Norm(sub)commissies

De Nederlandse normalisatie-activiteiten (algemeen) worden gecoördineerd door het normalisatie-instituut NEN (Delft). Die activiteiten zijn ingebed in een structuur van beleidscommissies, onderliggende normcommissies en daar weer onderliggende normsubcommissies. Iedere norm(sub)commissie heeft een portefeuille van een of meer (inter)nationale normen. De CAD en CND zijn weliswaar geen norm(sub)commissies, maar zijn om praktische reden aan de hieronder weergegeven, voor de Nederlandse drinkwatersector relevante commissies toegevoegd.

Filter op