Naslagwerk Hygiënische aspecten bij Transport en Distributie

De hygiënische aspecten bij de aanleg en de bedrijfsvoering van leidingen voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 12 ‘Desinfectie’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’. Het gaat om een hoofdstuk van relatief beperkte omvang, waarin vooral wordt verwezen naar de ‘Hygiënecode Drinkwater; Deel 4: Opslag, transport en distributie’ (praktijkcode PCD 1-4) met de ‘Hygiënecode Drinkwater; Deel 1: Algemeen’ (praktijkcode PCD 1-1) en het bijbehorende werkboekje ‘Hygiëne bij werkzaamheden aan het leidingnet; Deel 7: Werkboekje bij de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’’ (praktijkcode PCD 1-7).

Historie (chronologisch)

 • de VEWIN ‘Richtlijnen voor het desinfecteren van bedrijfsonderdelen bestemd tot opslag, transport en distributie van drinkwater’ uit 1964
 • de Mededeling ‘Hygiënische maatregelen bij werkzaamheden aan het distributienet’ van 1987, KIWA-Mededeling 91 (3e druk)
 • de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’, 1e editie van januari 2002, rapport BTO 2001.175
 • de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’, 2e editie van december 2010, rapport BTO 2001.175 2e editie
 • de ‘Hygiënecode Drinkwater; Algemeen’, 1e editie van juli 2015, praktijkcode PCD 1-1:2015
 • de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’, 3e editie van januari 2016, praktijkcode PCD 1-4:2016
 • de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’, 4e editie van januari 2020, praktijkcode PCD 1-4:2020
 • Uitgever
  KWR, M.A. Meerkerk
 • Datum
  2021

Downloads

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten