Lozen van afvalwater bij Behandeling

De publiekrechtelijke regelgeving op het gebied van het lozen van afvalwater is beschreven in PCD 4 ‘Richtlijn voor systemen voor de opslag van drinkwater; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 1508:1998)’, bijlage VIII ‘Regelgeving lozen afvalwater.

In Artikel 3.22 van het Besluit lozen buiten inrichtingen is de regelgeving voor het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken en in gebruik nemen van de middelen voor opslag, transport en distributie van drinkwater expliciet beschreven. Afvalwater dat vrijkomt vanuit middelen voor de bereiding van drinkwater wordt daarbij dus niet genoemd. Redelijkerwijs wordt ervan uitgegaan dat die regelgeving ook van toepassing is op middelen voor de bereiding van drinkwater.