Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
A
Aangroeiing

de uit het ruwe water afkomstige aangegroeide vaste afzetting op het filtermateriaal, dat het poriënvolume vrijwel niet aantast

Bron: Lathouder, A. de, en Sollman, M. (1965): Richtlijnen ten dienste van het ontwerpen en de behandeling van snelfilters, Mededeling nummer 9 van de Commissie Filterconstructies van het KIWA, Rijswijk

Aansluiting

de leiding van het bedrijf die de drinkwaterinstallatie met de hoofdleiding verbindt, met inbegrip van de meetinrichting en alle andere door of vanwege het bedrijf in of aan die leiding aangebrachte apparatuur, zoals keerkleppen, dienstkranen, begrenzers (Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 [5] en Model Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2011 [6] van Vewin) In de Model Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2011 wordt een vrijwel identieke begripsomschrijving gegeven, maar wordt aan het einde tevens de hoofdkraan genoemd.

Bron: PCD 3:2017 | Oktober 2017

Aansluitleiding

Verbinding tussen tertiaire leiding en drinkwaterinstallatie inclusief, meetinrichting en alle andere door het bedrijf in of aan die leiding aangebrachte apparatuur zoals dienstkranen en begrenzers

Bron: PCD 3:2017 Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)

Actieve proceslucht

lucht welke continu geforceerd ingebracht wordt tijdens de zuivering van drinkwater. Deze lucht is noodzakelijk voor de goede werking van de zuiveringsprocessen. Dit zijn processtappen waar lucht intensief in contact komt met drinkwater. Hierbij wordt de lucht/zuurstof opgenomen in het drinkwater. Voorbeelden zijn o.a. beluchtingstorens, cascades, plaatbeluchters en sproeiers.

Bron: PCD 1-8:2015 Hygienerichtlijnen drinkwaterbereiding| November 2015

Afsluitersectie

Door middel van afsluiters van het leidingnet te isoleren leiding(en)- of afsluitersectie

Bron: PCD 3:2017 | Oktober 2017

Amvd

Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater

Bron: PCD 8:2017 | Januari 2017 Protocol referentiedocument AMVD

Appendage

Leidingelement zoals afsluiter, expansiestuk, pendelstuk, isolatiekoppeling, veiligheidstoestel (zoals bedoeld in NEN 1717:2000), drukregelaar, brandkraan en spuikraan.

Bron: PCD 3:2017 Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)

B
Benchmark

periodieke, systematische vergelijking van de prestaties van drinkwaterbedrijven (lid 1 van artikel 1 van de Drinkwaterwet ) Binnen de drinkwatersector staat de prestatievergelijking bekend als de benchmark

Bron: Drinkwaterwet. Staatsblad 2009: https://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2015-07-01 van 18 juli 2009, nummer 370, 3 september 2013 (wetten.overheid.nl)