Normalisatie Opslag

Een overzicht van bij de opslag van drinkwater betrokken nationale, Europese en/of mondiale normen is te vinden in:

Op het gebied van asset management voor voorraadsystemen is de mondiale norm ISO/DIS 24516-2Guidelines for management of assets of water supply and wastewater systems – Part 2: Waterworks including treatment, pumping and storage (also in the networks)’ in voorbereiding (preview).