Norm(sub)commissies

De Nederlandse normalisatie-activiteiten (algemeen) worden gecoördineerd door het normalisatie-instituut NEN (Delft). Die activiteiten zijn ingebed in een structuur van beleidscommissies, onderliggende normcommissies en daar weer onderliggende normsubcommissies. Iedere normsubcommissie heeft een portefeuille van een of meer (inter)nationale normen.

Filter op