Certificatie op het gebied van de winning van oppervlaktewater