Hygiënische aspecten bij Transport en Distributie

De hygiënische aspecten bij de aanleg en de bedrijfsvoering van leidingen voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 12 ‘Desinfectie’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’. Het gaat om een hoofdstuk van relatief beperkte omvang, waarin vooral wordt verwezen naar de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’ (PCD 1-4) met de ‘Hygiënecode Drinkwater; Algemeen’ (PCD 1-1) en het bijbehorende werkboekje (PCD 1-7).

Historie (chronologisch)

  • De eerste editie van de Richtlijn was een uitgave van VEWIN in 2003 met het VEWIN-nummer 2003/25/5218
  • De tweede editie van de Richtlijn was het rapport KWR 2010.094 van 2010.
  • Uitgever
    KWR, M.A. Meerkerk en R.H.S. Beuken
  • Datum
    2017