Normalisatie Opslag

Een overzicht van bij de opslag van drinkwater betrokken nationale, Europese en/of mondiale normen is te vinden in Bijlage VI van de praktijkcode PCD 4.

In de mondiale norm ISO 24516-2:2019 ‘Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems – Part 2: Waterworks’ worden richtlijnen voor technische aspecten, tools en good practices gespecificeerd voor het beheer van assets van elementen van productielocaties en voorraadsystemen voor drinkwater om de waarde van bestaande assets te beschrijven.