Gremia i.v.m. certificatie – TAC-LA

Leidingen en Appendages

Het pakket aan beoordelingsrichtlijnen van deze TAC omvat onderdelen van leidingen (buizen en/of hulpstukken) van de materialen nodulair gietijzer, staal, roestvaststaal en beton, met inbegrip van in- en uitwendige beschermende lagen (zogeheten liners (bijvoorbeeld cementmortelbekleding) respectievelijk coatings) op deze producten (indien van toepassing) en het aanbrengen (appliceren) daarvan. Dat geldt verder ten aanzien van beoordelingsrichtlijnen voor koperen buizen (dunwandig en al dan niet inwendig vertind) en verbindingsstukken van koperlegeringen ten behoeve van de realisatie van aansluitingen, en voor appendages (afsluiters, regelkleppen, terugslagkleppen), brandkranen en reparatieklemmen.

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

Beoordelingsrichtlijnen

Titel beoordelingsrichtlijn Nummer Ingangsdatum Vervaldatum Link
Afsluiters, regelkleppen en terugslagkleppen voor drinkwatertransport en –distributiesystemen BRL-K602, versie 5 04-09-2018 04-09-2023
Dienstkranen voor water BRL-K611, versie 4 12-05-2017 12-05-2022
Brandkranen BRL-K614, versie 5 06-03-2018 06-03-2023
Kunststof dienstkranen voor water BRL-K660, versie 2 01-02-2012 16-10-2020
Het appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen BRL-K746, versie 2 01-02-2012 01-02-2017
Coatinggeschiktheid van te bekleden metalen producten BRL-K758, versie 3 23-10-2018 23-10-2023
Coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen BRL-K759, versie 3 02-12-2019 25-09-2023
Stalen buizen voor het transport van drinkwater BRL-K762, versie 4 16-01-2018 16-01-2023
Uitwendige bekleding voor metalen buizen BRL-K767, versie 3 04-09-2018 04-09-2023
Inwendige cementmortel bekleding van bestaande ondergrondse leidingen BRL-K770, versie 3 01-02-2012 01-02-2017
Stalen buizen voor algemene toepassingen BRL-K771, versie 3 01-06-2015 01-06-2020
Nodulair gietijzeren leidingen en hulpstukken voor het transport van drinkwater BRL-K772, versie 5 01-12-2018 01-12-2023
Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen van PVC-U, PVC-O of PE voor het transport van drinkwater BRL-K773, versie 3 01-04-2019 01-04-2024
Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen van nodulair gietijzer, grijs gietijzer, staal, PVC-U, PE of vezelcement voor het transport van drinkwater BRL-K775, versie 5 01-12-2018 01-12-2023
Reparatieklemmen BRL-K777, versie 3 23-12-2016 23-12-2021
Inwendige cementmortelbekleding aan ondergronds te leggen leidingen BRL-K778, versie 3 01-02-2012 01-02-2017
Beschermingssystemen op minerale ondergrond ten behoeve van drinkwater toepassingen BRL-K19002, versie 3 10-03-2020 10-03-2025
Het appliceren van beschermingssystemen op minerale ondergrond ten behoeve van drink- en afvalwater toepassingen BRL-K19004 10-03-2020 10-03-2025
Internally tinned copper tubes for drinking water installations BRL-K19005, versie 2 01-02-2012 04-12-2020