Gremia i.v.m normalisatie

Gietijzeren leidingsystemen

De normcommissie Gietijzeren Leidingsystemen volgt de activiteiten en normen van ‘Technical Committee 203’ (CEN/TC 203) ‘Cast iron pipes, fittings and their joints’ van het Europese normalisatie-instituut CEN (normen van CEN/TC 203) en van ‘Subcommittee 2’ (SC 2) ‘Cast iron pipes, fittings and their joints’ van ‘Technical Committee 5’ (ISO/TC 5) ‘Ferrous metal pipes and metallic fittings’ van het mondiale normalisatie-instituut ISO (normen van ISO/SC 2). Deze normen hebben betrekking op leidingen voor gas, (huishoudelijk) afvalwater en drinkwater. De voor drinkwater relevante normen worden hieronder expliciet genoemd.

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

 

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor waterleidingen – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 545 01-09-2010
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor afvalwatertoepassingen – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 598+A1 01-07-2009
Cast iron pipe systems and their components for the evacuation of water from works – Characteristics and test methods NEN-EN 877 01-11-2021
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor gasleidingen – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 969 01-04-2009
Buizen van vezelcement – Leidraad voor de aanleg en voor werkzaamheden op de bouwplaats NEN-EN 1444 01-01-2001
Gieterijtechniek – Grijs gietijzer NEN-EN 1561 01-11-2011
Gieterijtechniek – Nodulair gietijzer NEN-EN 1563 01-08-2018
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor watertoepassingen ISO 2531/C1 15-11-2010
Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken voor druk- en drukloze pijpleidingen – Cementmortel bekleding – Algemene eisen ISO 4179 15-02-2005
Gietijzeren rioleringsbuizen en hulpstukken – Spieënreeks NEN-ISO 6594 01-04-2006
Nodulaire gietijzeren producten voor rioleringstoepassingen ISO 7186 15-07-2011
Nodulair gietijzeren buizen – Externe op zink gebaseerde deklagen – Deel 1: Metallisch zink met afwerklaag NEN-ISO 8179-1 01-08-2017
Nodulair gietijzeren buizen – Externe op zink gebaseerde deklagen – Deel 2: Zink rijke verflaag NEN-ISO 8179-2 01-08-2017
Nodulair gietijzeren buisleidingen – Polyethylene kous voor plaatstoepassing NEN-ISO 8180 01-10-2020
In de fabriek voorgeïsoleerde gietijzeren buissystemen NEN-ISO 9349 01-04-2017
Nodulair gietijzeren buisleidingen – Hydrostatische beproeving na installatie ISO 10802 01-08-2020
Ontwerpmethoden voor gietijzeren leidingen ISO 10803 01-12-2011
Restrained joint systems for ductile iron pipelines – Design rules and type testing NEN-ISO 10804 01-01-2018
Hulpstukken van nodulair gietijzer v oor leidingsystemen van PVC-U of PE – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 12842 22-08-2012
Sleufloze applicaties van nodulair gietijzeren buizen – Product ontwerp en installatie ISO 13470 01-07-2012
Nodulaire gietijzeren koppelingen en overgangsstukken van flenzen met ruime tolerantie voor gebruik met buizen van verschillende materialen: nodulair gietijzer, grijs gietijzer, staal, PVC-U, PVC-O, PE, vezel-cement NEN-EN 14525 01-10-2022
Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 1: PE-deklagen NEN-EN 14628-1 01-08-2020
Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen – Eisen en beproevingsmethoden for organische deklagen van nodulaire gietijzeren hulpstukken en verbindingen – Deel 1: Epoxy-bekleding (berekend op zwaar werk) NEN-EN 14901-1+A1 01-11-2019
Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen – Eisen en beproevingsmethoden for organische deklagen van nodulaire gietijzeren hulpstukken en verbindingen – Deel 2: Thermoplastische met zuur gemodificeerde polyolefine deklaag (TMPO) NEN-EN 14901-2 01-12-2019
Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken – Uitwendige polyurethaan bekleding voor buizen – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 15189 01-11-2006
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen – Uitwendig cementmortel voor pijpen – Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 15542 01-04-2008
Leidraad voor het gebruik EN 545 NPR-CEN/TR 15545 01-01-2007
Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken – Inwendige polyurethaan voering voor buizen en hulpstukken – Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden NEN-EN 15655-1 01-01-2019
Richtlijn voor het gebruik van EN 598 CEN/TR 16017 01-09-2010
Nodulair gietijzeren buizen – Afdichtingslaag voor cementmortel bekleding ISO 16132 01-05-2016