Disclaimer

KWR is eigenaar van de website Praktijkcodes Drinkwater. KWR betracht grote zorgvuldigheid om de juistheid van de informatie op zijn websites te waarborgen. De websites zijn echter uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik. KWR aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en toepasselijkheid ervan, en het gebruik ervan is voor uw eigen risico. De KWR-websites kunnen hyperlinks bevatten naar andere, niet door KWR gecontroleerde websites. KWR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, juistheid, toepasbaarheid en beschikbaarheid van deze websites.

KWR is niet aansprakelijk ten aanzien van enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de werking van de KWR-websites of het gebruik van informatie op de KWR-websites. Op de KWR-websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Indien de Engelse versie van deze tekst tot andere interpretaties leidt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.