Gremia i.v.m. certificatie

Leveringsketen Waterbedrijven

De activiteiten van de commissie betreffen de gehele keten van het transport vanaf de productielocatie van chemicaliën inclusief filtermaterialen tot de aflevering daarvan op de drinkwaterproductielocatie en het gebruik daarvan bij de bereiding van drinkwater.

Samenstelling commissie is voor het laatst bijgewerkt in juli 2023

Commissieleden

Beoordelingsrichtlijnen

Titel beoordelingsrichtlijn Nummer Ingangsdatum Vervaldatum Link
Beoordelingsrichtlijn kwaliteit leveringsketen chemicaliën drinkwatervoorziening voor het Kiwa procescertificaat voor het transport van drinkwaterchemicaliën, aan te duiden als het Kiwa ATD BRL-K15001, versie 2 26-09-2018 26-09-2023