Hygiënerichtlijnen ontwerp, bouw en renovatie van installaties voor de drinkwaterbereiding

Voor het hygiënisch ontwerpen, realiseren, in gebruik nemen, beheren en onderhouden van een zuivering of een onderdeel daarvan is er de PCD 1-8 ‘Hygiënecode Drinkwater; Deel 8: Hygiënerichtlijnen ontwerp, bouw en renovatie van installaties voor de bereiding van drinkwater’. In het traject van het ontwerp, de bouw, de ingebruikneming van nieuwe en gerenoveerde (onderdelen van) zuiveringen en het beheren en onderhouden daarvan is hygiëne steeds het uitgangspunt. De praktijkcode is tot stand gekomen door input van (werktuig)bouwkundigen, beheerders van productiebedrijven en procestechnologen van alle drinkwaterbedrijven. Het hygiënisch ontwerpen en bouwen van een zuivering(sonderdeel) betaalt zich terug bij de ingebruikneming en de bedrijfsvoering daarvan.

Voor specifieke zuiveringsstappen en – processen wordt tevens verwezen naar een of meer relevante webpagina’s onder de webpagina Zuiveringsstappen en –processen – Praktijkcodes Drinkwater

Normen bij deze opbrengst

 • NEN-ISO 5667-5:2007
 • NEN-EN 1508:1998
 • NVN 1225:2004
 • NEN-EN 16421:2014
 • NEN-EN-ISO 5667-1:2007
 • NEN-EN-ISO 19458:2007
 • NEN 5096:2012 en NEN 5096:2012/A1:2015
 • NEN-EN 1627:2011
 • NEN-EN 1630:2011+A1:2016
 • Uitgever
  KWR, F.I.M.H. Oesterholt en M.A. Meerkerk
 • Datum
  2015