Naslagwerk hygiënische aspecten

De titel en dan met name de subtitel van de PCD 1-4:2019 ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’ suggereert dat het in dat document onder meer gaat over de hygiënische aspecten van drinkwater tijdens opslagHoofdstuk 5 van die praktijkcode heeft weliswaar als titel ‘Bouw, bedrijfsvoering en beheer van waterreservoirs’, maar verwijst uitsluitend naar een KWR-rapport uit 2011, dat vijf jaar later is ‘opgevolgd’ door een praktijkcode. Sinds 2017 is voor die praktijkcode een serie van drie praktijkcodes in de plaats gekomen. Hygiënische aspecten van de opslag van drinkwater in de ontwerpfase van een reservoir (‘hygiënisch ontwerpen’), bij de realisatie, bij de ingebruikneming en tijdens de bedrijfsvoering en alles wat daarmee samenhangt (bijvoorbeeld de toepassing van desinfectiemiddelen) zijn verwerkt in:

  • de PCD 4-1:2019‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 1: Algemeen
  • De PCD 4-2:2019 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 2: Beton
  • de PCD 4-3:2018 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 3: Metalen en kunststoffen