Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
C
Certificatie

Certificatie berust op de toetsing aan vastgestelde eisen en het, door middel van een merk of certificaat, aangeven dat producten (c.q. diensten of systemen) die van dit merk zijn voorzien, aan die eisen voldoen. De eisen kunnen zijn vastgesteld in een wet, in een norm of anderszins. Bij certificatie wordt de toetsing en het toezicht verricht door een onafhankelijke en onpartijdige certificatie-instelling.

I
Installatie

Samenstel van leidingen, fittingen en toestellen dat middellijk of onmiddellijk is aangesloten op het distributienet van een drinkwaterbedrijf.

N
Nooddrinkwater

Water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden, dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, dat bij een verstoring anders dan door middel van een distributienet wordt geleverd aan consumenten of andere afnemers.

Normalisatie

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus en vindt plaats in normcommissies die bestaan uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Dit gebeurt niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europees en mondiaal verband.

P
Productie

Winning, bereiding en daarmee verband houdende opslag van drinkwater.

T
Tappunt

Plaats waar het drinkwater, huishoudwater of warm tapwater beschikbaar komt voor gebruik.

W
Winning

Onttrekking van grondwater, oppervlaktewater of zeewater ten behoeve van de bereiding van drinkwater.

Woninginstallatie

Van een woning deel uitmakend samenstel van leidingen, fittingen en toestellen, aangesloten op het leidingnet van een drinkwaterbedrijf of een collectieve watervoorziening dan wel op een collectief leidingnet.