december 2019 als alternatieve methode voor de bepaling van E. coli maakt de implementatie van die alternatieve bepalingsmethode in de bedrijfsvoering mogelijk.

Door Brabant Water is het filmpje ‘de 10 geboden voor hygiënisch werken’ samengesteld. Dit filmpje wordt met toestemming van het drinkwaterbedrijf beschikbaar gesteld.
Sinds 2011 is er de informatiefilm ‘Hygiënisch werken aan distributiewaterleidingen van PWN’ van drinkwaterbedrijf PWN.

Historie (chronologisch)

 • de Mededeling ‘Hygiënische maatregelen bij werkzaamheden aan het distributienet’ van 1987, KIWA-Mededeling 91 (3e druk)
 • het werkboekje ‘Hygiënische maatregelen bij werkzaamheden aan het distributienet; hoofdpunten uit mededeling 91’ van mei 1988, werkboekje bij KIWA-Mededeling 91
 • de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’, 1e editie van januari 2002, rapport BTO 2001.175
 • ‘Hygiëne tijdens het werk: Hoofdpunten uit de ‘Hygiënecode Drinkwater Opslag, transport en distributie’’, 1e editie van het werkboekje van augustus 2003, Kiwa-rapport BTO 2003.027
 • de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’, 2e editie van december 2010, rapport BTO 2001.175 2e editie
 • ‘Hygiëne tijdens het werk; Hoofdpunten uit de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’’, 2e editie van het werkboekje van januari 2011, rapport KWR 2010.105
 • de ‘Hygiënecode Drinkwater; Algemeen’, 1e editie van juli 2015, praktijkcode PCD 1-1:2015
 • de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’, 3e editie van januari 2016, praktijkcode PCD 1-4:2016
 • Uitgever
  KWR, M.A. Meerkerk en R.H.S. Beuken
 • Datum
  2017

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten

Duitse documenten (DVGW)