Naslagwerk hygiënische aspecten

De titel en dan met name de subtitel van de praktijkcode PCD 1-4 ‘Hygiënecode Drinkwater; Deel 4: Opslag, transport en distributie’ suggereert dat het in dat document onder meer gaat over de hygiënische aspecten van drinkwater tijdens opslagHoofdstuk 5 van die praktijkcode heeft weliswaar als titel ‘Bouw, bedrijfsvoering en beheer van waterreservoirs’, maar verwijst in § 5.1 uitsluitend naar de praktijkcode PCD 4 ‘Richtlijn voor systemen voor de opslag van drinkwater; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 1508:1998)’.

 

Historie (chronologisch)

  • BTO 2001.175 De eerste editie van de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’; 1e editie van januari 2002
  • BTO 2001.175 De tweede editie van de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’; 2e editie van december 2010
  • Het rapport KWR 2011.046 ‘Richtlijnen ten behoeve van reservoirs voor drinkwater; Ontwerp, realisatie, bedrijfsvoering en beheer’ van oktober 2011
  • De PCD 4:2016 ‘Richtlijnen ten behoeve van reservoirs voor drinkwater; Ontwerp, realisatie, bedrijfsvoering en beheer’ van december 2016
  • PCD 4-1 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 1: Algemeen’ van november 2019
  • PCD 4-2 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 2: Beton’ van mei 2019
  • PCD 4-3 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 3: Metalen en kunststoffen’ van januari 2019