Bedrijfsvoering bij Transport en Distributie

De exploitatie van leidingen voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 14 ‘Bedrijfsvoering’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’. Na een inleidende paragraaf wordt in dat hoofdstuk ingegaan op de inspectie en bewaking van leidingen (storingsregistratie, bewaking van lekverliezen, DMA’s, inspecties van leidingen en appendages, en bewaking van de drinkwaterkwaliteit, -kwantiteit en van leidingen door externe omstandigheden) en op het onderhoud en de reparatie daarvan.

Historie (chronologisch)

  • De eerste editie van de Richtlijn was een uitgave van VEWIN in 2003 met het VEWIN-nummer 2003/25/5218
  • De tweede editie van de Richtlijn was het rapport KWR 2010.094 van 2010.
  • Uitgever
    M.A. Meerkerk en R.H.S. Beuken
  • Datum
    2017

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten