Gremia i.v.m normalisatie

Normalisatie-activiteiten (algemeen) worden in Nederland gecoördineerd door het nationale normalisatie-instituut NEN (Delft). Die activiteiten zijn ingebed in een structuur van beleidscommissies, onderliggende normcommissies en daar weer onderliggende normsubcommissies. Iedere norm(sub)commissie heeft een portefeuille van een of meer (inter)nationale normen. De CAD en CND zijn weliswaar geen norm(sub)commissies, maar zijn om praktische reden aan de hieronder weergegeven, voor de Nederlandse drinkwatersector relevante commissies toegevoegd. Bij de samenstelling van de verschillende gremia zijn de namen van de vertegenwoordigers vanuit de drinkwatersector dikgedrukt weergegeven.

Filter op