Bedrijfsvoering bij Transport en Distributie

De exploitatie van leidingen voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 14 ‘Bedrijfsvoering’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’. Na een inleidende paragraaf wordt in dat hoofdstuk ingegaan op de inspectie en bewaking van leidingen (storingsregistratie, bewaking van lekverliezen, DMA’s, inspecties van leidingen en appendages, en bewaking van de drinkwaterkwaliteit, -kwantiteit en van leidingen door externe omstandigheden) en op het onderhoud en de reparatie daarvan. Hierbij speelt ook afsluiterbeheer een belangrijk rol. Meer informatie met betrekking tot afsluiterbeheer kan gevonden worden in PCD 15.

Historie (chronologisch)

  • De eerste editie van de Richtlijn was een uitgave van VEWIN in 2003 met het VEWIN-nummer 2003/25/5218
  • De tweede editie van de Richtlijn was het rapport KWR 2010.094 van 2010.
  • De derde editie is beschikbaar als PCD 3:2017: Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen. Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805-2000)
  • Uitgever
    M.A. Meerkerk en R.H.S. Beuken
  • Datum
    2017

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten