Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
O
Opslag

opslag van water in reservoirs of bekkens in verband met de productie of distributie van drinkwater (lid 1 van artikel 1 van de Drinkwaterwet)

Bron: Drinkwaterwet. Staatsblad 2009: https://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2015-07-01 van 18 juli 2009, nummer 370, 3 september 2013 (wetten.overheid.nl)