Begrippenlijst

Deze webpagina bevat voor de Nederlandse drinkwatervoorziening algemeen van toepassing zijnde begrippen en afkortingen inclusief de bijbehorende omschrijving respectievelijk betekenis. Voor bij de winning, de bereiding, de opslag, het transport, de distributie en de behandeling van (drink)water specifieke begrippen wordt verwezen naar de van toepassing zijnde praktijkcode.
Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
P
Praktijkcode

Privaatrechtelijke richtlijn voor de drinkwaterbedrijven ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk van de bedrijfsvoering ('best practice') in het traject van bron tot leveringspunt, met als doel het (hoge) kwaliteitsniveau van de bedrijfsvoering te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren, en/of de efficientie van de bedrijfsvoering te verhogen en bij te dragen aan het verder uniformeren van de werkwijzen binnen de drinkwatersector. Het gaat om een 'aanbeveling van een te volgen gedrag of handelswijze' en niet om een 'bindend voorschrift'.