Normalisatie Opslag

Een overzicht van bij de opslag van drinkwater betrokken nationale, Europese en/of mondiale normen is te vinden in:

In de mondiale norm ISO 24516-2:2019 ‘Guidelines for management of assets of water supply and wastewater systems – Part 2: Waterworks including treatment, pumping and storage (also in the networks)’ worden richtlijnen voor technische aspecten, tools en good practices gespecificeerd voor het beheer van assets van elementen van productielocaties en voorraadsystemen voor drinkwater om de waarde van bestaande assets te beschrijven.