Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
B
Bereiding

iedere behandeling van grondwater, oppervlaktewater, zeewater of een andere grondstof met het oog op de productie van drinkwater, tot aan het punt waar het drinkwater voor consumptie beschikbaar komt

Bron: Staatsblad 2009: Drinkwaterwet van 18 juli 2009, nummer 370, 3 september 2009 (wetten.overheid.nl)

C
Certificatie

Certificatie berust op de toetsing aan vastgestelde eisen en het, door middel van een merk of certificaat, aangeven dat producten (c.q. diensten of systemen) die van dit merk zijn voorzien, aan die eisen voldoen. De eisen kunnen zijn vastgesteld in een wet, in een norm of anderszins. Bij certificatie wordt de toetsing en het toezicht verricht door een onafhankelijke en onpartijdige certificatie-instelling.

D
Distributiegebied

gebied waarbinnen de eigenaar van een drinkwaterbedrijf bevoegd en verplicht is tot levering van drinkwater aan consumenten of andere afnemers

Bron: Staatsblad 2009: Drinkwaterwet van 18 juli 2009, nummer 370, 3 september 2009 (wetten.overheid.nl)

Distributienet

samenstel van leidingen en daarmee verbonden koppelingen, kleppen en andere technische voorzieningen voor het transport en de levering van drinkwater, niet zijnde een collectief leidingnet (Opmerking: in de bedrijfstak wordt dit doorgaans aangeduid als leidingnet, onderscheiden in een transport- en een distributienet)

Bron: Staatsblad 2009: Drinkwaterwet van 18 juli 2009, nummer 370, 3 september 2009 (wetten.overheid.nl)

Drinkwater

water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers

Bron: Staatsblad 2009: Drinkwaterwet van 18 juli 2009, nummer 370, 3 september 2009 (wetten.overheid.nl)

Drinkwaterbedrijf

a. bedrijf uitsluitend of mede bestemd tot openbare drinkwatervoorziening door levering van drinkwater aan consumenten of andere afnemers, of b. bedrijf uitsluitend of mede bestemd tot levering van drinkwater aan een bedrijf of bedrijven als bedoeld onder a

Bron: Staatsblad 2009: Drinkwaterwet van 18 juli 2009, nummer 370, 3 september 2009 (wetten.overheid.nl)

I
Installatie

Samenstel van leidingen, fittingen en toestellen dat middellijk of onmiddellijk is aangesloten op het distributienet van een drinkwaterbedrijf.

N
Nooddrinkwater

water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden, dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, dat bij een verstoring anders dan door middel van een distributienet wordt geleverd aan consumenten of andere afnemers

Bron: Staatsblad 2009: Drinkwaterwet van 18 juli 2009, nummer 370, 3 september 2009 (wetten.overheid.nl)

Noodwater

water, uitsluitend bestemd voor sanitaire doeleinden, dat bij een verstoring door middel van een distributienet wordt geleverd aan consumenten of andere afnemers

Bron: Staatsblad 2009: Drinkwaterwet van 18 juli 2009, nummer 370, 3 september 2009 (wetten.overheid.nl)