Gremia i.v.m. certificatie

Leveringsketen Waterbedrijven

De activiteiten van de commissie betreffen de gehele keten van het transport vanaf de productielocatie van chemicaliën inclusief filtermaterialen tot de aflevering daarvan op de drinkwaterproductielocatie en het gebruik daarvan bij de bereiding van drinkwater.

Commissieleden

 • Frank Wegh (secretaris)
  Kiwa Nederland B.V. - Certificatie
 • Gerrit Cardol
  Brabant Water - Drinkwaterbedrijf (afnemer)
 • Dirk Kramer
  Vitens - Drinkwaterbedrijf (afnemer)
 • Ton Verhoog
  Dunea - Drinkwaterbedrijf (afnemer)
 • Maarten Remmerswaal
  Akzo Nobel - Producent
 • Piet Oosterlee
  Brenntag - Distributeur
 • Leon Bissegger
  L. van der Lee en zonen - Transporteur
 • Piet Goudswaard
  Wed. J. de Bruyn en zonen - Transporteur
 • - (agendalid)
  TLN - Transporteur
 • - (agendalid)
  VHCP - Distributeur
 • - (agendalid)
  VNCI - Chemicaliënsector
 • Rudy Goossens
  Messer
 • Sofie Eeckhout
  Remitrans
 • Bart van Ziel
  Ziel
 • Marcel van der Steen
  Zijderlaan
 • Chiel Morren
  Nillezen

Beoordelingsrichtlijnen

Titel beoordelingsrichtlijn Nummer Ingangsdatum Vervaldatum Link
Beoordelingsrichtlijn kwaliteit leveringsketen chemicaliën drinkwatervoorziening voor het Kiwa procescertificaat voor het transport van drinkwaterchemicaliën, aan te duiden als het Kiwa ATD BRL-K15001, versie 2 26-09-2018 26-09-2023